đề thi toán học kì 2 lớp 1

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán đem đáp án

Bộ đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp một năm 2022 - 2023 bao gồm 44 đề đánh giá học tập kì II môn Toán lớp 1 những cuốn sách Cánh Diều, Kết nối, Chân trời, Vì sự đồng đẳng, Cùng học tập nhằm cải tiến và phát triển. Hi vọng tư liệu này gom những em học viên lớp 1 tự động ôn luyện và áp dụng những kỹ năng và kiến thức tiếp tục học tập vô việc giải bài bác luyện toán. Chúc những em học tập đảm bảo chất lượng.

Bạn đang xem: đề thi toán học kì 2 lớp 1

Để biết thâm thúy rộng lớn về đề ganh đua học tập kì 2 lớp một năm 2023, mời mọc chúng ta vô đàng links sau nhằm chuyển vận về hoàn toàn bộ: Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 môn giờ đồng hồ Việt 2023 và Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán 2023.

I. Sở 14 đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán Sách mới

Đề ganh đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 sách Cánh Diều

Ma trận Đề ganh đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2

TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Cộng

1

Số học

Số câu

04

02

02

08

Câu số

1, 2, 3, 4

6, 7

9, 10

2

Hình học tập và đo lường

Số câu

01

01

02

Câu số

5

8

TS câu

05

03

02

10

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

Trường Tiểu Học ……………

Lớp: 1 ...

Họ và tên:.............................

KIỂM TRA HỌC KÌ II
LỚP 1 - NĂM HỌC: .......
Môn: TOÁN

Thời gian: 40 phút

Câu 1: Khoanh vô vần âm trước câu vấn đáp đúng: (M1-1đ)

a) Số bao gồm 7 chục và 8 đơn vị chức năng được viết lách là:

A. 87

B. 67

C. 78

b) Số nào là lớn số 1 trong số số bên dưới đây?

A. 89

B. 98

C. 90

Câu 2: Khoanh vô vần âm trước câu vấn đáp đúng: (M1- 1đ)

a) Số ngay tắp lự trước của 89 là:

A. 90

B. 87

C. 88

b) Điền số mến hợp: 17 -……..= 10

A. 8

B. 7

C. 17

Câu 3: Viết vô địa điểm chấm: (M1- 1đ)

55: …………………… Sáu mươi tư:……………………

70:…………………… Ba mươi ba:………………….....

Câu 4: Đặt tính rồi tính (M2- 1đ)

a) 51 + 17 b) 31+ 7

c) 89 – 32 d) 76 - 5

Câu 5: >, <, = (M1-1đ)

41 + 26 …………67

52 + trăng tròn …………74

36…………….78 - 36

20 …………….58 - 48

Câu 6: Tính (M2- 1đ)

a) 87cm - 35cm + trăng tròn centimet = ………………..

b) 50 centimet + 27cm – 6 centimet = ……………..

Câu 7: Cho những số sau: 58, 37, 69, 72, 80 (M2 -1đ)

a) Sắp xếp những số theo gót trật tự kể từ bé bỏng cho tới lớn:………………………………….

b) Các số to hơn 58 là: ………………………………………………………

c) Số lớn số 1 là: ……………………………………………………………..

Câu 8: (M1-1đ)

Hình vẽ mặt mày có:

………….hình tam giác

…………..hình vuông

…………..hình tròn

Toán lớp 1 kì 2 Cánh Diều

Câu 9. Số (M3-1đ)

Toán lớp 1 kì 2 Cánh Diều Câu 9

Câu 10. Đức đem 78 viên bi, Đức cho mình 34 viên bi. Hỏi Đức sót lại từng nào viên bi? (M3-1đ)

Phép tính:..............................................................

Trả lời:....................................................................

Đáp án đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

Câu 1: Khoanh vô vần âm trước câu vấn đáp đúng: (M1-1đ)

a) Số bao gồm 7 chục và 8 đơn vị chức năng được viết lách là:

C. 78

b) Số nào là lớn số 1 trong số số bên dưới đây?

