de thi toán lớp 3 học kì 2 kết nối tri thức

Với cỗ 10 Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 3 năm 2023 sở hữu đáp án, tinh lọc được biên soạn bám sát nội dung sách Kết nối trí thức và thuế tầm kể từ đề thi đua Toán lớp 3 của những ngôi trường Tiểu học tập bên trên toàn quốc. Hi vọng cỗ đề thi đua này sẽ hỗ trợ học viên ôn tập luyện và đạt thành quả cao trong số bài xích thi đua Học kì 2 Toán lớp 3.

Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối trí thức sở hữu đáp án (10 đề)

Xem thử

Bạn đang xem: de thi toán lớp 3 học kì 2 kết nối tri thức

Chỉ kể từ 150k mua sắm hoàn toàn cỗ đề thi đua Toán lớp 3 Cuối Học kì 2 Kết nối trí thức bạn dạng word sở hữu tiếng giải chi tiết:

  • B1: gửi phí vô tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân mặt hàng Vietcombank (QR)
  • B2: Nhắn tin cẩn cho tới Zalo VietJack Official - nhấn vô đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề thi đua Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 3

Thời gian giảo thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

(Đề số 1)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1: Số IV được phát âm là:

A. Mười lăm

B. Một năm

C. Bốn

D. Sáu

Câu 2. Số 3 048 thực hiện tròn trĩnh cho tới chữ số hàng trăm tớ được số:

A. 3 050

B. 3 040

C. 3 000

D. 3 100

Quảng cáo

Câu 3.Tính diện tích S hình chữ nhật có tính lâu năm những cạnh được mang lại vô hình vẽ bên dưới đây:

Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối trí thức sở hữu đáp án (10 đề)

A. 9 cm

B. 18 cm

C. 9 cm2

D. 18 cm2

Câu 4. Một miếng vườn hình chữ nhật sở hữu chiều rộng lớn 5 m, chiều lâu năm cấp 9 thứ tự chiều rộng lớn. Diện tích của hình chữ nhật cơ là:

A. 14 m2

B. 50 m2

C. 225 m2

D. 100 m2

Câu 5. Tháng nào là tại đây sở hữu 31 ngày?

A. Tháng 2

B. Tháng 4

C. Tháng 9

D. Tháng 12

Quảng cáo

Câu 6. Khả năng nào là tại đây không thể xẩy ra Lúc gieo một con cái xúc xắc một lần

Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối trí thức sở hữu đáp án (10 đề)

A. Mặt 1 chấm xuất hiện

B. Mặt 7 chấm xuất hiện

C. Mặt 3 chấm xuất hiện

D. Mặt 4 chấm xuất hiện

Câu 7.Bạn Nam đem nhì tờ chi phí sở hữu mệnh giá chỉ 10 000 đồng cút mua sắm cây bút chì. quý khách mua sắm không còn 15 000. quý khách Nam còn quá ...………đồng.

A. 10 000 đồng

B. 5 000 đồng

C. 2 000 đồng

D. 1 000 đồng

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Tìm bộ phận không biết trong số phép tắc tính sau:

a) 1 538 + ........................ = 6 927

b) ..................... – 3 236 = 8 462

c) 2 × ........................ = 1 846

Quảng cáo

Câu 9. Đặt tính rồi tính

13 567 + 36 944

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

58 632 – 25 434

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

20 092 × 4

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

97 075 : 5

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

Câu 10. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 72009 : 3 × 2

= .............................................

= .............................................

b) 2 × 45000 : 9

= .............................................

= .............................................

Câu 11.Dưới đấy là giá chỉ được niêm yết ở một cửa hàng văn chống phẩm:

Sản phẩm

Bút mực

Bút chì

Vở dù ly

Thước kẻ

Giá 1 sản phẩm

6 000 đồng

4 000 đồng

10 000 đồng

8 000 đồng

Quan sát bảng số liệu tổng hợp và vấn đáp câu hỏi:

a) Sản phẩm nào là có mức giá giắt nhất? Sản phẩm nào là có mức giá rẻ mạt nhất?

................................................................................................................................

................................................................................................................................

b) Với 50 000 đồng rất có thể mua sắm tối đa từng nào khuôn mẫu cây bút mực?

................................................................................................................................

