đặc điểm không thuộc sinh sản vô tính là

Câu hỏi:

03/08/2019 73,202

A. Cơ thể con cái sinh rời khỏi trọn vẹn như thể nhau và như thể khung hình u ban đầu

Bạn đang xem: đặc điểm không thuộc sinh sản vô tính là

B. Tạo rời khỏi thành viên mới nhất vô cùng phong phú và đa dạng về những Điểm sáng quí nghi

Đáp án chủ yếu xác

C. Tạo rời khỏi con số rộng lớn con cái con cháu vô một thời hạn ngắn

D. Tạo rời khỏi những thành viên thích ứng chất lượng tốt với môi trường xung quanh sinh sống ổn định định

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để nhân loại cây ăn trái ngược nhiều năm người tao thông thường tách cành vì?

A. Cây con cái dễ dàng trồng và không nhiều công siêng sóc

B. Phương pháp này hùn nhân như thể nhanh chóng và nhiều

C. Phương pháp này hùn tránh khỏi thâm thúy bệnh khiễn cho hại

D. Phương pháp này hùn tinh giảm thời hạn phát triển của cây, sớm thu hoạch và biết trước đặc điểm của quả

Câu 2:

Đặc điểm của bào tử là?

A. Tạo được nhiều thành viên của một mới, được vạc giã chỉ nhờ nước, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

B. Tạo được ít thành viên của một mới, được vạc giã nhờ dông, nước, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

C. Tạo được ít thành viên của một mới, được vạc giã chỉ nhờ dông, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

D. Tạo được nhiều thành viên của một mới, được vạc giã nhờ dông, nước, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

Xem thêm: thao tác lập luận bác bỏ lớp 11

Câu 3:

Hình thức sinh đẻ của cây dương xỉ là sinh sản?

A. bằng phẳng bào tử       

B. Phân đôi

C. Dinh dưỡng       

D. Hữu tính

Câu 4:

Trong sinh sinh ra chăm sóc ở thực vật, cây vừa mới được tạo ra ra?

A. Từ 1 phần của ban ngành sinh chăm sóc của cây

B. Chỉ kể từ rễ của cây

C. Chỉ kể từ 1 phần thân thuộc của cây

D. Chỉ kể từ lá của cây

Câu 5:

Sinh sản vô tính là mẫu mã sinh sản?

A. Cần 2 cá thể

B. Không đem sự thống nhất thân thuộc uỷ thác tử đực và uỷ thác tử cái

C. Có sự thống nhất thân thuộc uỷ thác tử đực và uỷ thác tử cái

Xem thêm: we should participate in the movement

D. Chỉ cần thiết uỷ thác tử cái