B. 98

Câu 2: Khoanh vô vần âm trước câu vấn đáp đúng: (M1- 1đ)

a) Số ngay tắp lự trước của 89 là:

C. 88

b) Điền số mến hợp: 17 -……..= 10

B. 7

Câu 3: Viết vô địa điểm chấm: (M1- 1đ)

55: năm mươi lăm Sáu mươi tư: 64

70: bảy mươi Ba mươi ba: 53

Câu 4: Đặt tính rồi tính (M2- 1đ)

a) 51 + 17 = 67

b) 31+ 7 = 38

c) 89 – 32 = 57

d) 76 - 5 = 71

Câu 5: >, <, = (M1-1đ)

41 + 26 = 67

52 + trăng tròn < 74

36 < 78 - 36

20 > 58 - 48

Câu 6: Tính (M2- 1đ)

a) 87cm - 35cm + trăng tròn centimet = 72cm

b)50 centimet + 27 centimet – 6cm = 71 cm

Câu 7. Cho những số sau: 58, 37, 69, 72, 80 (M2 -1đ)

a) Sắp xếp những số theo gót trật tự kể từ bé bỏng cho tới lớn:37, 58, 69, 72, 80

b) Các số to hơn 58 là: 69, 72, 80

c) Số lớn số 1 là: 80

Câu 8: (M1-1đ) Hình vẽ mặt mày có: 5 hình tam giác 2 hình vuông vắn 4 hình tròn

Câu 9. Số ( M3-1đ)

Đáp án câu 9

Câu 10. Đức đem 78 viên bi, Đức cho mình 34 viên bi. Hỏi Đức sót lại từng nào viên bi? (M3-1đ)

- Phép tính: 78 – 34 = 44

- Trả lời: Đức sót lại 44 viên bi.

Xem chi tiết:

 • Đề ganh đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 sách Cánh Diều - Đề 1
 • Đề ganh đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 sách Cánh Diều - Đề 2
 • Đề ganh đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 sách Cánh Diều - Đề 3
 • Đề ganh đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 sách Cánh Diều - Đề 4
 • Bộ 06 đề ganh đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 sách Cánh Diều

Đề ganh đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 sách liên kết tri thức

Ma trận Đề ganh đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2

TT

Mạch KT, KN

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học: Đọc, viết lách, đối chiếu những số vô phạm vi 100; nhận thấy số chẵn, lẻ; tiến hành những phéo tính nằm trong trừ vô phạm vi 100; số ngay tắp lự trước, số ngay tắp lự sau, viết lách luật lệ tính vô Việc giải.

Số câu

4

2

1

1

8

Số điểm

4

2

1

1

8

Câu số

1,3,4,5

6,7

9

10

2

Hình học tập, đo lường: Nhận biết những hình và khối, biết coi đồng hồ đeo tay, đo chừng lâu năm, coi thời hạn giờ lịch.

Số câu

1

1

2

Số điểm

1

1

2

Câu số

2

8

TS câu

5

4

1

10

Đề ganh đua Toán học tập kì 2 lớp 1

Họ và tên:………………….Số báo danh:………

Lớp: 1………. Trường Tiểu học tập.........

Giám thị 1:…………..Giám thị 2:………………

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HKI

NĂM HỌC ........

Ngày kiểm tra:……./……./ .....

Môn: Toán

Thời gian: 35 phút

Điểm

Nhận xét

Giám khảo 1:

Giám khảo 2:

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (8 điểm)

Khoanh tròn xoe vô vần âm trước đáp án trúng từng bài bác luyện bên dưới đây:

Câu 1. a. (M1) (0.5đ) Số 15 hiểu là:

A. Mười lăm

B. Mười năm

C. Năm mươi

D. Mươi năm

b. (M1) (0.5đ) Số “sáu mươi tư”được viết lách là:

Câu 2. a. (M1) (0.5đ) Đồng hồ nước chỉ bao nhiêu giờ?

Đề ganh đua Toán học tập kì 2 lớp 1

A. 12 giờ

C. 2 giờ

B. 1 giờ

D. 3 giờ

b. (M1) (0.5đ) Hình mặt mày đem....... hình vuông?

Đề ganh đua Toán học tập kì 2 lớp 1

Câu 3. Cho sản phẩm số: 23, 56, 65, 32

a. (M1) (0.5đ) Số nào là rộng lớn nhất?

b. (M1) (0.5đ) Số nào là bé bỏng nhất?