................................................................................................................................

c) Mai mua sắm 3 thành phầm không còn vừa phải tròn trĩnh đôi mươi 000 đồng. Những kỹ năng rất có thể xẩy ra là:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Câu 12. Giải toán

Trang trại của chưng Hòa sở hữu 4 khu vực nuôi gà, từng khu vực có tầm khoảng 1 500 con cái. Hôm ni, sau khoản thời gian cung cấp cút một vài gà thì nông trại của chưng sót lại 2800 con cái. Hỏi chưng Hòa vẫn cung cấp cút từng nào con cái gà?

Bài giải

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Câu 13. Với 100 000 đồng em hãy lựa lựa chọn những dụng cụ tiếp sau đây nhằm rất có thể mua sắm được không ít loại nhất.

Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối trí thức sở hữu đáp án (10 đề)

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

C

A

D

C

D

B

B

Câu 1.

Đáp án đích là: C

Số IV được phát âm là: Bốn.

Câu 2.

Đáp án đích là: A

Để thực hiện tròn trĩnh số 3 048 cho tới chữ số hàng trăm tớ xét chữ số mặt hàng đơn vị chức năng.

Số 3 048 sở hữu chữ số mặt hàng đơn vị chức năng là 8. Mà 8 > 5 nên tớ thực hiện tròn trĩnh lên.

Ta được số 3 050.

Câu 3.

Đáp án đích là: D

Diện tích hình chữ nhật cơ là:

6 × 3 = 18 (cm2)

Đáp số: 18 cm2

Câu 4.

Đáp án đích là: C

Chiều lâu năm miếng vườn hình chữ nhật là:

5 × 9 = 45 (m2)

Diện tích miếng vườn hình chữ nhật là:

45 × 5 = 225 (m2)

Đáp số: 225 m2

Câu 5.

Đáp án đích là: D

Các mon sở hữu 31 ngày là: 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12.

Các mon sở hữu 30 ngày là: 2, 4, 6, 9, 11.

Câu 6.

Đáp án đích là: B

Vì con cái xúc xắc ko xuất hiện 7 chấm nên ko thể xuất hiện nay mặt mày 7 chấm.

Câu 7.

Đáp án đích là: B

Số chi phí Nam mang theo là:

10 000 × 2 = đôi mươi 000 (đồng)

Nam còn quá số chi phí là:

20 000 – 15 000 = 5 000 (đồng)

Đáp số: 5 000 đồng

Phần 2. Tự luận

Câu 8.

a) 1 538 + 5 389 = 6 927

b) 11 698 – 3 236 = 8 462

c) 2 × 923 = 1 846

Câu 9.

Câu 10.

a) 72 009 : 3 × 2

= 24 003 × 2

= 48 006

b) 2 × 45000 : 9

= 90 000 : 9

= 10 000

Câu 11.

a) Vở dù ly có mức giá giắt nhất.

Bút chì có mức giá rẻ mạt nhất.

b) Với 50 000 đồng rất có thể mua sắm tối đa số cây bút mực là:

50 000 : 6 000 = 8 cây bút mực (dư 2 000)

c) Mai mua sắm 3 thành phầm không còn vừa phải tròn trĩnh đôi mươi 000 đồng. Những kỹ năng rất có thể xẩy ra là:

- Mai vẫn mua sắm 1 cái cây bút mực, 1 cái cây bút chì, 1 quyển vở dù ly.

- Mai vẫn mua sắm 2 cái cây bút mực, 1 khuôn mẫu thước kẻ.

- Mai vẫn mua sắm 1 cái cây bút chì, 2 khuôn mẫu thước kẻ.

Câu 12.

Bài giải

Ban đầu nông trại của chưng Hòa sở hữu số con kê là:

1 500 × 4 = 6 000 (con)

Bác Hòa vẫn cung cấp cút số con kê là:

6 000 – 2 800 = 3 200 (con)

Đáp số: 3 200 con cái.

Câu 13.

- Em rất có thể tìm mua 1 xe hơi loại đùa, 1 khối rubik và một hộp sáp màu sắc. Tổng số chi phí mua sắm tía loại dụng cụ cơ là:

38 000 + 21 000 + 24 000 = 83 000 (đồng)

Ma trận đề thi đua Học kì 2 – Toán lớp 3 – Kết nối

Năng lực, phẩm chất

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số và phép tắc tính: Cộng, trừ, đối chiếu những số vô phạm vi 100 000. Nhân (chia) số sở hữu 5 chữ số với (cho) số có một chữ số. Làm tròn trĩnh số. Làm quen thuộc với chữ số La Mã.

