công thức tính f

Tải về phiên bản PDF

Bạn đang xem: công thức tính f

Tải về phiên bản PDF

Lực hiệu quả F là mức độ “kéo” hoặc “đẩy” lên một vật nhằm dịch chuyển nó hoặc thực hiện nó vận động thời gian nhanh rộng lớn. Định luật II Newton về vận động tiếp tục tế bào mô tả côn trùng tương quan thân thiện lực, lượng và vận tốc, và quan hệ này được vận dụng nhằm tính lực. Khối lượng của vật càng rộng lớn, lực cần thiết hiệu quả vô nhằm thực hiện nó vận động càng rộng lớn.

 1. 1

  Nhân lượng của vật với vận tốc. Một lực (F) cần thiết hiệu quả nhằm dịch chuyển vật thể sở hữu lượng (m) với vận tốc (a) được tính vì như thế công thức F= m x a. Hay lực = lượng nhân với vận tốc.[1]

 2. 2

  Đổi đơn vị chức năng lịch sự hệ SI. SI là ghi chép tắt của International System of Units (Hệ đơn vị chức năng giám sát và đo lường quốc tế), đơn vị chức năng SI của lượng là kilogram và của vận tốc là m/s2 (Mét bên trên giây bình phương). Khi lượng và vận tốc đem đơn vị chức năng SI, đơn vị chức năng của lực cũng nên theo đòi hệ này là N (Newton).

  • Ví dụ, nếu như lượng của vật là 3 pound, bạn phải gửi trở nên đơn vị chức năng kilogram. 3 pound vì như thế 1,36 kilogam, vậy tao sở hữu lượng của vật là 1 trong,36 kilogam.[2]
 3. 3

  Hãy lưu giữ rằng vô vật lý cơ, lượng và trọng lượng là 2 định nghĩa trọn vẹn không giống nhau. Nếu đề cho tới vô lượng của vật (đơn vị N), hãy phân tách độ quý hiếm tê liệt cho tới 9,8 nhằm lấy độ quý hiếm lượng ứng. Ví dụ, một vật sở hữu trọng lượng 10 N sẽ có được lượng 10/9,8 = 1,02 kilogam.

  Quảng cáo

 1. 1

  Tìm lực đầy đủ nhằm dịch chuyển một con xe nặng nề 1000 kilogam với vận tốc 5 m/s2.

  • Kiểm tra những đơn vị chức năng tiếp tục đích chuẩn chỉnh của hệ SI hoặc chưa
  • Nhân độ quý hiếm lượng (1000 kg) với 5 m/s2 nhằm dò xét độ quý hiếm lực tác động
 2. 2

  Tính độ quý hiếm lực đầy đủ nhằm dịch chuyển con xe ngựa nặng nề 8 pound với vận tốc 7 m/s2.

  • Trước không còn, thay đổi toàn bộ đơn vị chức năng lịch sự hệ SI. 1 pound tương tự 0,453 kilogam, nhân độ quý hiếm này với 8 pound nhằm xác lập lượng.
  • Nhân độ quý hiếm lượng mới nhất (3,62 kg) với vận tốc (7 m/s2).
 3. 3

  Tìm kích thước của lực hiệu quả lên một xe pháo trườn trọng lượng 100 N với vận tốc 2,5 m/s2.

  • Nên nhớ: 9,8 N vì như thế 1 kilogam. Vì vậy, hãy gửi kể từ đơn vị chức năng Newton lịch sự kilogam bằng phương pháp phân tách cho tới 9,8, và các bạn sẽ giá tốt trị 10,2 kilogam.
  • Nhân độ quý hiếm lượng mới nhất (10,2 kg) với vận tốc (2,5 m/s2).

  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Luôn luôn luôn phát âm thắc mắc cẩn trọng nhằm coi đề cho tới trọng lượng hoặc lượng.
 • Cách ghi chép đơn vị chức năng không giống của Newton, đơn vị chức năng đo lực chuẩn chỉnh, là N = kilogam * m/s^2.
 • Kiểm tra nhằm chắc chắn rằng rằng từng độ quý hiếm đều được gửi không còn về kilogram và m/s^2.

Về bài xích wikiHow này

Trang này và đã được phát âm 259.393 phiên.

Xem thêm: tìm 2 số khi biết tổng và hiệu

Bài ghi chép này đã hỗ trợ ích cho tới bạn?