Câu 4. a. (M1) (0.5đ) Kết ngược của luật lệ tính 65 – 3 là:

b. (M1) (0.5đ) Kết ngược của luật lệ tính 46 + 12 là:

Câu 5. Số cần thiết điền vô địa điểm chấm là:

a. (M1) (0.5đ) Trong những số 14, 25, 39, 67 số nào là là số chẵn?

b. (M1) (0.5đ) Cho sản phẩm số 5, 10, 15, trăng tròn, ......, 30, 35, 40. Số cần thiết điền vô địa điểm chấm là:

Câu 6. a. (M2) (0.5đ) Dãy số nào là tại đây xếp theo gót trật tự kể từ bé bỏng cho tới lớn?

A. 23, 12, 15, 45

B. 12, 15, 23, 45

C. 45, 12, 23, 15

D. 15, 12, 23, 45

b. (M2) Số bé bỏng nhất đem nhì chữ số tương tự nhau là:

Câu 7. (M2) (1đ) Lan hái 15 hoa lá. Mai hái 10 hoa lá. Hỏi cả nhì chúng ta hái được từng nào hoa lá ?

Câu 8. (M2) (1đ) Hôm ni là loại nhì ngày 10 mon 5. Vậy ngày 13 mon 5 là loại mấy?

A. Thứ ba

B. Thứ tư

C. Thứ năm

C. Thứ sáu

II. PHẦN TỰ LUẬN (2 điểm)

Câu 9. (M2) (1đ)

23 – 11

55 + 20

33 + 6

73 – 3

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

Câu 10. (M3) (1đ) Đàn gà đem 86 con cái, vô cơ đem 5 chục con cái tiếp tục vô chuồng. Hỏi sót lại từng nào gà ko vô chuồng?

Đề ganh đua HK2 lớp 1

Đáp án Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (8 điểm)

Khoanh tròn xoe vô vần âm trước đáp án trúng từng bài bác luyện bên dưới đây:

Câu 1.a. (M1) (0.5đ) Số 15 hiểu là:

B. Mười năm

b. (M1) (0.5đ) Số “sáu mươi tư” được viết lách là:

C. 64

Câu 2. a. (M1) (0.5đ) Đồng hồ nước chỉ bao nhiêu giờ?

D. 3 giờ

b. (M1) (0.5đ) Hình mặt mày đem....... hình vuông?

C. 5

Câu 3. Cho sản phẩm số: 23, 56, 65, 32

a. (M1) (0.5đ) Số nào là rộng lớn nhất?

C. 65

b. (M1) (0.5đ) Số nào là bé bỏng nhất?

A. 23

Câu 4. a. (M1) (0.5đ) Kết ngược của luật lệ tính 65 – 3 là:

C. 62

b. (M1) (0.5đ) Kết ngược của luật lệ tính 46 + 12 là:

B. 57

Câu 5. Số cần thiết điền vô địa điểm chấm là:

(M1) (0.5đ) Trong những số 14, 25, 39, 67 số nào là là số chẵn?

A. 14

b. (M1) (0.5đ) Cho sản phẩm số 5, 10, 15, trăng tròn, ......, 30, 35, 40. Số cần thiết điền vô địa điểm chấm là:

D. 25

Câu 6.a. (M2) (0.5đ) Dãy số nào là tại đây xếp theo gót trật tự kể từ bé bỏng cho tới lớn?

B. 12,15, 23, 45

b. (M2) Số bé bỏng nhất đem nhì chữ số tương tự nhau là:

B. 11

Câu 7. (M2) (1đ) Lan hái 15 hoa lá. Mai hái 10 hoa lá. Hỏi cả nhì chúng ta hái được từng nào bông hoa?

B. 25

Câu 8. (M2) (1đ) Hôm ni là loại nhì ngày 10 mon 5. Vậy ngày 12 mon 5 là loại mấy?

B. Thứ tư

II. PHẦN TỰ LUẬN (2 điểm)

Câu 9. (M2) (1đ)

Đề ganh đua Toán lớp 1 HK2

Câu 10. (M3) (1đ) Đàn gà đem 86 con cái, vô cơ đem 5 chục con cái tiếp tục vô chuồng. Hỏi sót lại từng nào gà ko vô chuồng?

86

-

50

=

36

 • Đề ganh đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 Kết nối trí thức - Đề 1
 • Đề ganh đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 Kết nối trí thức - Đề 2
 • Đề ganh đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 Kết nối trí thức - Đề 3
 • Đề ganh đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 Kết nối trí thức - Đề 4
 • Bộ đề ganh đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 sách Kết nối tri thức

Đề ganh đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 sách Chân trời sáng sủa tạo

1.1. Ma trận đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

TRƯỜNG TIỂU HỌC ………………..