Số câu

2

4

2

4

Số điểm

1

4,5 (mỗi câu 1 điều riêng rẽ câu 8 – 1,5 điểm)

1

4,5

Đại lượng và đo những đại lượng: Đơn vị đo diện tích S, đo thời hạn, đo lượng, đo thể tích. Tiền nước Việt Nam.

Số câu

1

1

1

2

1

Số điểm

0,5

0,5

1

1

1

Hình học: Góc vuông, góc ko vuông. Hình chữ nhật, hình vuông vắn. Tính chu vi và diện tích S hình chữ nhật, hình vuông vắn.

Số câu

2

2

Số điểm

1

1

Một số nguyên tố tổng hợp và phần trăm.

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1

0,5

1

Tổng

Số câu

4

3

4

2

7

6

Số điểm

2

1,5

4,5

2

3,5

6,5

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề thi đua Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 3

Thời gian giảo thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

(Đề số 2)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Minh sở hữu 5 tờ chi phí mệnh giá chỉ đôi mươi 000 đồng. Số chi phí Minh sở hữu là:

A. 25 000 đồng

B. 50 000 đồng

C. 100 000 đồng

D. 150 000 đồng

Câu 2. Trong vỏ hộp có một trái ngược bóng xanh xao, 1 trái ngược bóng cơ, 1 trái ngược bóng vàng. Khi lấy một trái ngược bóng kể từ vô cái vỏ hộp thì sở hữu bao nhiêu kỹ năng xảy ra:

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 3.“2 giờ = .... phút”. Số phù hợp điền vô điểm chấm là:

A. 60

B. 180

C. 90

D. 120

Câu 4.Phép phân chia nào là tiếp sau đây sở hữu số dư là 1

Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối trí thức sở hữu đáp án (10 đề)

A. 15 247 : 5

B. 23 016 : 4

C. 12 364 : 3

D. 58 110 : 9

Câu 5. Ngày 6 mon 6 năm 2022 là Thứ Hai. Vậy Thứ Hai tiếp sau của mon 6 vào trong ngày nào?

A. Ngày 10

B. Ngày 11

C. Ngày 12

D. Ngày 13

Câu 6. Số bao gồm 2 chục ngàn, 3 ngàn, 8 trăm, 5 chục và nhì đơn vị chức năng ghi chép là:

Xem thêm: the local press has been pouring

A. 32 852

B. 23 582

C. 32 258

D. 23 852

Câu 7. Chu vi tam giác ABC là:

Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối trí thức sở hữu đáp án (10 đề)

A. 15 cm

B. 10 cm

C. 12 cm

D. 13 cm

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Cho số cây xanh được của một quận vô trong thời hạn 2019; 2020; 2021 theo thứ tự là: 1 234 cây, 2 134 cây, 2 132 cây.

a) Điền số phù hợp vô điểm rỗng nhằm đầy đủ bảng sau:

Năm

2019

2020

2021

Số cây

...............

...............

..............

b) Tính tổng số kilomet của quận cơ trồng được vô 3 năm 2019, 2020, 2021.

Bài giải

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Câu 9. Đặt tính rồi tính

12 479 + 58 371

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

54 679 – 36 198

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

27 061 × 3

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

52 764 : 4

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

Câu 10. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 24368 + 15336 : 3

= ....................................

= ....................................

b) 2 × 45000 : 9

= ....................................

= ....................................

Câu 11. Điền vết >, <, = phù hợp vô điểm trống:

5 257 ...... 52 657

78 382 .............. 9 991

8 712 ............. 60 995

7 271 ........... 2 612

7 875 ...........7 890

Câu 12. Giải toán

Hôm qua chuyện chưng Tâm thu hoạch được 13 500 kilogam nhãn, thời điểm hôm nay thu hoạch được thấp hơn ngày qua 700 kilogam. Hỏi cả nhì ngày chưng Tâm thu hoạch được từng nào ki-lô-gam nhãn?

Bài giải

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Câu 13.

Hôm ni Mai và chúng ta vào trong 1 cửa hàng cung cấp kem. Mỗi người vô group của Mai gọi một ly kem. Dưới đấy là bảng tổng hợp những loại kem tuy nhiên group các bạn của Mai vẫn gọi:

Loại kem

Vị dâu

Vị vani

Vị socola

Số lượng (cốc)

2

1

3

Mỗi ly kem giá chỉ 15 000 đồng, thời điểm hôm nay cửa hàng sở hữu lịch trình khuyến mại “mua 5 tặng 1”. Tổng số chi phí group các bạn của Mai cần thiết trả là ................... đồng.

