đảng và nhà nước ta coi giáo dục và đào tạo là

Câu hỏi:

23/08/2019 55,031

A. nguyên tố đưa ra quyết định nhằm cải cách và phát triển tổ quốc.

Bạn đang xem: đảng và nhà nước ta coi giáo dục và đào tạo là

B. yếu tố cần thiết vô quyết sách của Nhà nước.

C. quyết sách xã hội cơ bạn dạng.

D. quốc sách tiên phong hàng đầu.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án: D

Lời giải: Đảng và Nhà VN coi dạy dỗ và giảng dạy là quốc sách tiên phong hàng đầu.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đa dạng hóa những mô hình ngôi trường lớp và những kiểu dáng dạy dỗ là nội dung cơ bạn dạng của phương phía này bên dưới đây?

A. Mở rộng lớn quy tế bào dạy dỗ.

B. Ưu tiên góp vốn đầu tư mang lại dạy dỗ.

C. Xã hội hóa sự nghiệp dạy dỗ.

D. Thực hiện nay vô tư xã hội vô dạy dỗ.

Câu 2:

Phát triển dạy dỗ là việc nghiệp của

A. Nhà nước và của toàn dân.

B. Đảng và Nhà nước.

C. Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên.

D. Nhà nước, Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên.

Câu 3:

Một trong mỗi phương phía cơ bạn dạng của quyết sách dạy dỗ và giảng dạy ở VN là

A. nâng lên dân trí, giảng dạy lực lượng lao động, tu dưỡng nhân tài.

Xem thêm: sơ đồ tư duy chiếc lược ngà

B. nâng lên unique, hiệu suất cao dạy dỗ và giảng dạy.

C. nâng lên nắm vững và nấc thưởng thức văn hóa truyền thống.

D. nâng lên hiệu suất cao của hoạt động và sinh hoạt khoa học tập và technology.

Câu 4:

Thực hiện nay vô tư xã hội vô dạy dỗ nhằm

A. đáp ứng quyền tiếp thu kiến thức xuyên suốt đời của công dân

B. tạo nên từng ĐK nhằm người nghèo khổ đem thời cơ được tiếp thu kiến thức.

C. tạo nên môi trường xung quanh mang lại công dân nâng lên trí tuệ.

D. đáp ứng nhu cầu yêu cầu tiếp thu kiến thức của công dân.

Câu 5:

Nhà nước kêu gọi từng nguồn lực có sẵn nhằm cải cách và phát triển dạy dỗ và giảng dạy là tiến hành nội dung của phương phía nào?

A. Mở rộng lớn quy tế bào dạy dỗ.

B. Ưu tiên góp vốn đầu tư mang lại dạy dỗ.

C. Thực hiện nay vô tư xã hội vô dạy dỗ.

D. Xã hội hóa sự nghiệp dạy dỗ.

Câu 6:

Phương phía này sau đây của quyết sách dạy dỗ và giảng dạy đem ý nghĩa sâu sắc nhân bản thâm thúy của việc nghiệp dạy dỗ nước ta?

A. Nâng cao unique, hiệu suất cao dạy dỗ và giảng dạy.

B. Ưu tiên góp vốn đầu tư mang lại dạy dỗ.

C. Thực hiện nay vô tư xã hội vô dạy dỗ.

Xem thêm: they are having their house being painted by a construction company

D. Xã hội hóa sự nghiệp dạy dỗ.