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM NĂM HỌC .......
MÔN TOÁN - LỚP 1

Đơn vị tính: Điểm

Cấu trúc

Nội dung

Nội dung từng câu
theo nút độ

Câu số

Trắc nghiệm

Tự luận

Tỉ lệ điểm theo gót ND

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Số và những luật lệ tính nằm trong, trừ ko lưu giữ vô phạm vi 100
(khoảng 6 điểm)

1

0.5

2

2

0.5

6

Số tự động nhiên

Cấu tạo ra số

I.1

0.5

0.5

Xếp số theo gót trật tự theo gót trật tự kể từ bé bỏng cho tới rộng lớn, kể từ rộng lớn cho tới bé

I.2

0.5

0.5

Số ngay tắp lự trước, số ngay tắp lự sau Hoặc số lớn số 1, số bé bỏng nhất

I.3

0.5

0.5

Đặt tính rồi tính

II.1a

1

1

Tính nhẩm

II.1b

1

1

So sánh những số

II.1c

1

1

Tách gộp số

II.2

1

1

Điền số mến hợp

II.5

0.5

0.5

Yếu tố hình học tập (khoảng 2 điểm)

0.5

1

0.5

2

Hình tam giác, hình vuông vắn, hình tròn trụ, hình vỏ hộp chữ nhật, khối lập phương

Đếm hình

I.6

0.5

0.5

II.3a

1

1

Đo đoạn thẳng

II.3b

0.5

0.5

Giải toán đem câu nói. văn
(khoảng 1 điểm)

1

1

Số học

Viết luật lệ tính rồi phát biểu câu trả lời

II.4

1

1

Yếu tố đo đại lượng, thời hạn
(khoảng 1 điểm)

1

1

Thời gian

Tuần lễ, những ngày vô tuần

I.4

0.5

0.5

Viết, vẽ kim giờ bên trên đồng hồ

I.5

0.5

0.5

TỔNG CỘNG ĐIỂM CÁC CÂU

2

1

3

2

2

10

Ma trận tỷ trọng điểm

Tỉ lệ điểm theo gót cường độ nhận thức

Nhận biết

5

50%

Thông hiểu

3

30%

Vận dụng

2

20%

Tỉ lệ điểm trắc nghiệm/tự luận

Trắc nghiệm

3

(3đ)

Tự luận

7

(7đ)

Xem thêm: at the moment là thì gì

1.2. Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán

TRƯỜNG TIỂU HỌC

HỌ TÊN: ……………………

LỚP: 1….

SỐ THỨ TỰ

…..

KTĐK CUỐI HỌC KÌ II ........

MÔN TOÁN - LỚP 1

Thời gian: 35 phút (Ngày …/ 5 /..........)

GIÁM THỊ 1

GIÁM THỊ 2

ĐIỂM

NHẬN XÉT

………………….…………………………..

……………………….………………………

GIÁM KHẢO 1

GIÁM KHẢO 2

PHẦN A. TRẮC NGHIỆM

Khoanh vô vần âm trước ý vấn đáp trúng.

Câu 1: Số 36 gồm:

A. 3 chục và 6 đơn vị

B. 36 chục

C. 6 chục và 3 đơn vị

Câu 2: Các số 79, 81, 18 được viết lách theo gót trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé bỏng là:

A. 79,18, 81

B. 81, 79, 18

C. 18, 79, 81

Câu 3: Số lớn số 1 đem 2 chữ số là:

A. 90

B. 10

C. 99

Câu 4: Đọc là tờ lịch ngày ngày hôm nay.

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1

A. Thứ sáu, ngày 11

B. Thứ phụ vương, ngày 11

C. Thứ tư, ngày 11

Câu 5: Trong hình mặt mày đem từng nào khối lập phương?

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1

Câu 6: Điền vô địa điểm trống:

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1

PHẦN B. TỰ LUẬN

Bài 1:

a. Đặt tính rồi tính:

35 + 24

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

76- 46

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

b. Tính nhẩm

30 + 30 = ……

70 – 40 – 10 =…….

c. Điền >, <, =

Bài 2: Điền số phù hợp vô sơ đồ:

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1

Bài 3:

a. Hình vẽ mặt mày có:

…… hình vuông

.…… hình tam giác

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1

a. Băng giấy má lâu năm từng nào cm?