Mai gọi kem vị vani vẫn lấy sai ly kem vị không giống. Khả năng xẩy ra là:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề thi đua Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 3

Thời gian giảo thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

(Đề số 3)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1: Số 36 525 phát âm là:

A. Ba mươi sáu ngàn năm trăm nhì mươi lăm.

B. Ba mươi sáu ngàn nhì trăm năm mươi lăm.

C. Ba sáu năm 2 năm.

D. Ba mươi sáu ngàn năm 2 năm.

Câu 2. Chữ số 7 vô số 54 766 có mức giá trị là:

A. 70

B. 700

C. 7 000

D. 7

Câu 3. Làm tròn trĩnh số 83 240 cho tới hàng trăm ngàn tớ được số:

A. 83 000

B. 90 000

C. 80 000

D. 80 300

Câu 4. Số ngay lập tức trước của số 10 001 là số nào?

A. 10 002

B. 10 011

C. 10 000

D. đôi mươi 001

Câu 5. Tháng nào là tại đây sở hữu 30 ngày?

A. Tháng Năm

B. Tháng Mười hai

C. Tháng Ba

D. Tháng Sáu

Câu 6. Giá trị của biểu thức 21 576 – 2 343 + 1 000

A. đôi mươi 000

B. 18 233

C. đôi mươi 233

D. 18 000

Câu 7. Chu vi hình chữ nhật sở hữu chiều lâu năm 12 centimet và chiều rộng lớn 8 centimet là:

A. 40 cm

B. đôi mươi cm

C. 96 cm

D. 22 cm

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Đặt tính rồi tính

27 583 + 38 107

……………....

……………....

……………....

……………....

……………....

70 236 – đôi mươi 052

……………....

……………....

……………....

……………....

……………....

11 170 × 4

……………....

……………....

……………....

……………....

……………....

42 987 : 7

……………....

……………....

……………....

……………....

……………....

Câu 9. Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) 5 × (9 280 + 9 820)

= ………………………………….

= ………………………………….

b) (78 156 – 2 829) : 3

= ………………………………….

= ………………………………….

Câu 10. Số?

2 m = ……. mm

5 l = ……. ml

5 kilogam = …….. g

4 km = ……. m

2 000 g = ………. kg

7 00 centimet = ……… m

Câu 11.Số?

Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối trí thức sở hữu đáp án (10 đề)

Diện tích hình vuông vắn ABCD là …… cm2

Câu 12. Giải toán?

Tháng trước Khu di tích lịch sử đón 42 300 khách hàng tham ô quan tiền. Do tác động của dịch Covid – 19, mon này khách hàng tham ô quan tiền vẫn giảm sút 3 thứ tự đối với mon trước. Hỏi con số khách hàng cho tới tham ô quan tiền Khu di tích lịch sử vô cả nhì mon là bao nhiêu?

Bài giải

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Câu 13. Số?

Mẹ mua sắm trứng không còn đôi mươi 000 đồng và trả mang lại cô cung cấp trứng tờ 1000 đồng. Cô cung cấp trứng trả lại u 4 tờ chi phí. Khả năng rất có thể xẩy ra là:

- Cô cung cấp trứng trả lại u …... tờ 5 000 đồng, ….. tờ đôi mươi 000 đồng và tờ 50 000 đồng.

- Cô cung cấp trứng trả lại u …... tờ đôi mươi 000 đồng.

- Cô cung cấp trứng trả lại u ...… tờ 10 000 đồng và …... tờ 50 000 đồng

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề thi đua Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 3

Thời gian giảo thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

(Đề số 4)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Số 16 vô số La Mã được ghi chép là:

A. VI

B. XIV

C. XVI

D. VIX

Câu 2. Cho mặt hàng số: 76 521; 32 362; 76 009; 7 219. Số lớn số 1 vô mặt hàng số mặt mày là:

A. 76 521

B. 32 362

C. 76 009

D. 7 219

Câu 3. Phát biểu đích là:

A. Các mặt mày của khối lập phương đều là hình chữ nhật.

B. Các mặt mày của khối vỏ hộp chữ nhật đều là hình vuông vắn.

C. Các cạnh của khối vỏ hộp chữ nhật có tính lâu năm cân nhau.

D. Khối vỏ hộp chữ nhật và khối lập phương sở hữu số đỉnh, số cạnh và số mặt phẳng nhau.

Câu 4. Đồng hồ nước tiếp sau đây chỉ bao nhiêu giờ?

Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối trí thức sở hữu đáp án (10 đề)

A. 10 giờ 10 phút

B. 10 giờ 5 phút

C. 9h 42 phút

C. 10 giờ 8 phút.

Câu 5.May 2 cỗ ăn mặc quần áo không còn 6m vải vóc. Hỏi sở hữu 12 mét vải vóc thì may được bao nhiêu cỗ ăn mặc quần áo như thế?

A. 2 bộ

B. 3 bộ

C. 4 bộ

D. 36 bộ

Câu 6. Hôm ni là ngày 28 mon 10 năm 2022. Còn một tuần lễ nữa là cho tới sinh nhật tròn trĩnh 8 tuổi hạc của Mai. Vậy tháng ngày năm sinh của Mai là:

A. Ngày 4 mon 11 năm 2014

B. Ngày 5 mon 11 năm 2014

C. Ngày 5 mon 11 năm 2013

D. Ngày 4 mon 11 năm năm ngoái.

Câu 7. Diện tích hình chữ nhật MNPQ là:

Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối trí thức sở hữu đáp án (10 đề)

A. 14 cm2

B. 14 cm

C. 10 cm

D. 10 cm2

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Đặt tính rồi tính

23 142 × 3

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

40 257 : 5

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

26 195 + 1 607

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

36 519 + 24 366

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

Câu 9. Tìm bộ phận không biết vô phép tắc tính sau:

180 cm2 + ……. cm2 = 330 cm2

…. cm2 : 5 = 45 cm2

2 679 kilogam - …… kilogam = 1 473 kg

…… ml × 3 = 78 ml

Câu 10. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối trí thức sở hữu đáp án (10 đề)

a) Chu vi hình tam giác ABC vị 13 centimet. Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối trí thức sở hữu đáp án (10 đề)

b) Chu vi hình tam giác ACD vị 15 centimet.Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối trí thức sở hữu đáp án (10 đề)

c) Tổng chu vi của những hình tam giác ABC và ACD vị chu vi hình tứ giác ABCD.Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối trí thức sở hữu đáp án (10 đề)

d) Chu vi hình tứ giác ABCD vị 18 centimet.Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối trí thức sở hữu đáp án (10 đề)

Câu 11. Nối độ quý hiếm phù hợp ứng với từng biểu thức

Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối trí thức sở hữu đáp án (10 đề)

Câu 12. Giải toán

Một cửa hàng sở hữu 2 340 kilogam gạo, sau khoản thời gian cung cấp thì số gạo giảm sút 3 thứ tự. Hỏi cửa hàng cơ sót lại từng nào ki-lô-gam gạo?

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Câu 13. Số?

Mai bê khay sở hữu 4 khuôn mẫu bánh: 3 bánh chuối và 1 bánh khoai. Việt nhắm đôi mắt lấy 2 khuôn mẫu bánh bên trên khay.

a) Việt ….. lấy được 2 bánh chuối

b) Việt ………. lấy được một bánh chuối và 1 bánh khoai.

c) Việt …….. thể lấy được 2 bánh khoai.

d) Việt …….. lấy được một bánh ngô.

................................

................................

................................

Trên phía trên tóm lược một vài nội dung sở hữu vô cỗ Đề thi đua Toán lớp 3 năm 2023 tiên tiến nhất, để mua sắm tư liệu khá đầy đủ, Thầy/Cô vui sướng lòng coi thử:

Xem thử

Xem thêm thắt đề thi đua Toán lớp 3 Kết nối trí thức hoặc khác:

  • Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức

  • Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối trí thức sở hữu đáp án (10 đề)

  • Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 3 Kết nối tri thức

Đã sở hữu tiếng giải bài xích tập luyện lớp 3 sách mới:

  • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 3 Kết nối tri thức
  • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo
  • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 3 Cánh diều

Đã sở hữu phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: phân biệt benzen toluen stiren

Loạt bài xích Đề thi đua Tiếng Việt 3 sở hữu đáp án được biên soạn bám sát nội dung lịch trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.


Giải bài xích tập luyện lớp 3 những môn học