de thi vao 10

(Chinhphu.vn) - Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra TP Hà Nội công phụ thân đề ganh đua và đáp án những môn ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024.

Bạn đang xem: de thi vao 10

Đề ganh đua Toán tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 của Hà Nội

Đề và đáp án những môn ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 TP Hà Nội năm 2023 - Hình ảnh 1.

 Đáp án môn ganh đua Toán tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 của Hà Nội 

Đề và đáp án những môn ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 TP Hà Nội năm 2023 - Hình ảnh 2.

Đề và đáp án những môn ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 TP Hà Nội năm 2023 - Hình ảnh 3.

Đề và đáp án môn ganh đua Toán tuyển chọn sinh lớp 10 TP Hà Nội 2023 - Hình ảnh 4.

Đáng để ý, bên trên đáp án môn Toán với bổ sung cập nhật tăng đáp án nhập tình huống sỹ tử hiểu sai lầm đề bài xích là vết âm bởi đề ganh đua bị in nhòa.

Trước cơ, vào trong ngày 12/6, một trong những bố mẹ tiếp tục ý kiến đề nghị với Sở GD&ĐT TP Hà Nội về sự đề ganh đua Toán lớp 10 bị in nhòa khiến cho con trẻ của mình bọn họ lầm lẫn và sai đáp án.

Sau cơ, Sở GD&ĐT TP Hà Nội tiếp tục thao tác với Hội đồng rời khỏi đề ganh đua và những thành phần tương quan và thể hiện phương phía xử lý.

Từ sản phẩm xác minh, bên trên ý thức đảm bảo an toàn quyền hạn và sự vô tư tối nhiều cho tới sỹ tử, Sở GD&ĐT TP Hà Nội tiếp tục lãnh đạo Hội đồng rời khỏi đề ganh đua bổ sung cập nhật đáp án nhập tình huống học viên hiểu sai lầm là với vết (-) bởi mực in ko rõ rệt. Việc chấm bài xích tiếp tục theo đòi đáp án được bổ sung cập nhật so với những bài xích với sự hiểu sai lầm.

Đề và đáp án những môn ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 TP Hà Nội năm 2023 - Hình ảnh 4.

 Đề ganh đua Ngữ văn tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 của Hà Nội 

Đề và đáp án những môn ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 TP Hà Nội 2023 - Hình ảnh 6.

Xem thêm: tên shop hay

 Đáp án môn ganh đua Ngữ văn tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 của Hà Nội 

Đề và đáp án những môn ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 TP Hà Nội 2023 - Hình ảnh 7.

Đề ganh đua giờ đồng hồ Anh tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 của Hà Nội 

Đề và đáp án những môn ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 TP Hà Nội 2023 - Hình ảnh 8.

Đề và đáp án những môn ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 TP Hà Nội 2023 - Hình ảnh 9.

Đề và đáp án những môn ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 TP Hà Nội 2023 - Hình ảnh 10.

Đề và đáp án những môn ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 TP Hà Nội 2023 - Hình ảnh 11.

Đáp án môn ganh đua giờ đồng hồ Anh tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 của Hà Nội 

Đề và đáp án những môn ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 TP Hà Nội 2023 - Hình ảnh 12.

Bạn phát âm tải: 

Xem thêm: ảnh con chó ngáo

  • tuyển chọn sinh lớp 10
  • Hà Nội