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1

Bài 4: Viết luật lệ tính rồi phát biểu câu trả lời:

Bạn Trang hái được 10 hoa lá, chúng ta Minh hái được 5 hoa lá. Hỏi cả nhì chúng ta hái được từng nào bông hoa?

Phép tính: ………………………………………………………………………...

Trả lời: …………………………………………………………………………...

Bài 5: Điền số phù hợp vô địa điểm trống:

Số ……… là số ngay tắp lự sau của 50 và ngay tắp lự trước của 52.

1.3. Đáp án đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

Phần I: (3 điểm) Học sinh khoanh trúng đạt điểm:

Câu 1: A ( 0.5điểm)

Câu 2: B (0.5 điểm)

Câu 3: A (0.5 điểm)

Câu 4: A (0.5 điểm)

Câu 5: C (0.5 điểm)

Câu 6: 9 giờ (0.5 điểm)

- Học sinh khoanh 2 đáp án trở lên/1 câu: 0 điểm

Phần II: (7 điểm)

Bài 1: (3đ)

a) Đặt tính rồi tính

35 + 24 = 79

76 – 46 = 30

- Học sinh tiến hành trúng sản phẩm 2 luật lệ tính đạt một điểm.

b) Tính nhẩm

Học sinh thực hiện trúng từng bài bác đạt 0.5điểm

30 + 40 = 70

70 - 40 – 10 = 20

c) Điền lốt >,<,=

Học sinh điền trúng sản phẩm từng bài bác đạt 0.5 điểm

34 < 43

40 + 30 > 60

Bài 2: 1 điểm

Điền số phù hợp vô sơ đồ:

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1

Bài 3:

a. Hình vẽ mặt mày có:

 • 1 hình vuông vắn (0.5 điểm)
 • 5 hình tam giác (0.5 điểm)

b. Băng giấy má lâu năm 8 centimet (0.5 điểm)

Bài 4:

Phép tính: 10 + 5 = 15 (0.5 điểm)

Trả lời: Cả nhì chúng ta hái được 15 hoa lá (0.5 điểm)

Bài 5: (0.5 điểm)

Số 51 là số ngay tắp lự trước của 52 và ngay tắp lự sau của 50.

 • Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng sủa tạo
 • Bộ 04 đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng sủa tạo

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Cùng học

I. Phần trắc nghiệm (5 điểm): Em hãy khoanh tròn xoe vô vần âm bịa trước sản phẩm đúng:

Câu 1 (1 điểm): Số bao gồm 6 đơn vị chức năng và 3 chục được viết lách là:

Câu 2 (1 điểm): Chọn đáp án trúng. Hộp cây viết này lâu năm từng nào cm?

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Cùng học

A. 7 cm

B. 8 cm

C. 9 cm

D. 10 cm

Câu 3 (1 điểm): Đồng hồ nước sau đây chỉ bao nhiêu giờ?

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Cùng học

A. 8 giờ

B. 16 giờ

C. 18 giờ

D. 12 giờ

Câu 4 (1 điểm):

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Cùng học

A. Thứ ba

B. Thứ tư

C. Chủ nhật

D. Thứ sáu

Câu 5 (1 điểm): Điền lốt mến hợp:

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Cùng học

A. =

B. <

C. >

D. Không đối chiếu được

II. Phần tự động luận (5 điểm)

Câu 6 (1 điểm): Đặt tính rồi tính:

37 – 4

12 + 6

33 + 11

45 – 23

Câu 7 (1 điểm): Sắp xếp những số 62, 5, 92, 17 theo gót trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé bỏng.

Câu 8 (1 điểm): Đúng ghi (Đ), sai ghi (S):

Số ngay tắp lự sau của 23 là 24 ....

Số ngay tắp lự sau của 84 là 83 ....

Số ngay tắp lự sau của 79 là 70 ....

Số ngay tắp lự sau của 98 là 99 ....

Số ngay tắp lự sau của 99 là 100 ....

Câu 9 (1 điểm): Viết luật lệ tính phù hợp và vấn đáp câu hỏi:

An đem 19 ngược táo, An cho tới em 7 ngược. Hỏi An còn từng nào ngược táo?

Câu 10 (1 điểm): Tính?

