đặc điểm của bào tử là

Câu hỏi:

03/08/2019 43,047

A. Tạo được nhiều thành viên của một mới, được vạc giã chỉ nhờ nước, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

Bạn đang xem: đặc điểm của bào tử là

B. Tạo được ít thành viên của một mới, được vạc giã nhờ bão táp, nước, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

C. Tạo được ít thành viên của một mới, được vạc giã chỉ nhờ bão táp, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

D. Tạo được nhiều thành viên của một mới, được vạc giã nhờ bão táp, nước, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm ko nằm trong sinh đẻ vô tính là?

A. Cơ thể con cái sinh đi ra trọn vẹn như thể nhau và như thể khung người u ban đầu

B. Tạo đi ra thành viên mới mẻ rất rất nhiều mẫu mã về những Đặc điểm mến nghi

C. Tạo đi ra con số rộng lớn con cái con cháu vô một thời hạn ngắn

D. Tạo đi ra những thành viên thích ứng chất lượng với môi trường thiên nhiên sinh sống ổn định định

Câu 2:

Để nhân loại cây ăn trái ngược nhiều năm người tao thông thường tách cành vì?

A. Cây con cái dễ dàng trồng và không nhiều công thường xuyên sóc

B. Phương pháp này hùn nhân như thể thời gian nhanh và nhiều

C. Phương pháp này hùn tránh khỏi sâu sắc bệnh tạo nên hại

Xem thêm: trắc nghiệm gdcd 12 bài 7

D. Phương pháp này hùn tinh giảm thời hạn phát triển của cây, sớm thu hoạch và biết trước đặc điểm của quả

Câu 3:

Hình thức sinh đẻ của cây dương xỉ là sinh sản?

A. bằng phẳng bào tử       

B. Phân đôi

C. Dinh dưỡng       

D. Hữu tính

Câu 4:

Trong sinh tạo ra chăm sóc ở thực vật, cây vừa mới được tạo nên ra?

A. Từ một trong những phần của phòng ban sinh chăm sóc của cây

B. Chỉ kể từ rễ của cây

C. Chỉ kể từ một trong những phần thân ái của cây

D. Chỉ kể từ lá của cây

Câu 5:

Sinh sản vô tính là kiểu dáng sinh sản?

A. Cần 2 cá thể

B. Không với sự thống nhất thân ái uỷ thác tử đực và uỷ thác tử cái

C. Có sự thống nhất thân ái uỷ thác tử đực và uỷ thác tử cái

Xem thêm: cho hơi nước đi qua than nóng đỏ

D. Chỉ cần thiết uỷ thác tử cái