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Cùng học

Đáp án đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Cùng học

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

B

D

A

C

A

II. Phần tự động luận

Câu 6: Học sinh tự động bịa luật lệ tính rồi tính:

37 – 4 = 33

12 + 6 = 18

33 + 11 = 44

45 – 23 = 22

Câu 7:

Sắp xếp: 92, 62, 17, 5

Câu 8:

Số ngay tắp lự sau của 23 là 24 (Đúng)

Số ngay tắp lự sau của 84 là 83 (Sai) => Số ngay tắp lự sau của 84 là 85

Số ngay tắp lự sau của 79 là 70 (Sai) => Số ngay tắp lự sau của 79 là 80

Số ngay tắp lự sau của 98 là 99 (Đúng)

Số ngay tắp lự sau của 99 là 100 (Đúng)

Câu 9:

Phép tính: 19 – 7 = 12

Trả lời: An sót lại 12 ngược táo

Câu 10: 12 + 3 + 4 = 19

 • Bộ đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 sách Cùng học tập nhằm cải tiến và phát triển năng lượng năm 2023

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Vì sự đồng đẳng

I. Phần trắc nghiệm (5 điểm): Em hãy khoanh tròn xoe vô vần âm bịa trước sản phẩm đúng:

Câu 1 (1 điểm): Cây dừa nào là cao nhất

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Vì sự bình đẳng

A. Cây dừa A

B. Cây dừa B

C. Cây dừa C

D. Tất cả cao vì như thế nhau

Câu 2 (1 điểm): Sắp xếp những số 27, 53, 63, 1 theo gót trật tự kể từ bé bỏng cho tới rộng lớn được:

A. 27, 53, 63, 1

B. 63, 53, 27, 1

C. 1, 27, 53, 63

D. 1, 53, 27, 63

Câu 3 (1 điểm): Từ 11 cho tới 34 đem từng nào số tròn xoe chục?

A. 4 số

B. 3 số

C. 2 số

D. 1 số

Câu 4 (1 điểm): Hôm ni là ngày 14 tháng bốn. Vậy 4 ngày nữa là ngày:

Câu 5 (1 điểm): Có từng nào ngược Táo?

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Vì sự bình đẳng

I. Phần tự động luận (5 điểm)

Câu 6 (1 điểm): Đặt tính rồi tính:

23 + 6

18 – 3

47 – 12

11 + 10

Câu 7 (1 điểm): Sắp xếp những số 30, 19, 47, 98 theo gót trật tự kể từ bé bỏng cho tới rộng lớn.

Câu 8 ( 1 điểm): Chọn lốt đối chiếu mến hợp

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Vì sự bình đẳng

Câu 9 (1 điểm): Viết luật lệ tính phù hợp và vấn đáp câu hỏi:

Một lớp học tập đem 12 chúng ta học viên nữ giới và 11 chúng ta học viên phái nam nhập cuộc văn nghệ. Hỏi lớp học tập đem toàn bộ từng nào chúng ta nhập cuộc văn nghệ?

Câu 10 (1 điểm): Điền số phù hợp vô địa điểm chấm:

Hình sau đây đem … hình tròn trụ.

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Vì sự đồng đẳng bài bác 10

Đáp án Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Vì sự bình đẳng

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

A

C

C

A

B

II. Phần tự động luận

Câu 6: Học sinh tự động bịa luật lệ tính rồi tính:

23 + 6 = 29

18 – 3 = 15

47 – 12 = 35

11 + 10 = 21

Câu 7: Sắp xếp: 19, 30, 47, 98

Câu 8:

56 < 65

Câu 9:

Phép tính: 12 + 11 = 23

Trả lời: Lớp học tập đem 23 chúng ta nhập cuộc văn nghệ

Câu 10: Hình sau đây đem 12 hình tròn trụ.

 • Bộ đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 sách Vì sự đồng đẳng năm 2023

II. Sở 30 đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 Hay lựa chọn lọc

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 - Đề 1

Bài 1: (2đ) Đặt tính rồi tính:

32 + 42                              94 - 21                       50 + 38                               67 – 3

Bài 2: (2đ) Viết số phù hợp vô dù trống:

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

Bài 3 (4đ):

a, Khoanh tròn xoe vô số bé bỏng nhất: 81               75           90                 51

b, Khoanh tròn xoe vô số rộng lớn nhất: 62              70            68                59

c, Đúng ghi (Đ), sai ghi (S)

Số ngay tắp lự sau của 23 là 24

Số ngay tắp lự sau của 84 là 83

Số ngay tắp lự sau của 79 là 70

Số ngay tắp lự sau của 98 là 99

Số ngay tắp lự sau của 99 là 100

Bài 4 (2đ): An đem 19 ngược táo, An cho tới em 7 ngược. Hỏi An còn từng nào ngược táo?

………………………………………..………………………………………..…………

………………………………………..………………………………………..…………

………………………………………..………………………………………..…………

………………………………………..………………………………………..…………

Bài 5 (1đ): Mỗi hình vẽ sau đây đem từng nào đoạn thẳng?

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 - Đề 2

Bài 1:

a) Điền số phù hợp vô địa điểm chấm:

60;…; …;…, 64; 65;…; 67;…;…; 70; 71;…; 73;…;…; 76; 77;…; …; 80.

b) Viết trở thành những số:

Bốn mươi ba:………………..……………………………………..……………………

Ba mươi hai:………………..……………………………………..…………………….

Chín mươi bảy:………………..……………………………………..………………….

Hai mươi tám:………………..……………………………………..…………………..

Sáu mươi chín:………………..……………………………………..………………….

Tám mươi tư:………………..……………………………………..……………………

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

a) 45 + 34                       56 - 20                         18 + 71                       74 - 3

b) 58cm + 40cm = ….                                         57 + 2 - 4 = ….

Bài 3. Điền lốt <;>;=

63..... 60                                   65.... 48                              88 - 45..... 63 - 20

19 ....17                                    54 ....72                              49 - 2....... 94 - 2

Bài 4: Mẹ hái được 85 ngược hồng, u tiếp tục phân phối 60 ngược hồng. Hỏi u sót lại từng nào ngược hồng?

Bài giải

………………………………………..………………………………………..…………

………………………………………..………………………………………..…………

………………………………………..………………………………………..…………

………………………………………..………………………………………..…………

Bài 5: Vẽ tăng một quãng trực tiếp nhằm có: Một hình vuông vắn và một hình tam giác?

Đề ganh đua cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 1

Bài 6: Vẽ đoạn trực tiếp MN có tính lâu năm 8 cm?

………………………………………..… ……………………………………..………

………………………………………..… ……………………………………..………

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 - Đề 3

Bài 1. a) Viết trở thành những số

Năm mươi tư : ………… ; Mười : …………...

Bảy mươi kiểu mẫu : ………… ; Một trăm : ………..

b) Khoanh tròn xoe số bé bỏng nhất : 54 ; 29 ; 45 ; 37

c) Viết những số 62; 81; 38; 73 theo gót trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé:

………………………………………..………………………………………..…………

Bài 2. a) Nối số với luật lệ tính mến hợp:

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

b) Đặt tính rồi tính:

3 + 63                       99 – 48                   54 + 45                         65 – 23

………………………………………..… ……………………………………..………

………………………………………..… ……………………………………..………

c) Tính:

27 + 12 – 4 = …………… ; 38 – 32 + 32 = ………………...

25cm + 14cm = ………… ; 56cm – 6cm + 7cm = ………….

Bài 3. Đồng hồ nước chỉ bao nhiêu giờ?

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

…………… giờ

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

…………… giờ

Bài 4. Viết < , >, =

27 ……… 31 ;

94 – 4 ……… 80 ;

56 – 14 ……… 46 – 14 ;

99 ……… 100

18 ……… trăng tròn – 10

25 + 41 ……… 41 + 25

Bài 5.

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

Hình vẽ mặt mày có: ……… hình tam giác

……… hình vuông

……… hình tròn

Bài 6. Lớp em đem 24 học viên nữ giới, 21 học viên phái nam. Hỏi lớp em đem toàn bộ từng nào học tập sinh?

Giải

………………………………………..… ……………………………………..………

………………………………………..… ……………………………………..………

………………………………………..… ……………………………………..………

………………………………………..… ……………………………………..………

Bài 7. Một sợi dây rất dài 25cm. Lan rời lên đường 5cm. Hỏi sợi thừng sót lại lâu năm bao nhiêu xăng ti mét ?

Bài giải

………………………………………..………………………………………..………

………………………………………..………………………………………..………

………………………………………..………………………………………..………

Bài 8. Tính nhẩm :

43 + 6 = ……... ; 60 – trăng tròn = ……...

50 + 30 = ……… ; 29 – 9 = ………

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán - Đề 4

Bài 1: Viết số (2 điểm)

A) Viết những số kể từ 89 cho tới 100:

………………………………………..………………………………………..………

B) Viết số vô địa điểm chấm:

Số ngay tắp lự trước của 99 là ………… ; 70 bao gồm ………… chục và …………đơn vị

Số ngay tắp lự sau của 99 là ………… ; 81 bao gồm ………… chục và …………đơn vị

Bài 2: (3 điểm)

A) Tính nhẩm:

3 + 36 = ……... ; 45 – trăng tròn = ……... ; 50 + 37 = ………; 99 – 9 = ……

B) Đặt tính rồi tính:

51 + 27                                                                78 – 36

………………………………………..… ……………………………………..………

………………………………………..… ……………………………………..………

Bài 3 : Đồng hồ nước chỉ bao nhiêu giờ? (1 điểm)

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

…………… giờ

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

…………… giờ

Bài 4: Điền lốt >, <, = (1 điểm)

56 ……... 50 + 6

32 – 2 …….. 32 + 2

Bài 5: (1 điểm)

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

Hình vẽ mặt mày có:

………… hình tam giác

………… hình vuông

Bài 6: Trong vườn ngôi nhà em đem 26 cây cam và cây bòng, vô cơ đem 15 cây cam. Hỏi vô vườn ngôi nhà em đem từng nào cây bưởi?

Bài giải:

………………………………………..………………………………………..………

………………………………………..………………………………………..………

………………………………………..………………………………………..………

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán - Đề 5

Bài 1: (2 điểm)

a) Viết số phù hợp vô địa điểm trống:

Số ngay tắp lự trước

Số tiếp tục biết

Số ngay tắp lự sau

………

41

………

………

70

………

b) Khoanh vô số rộng lớn nhất:

75 ; 58 ; 92 ; 87

c) Viết những số: 47 ; 39 ; 41 ; 29 theo gót trật tự kể từ bé bỏng cho tới rộng lớn :

………………………………………………………………………..

Viết số phù hợp vô dù trống:

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1

Bài 2: (1 điểm)

a) Đặt tính rồi tính:

24 + 35                       67 – 54            73 + 21              98 – 97

................... ...................... ...................... ...................

................... ...................... ...................... ...................

................... ...................... ...................... ...................

b) Tính:

32 + 5 – 13 = .......................; 76 – 4 + 4 = ....................

30cm + 4cm = ...................... ; 18cm – 8cm = .................

Bài 3: (4 điểm)

Nối đồng hồ đeo tay với giờ mến hợp:

Đề ganh đua lớp 1

Bài 4: (1 điểm)

Viết số phù hợp vô địa điểm chấm :

Hình vẽ mặt mày đem : ............... hình tam giác

................ hình tròn

................ hình vuông

Đề ganh đua cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2020 - 2021

Bài 5: (1 điểm)

Băng giấy má blue color lâu năm 40cm, băng giấy má red color lâu năm 30cm. Hỏi cả nhì băng giấy má lâu năm từng nào xăng ti mét?

Bài giải:

………………………………………..………………………………………..………

Xem thêm: cách mở bài nghị luận xã hội

………………………………………..………………………………………..………

………………………………………..………………………………………..………

Ngoài 44 đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp một năm 2023 bên trên, những em học viên lớp 1 còn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 nhưng mà VnDoc.com tiếp tục thuế tầm và tinh lọc. Hy vọng với những tư liệu này, những em học viên tiếp tục học tập đảm bảo chất lượng môn Toán lớp 1 rộng lớn.

III. Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 Hay lựa chọn lọc

 • Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán theo gót Thông tư 27
 • Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt theo gót Thông tư 27
 • Bộ đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 theo gót Thông tư 27
 • Bộ 08 đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 sách Cánh Diều - Đầy đầy đủ những môn
 • Bộ 10 đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 sách Chân trời - Đầy đầy đủ những môn
 • Bộ 08 đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 sách Kết nối - Đầy đầy đủ những môn

IV. Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 Tải nhiều

 • 1000 Đề ganh đua học tập kì 2 lớp một năm 2023 Tải nhiều
 • 29 đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt
 • 44 đề ganh đua cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán
 • 88 đề ganh đua cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 1
 • 52 Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 theo gót Thông tư 27
 • 8 Đề ganh đua học tập kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 1