công thức tính diện tích xung quanh

Cách tính diện tích S hình vỏ hộp chữ nhật

Công thức tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật chỉ dẫn cụ thể chúng ta phương pháp tính diện tích S hình lập phương và những ví dụ và bài bác tập dượt ôn luyện mang đến chúng ta xem thêm, gia tăng kỹ năng, khả năng giải Toán hình học tập. Mời những em học viên xem thêm cụ thể.

Bạn đang xem: công thức tính diện tích xung quanh

1. Hình vỏ hộp chữ nhật là gì?

1. Định nghĩa

Hình vỏ hộp chữ nhật là 1 hình không khí đem 6 mặt mũi đều là hình chữ nhật. Hai mặt mũi đối lập nhau của hình chữ nhật sẽ là nhì mặt mũi lòng của hình chữ nhật. Các mặt mũi còn sót lại đều là mặt mũi mặt của hình chữ nhật.

2. Tính chất:

 • Diện tích của nhì mặt mũi đối lập nhập hình vỏ hộp chữ nhật đều bằng nhau.
 • Chu vi của nhì mặt mũi đối lập nhập hình vỏ hộp chữ nhật đều bằng nhau.
 • Hình chữ nhật đem 12 cạnh, 8 đỉnh và 6 mặt mũi.
 • Các lối chéo cánh đem nhì đầu mút là 2 đỉnh đối nhau của hình vỏ hộp chữ nhật đồng quy bên trên một điểm.

2. Cách tính diện tích S hình vỏ hộp chữ nhật

- Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là tổng diện tích S tứ mặt mũi mặt của hình vỏ hộp chữ nhật.

- Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là tổng của diện tích S xung xung quanh và diện tích S nhì lòng.

Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật

2.1 Công thức tính diện tích S xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật

Sxq = 2 x h x (a + b)

+ Phát biểu bởi vì lời: Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật bởi vì tích của độ cao và chu vi lòng.

Trong đó:

 • Sxq: Diện tích xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật.
 • h: Chiều cao hình vỏ hộp chữ nhật.
 • a: Chiều lâu năm hình vỏ hộp chữ nhật.
 • b: Chiều rộng lớn hình vỏ hộp chữ nhật.

Ví dụ:: Cho hình vỏ hộp chữ nhật đem chiều lâu năm 20m, chiều rộng lớn 7m, độ cao 10m. Tính diện tích S xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật.

Giải:

Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là:

2 x 10 x (20 + 7) = 540 m2

Đáp số: 540 m2

2.2 Công thức tính diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật

Stp = Sxq + 2 x a x b = 2 x h x (a+b) + 2 x a x b

+ Phát biểu bởi vì lời: Diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật bởi vì tổng diện tích S xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật và 2 mặt mũi còn sót lại.

- Giải mến kí hiệu:

 • Sxq là kí hiệu diện tích S xung xung quanh hình chữ nhật
 • Stp là kí hiệu diện tích S toàn phần hình chữ nhật
 • a, b theo lần lượt là chiều lâu năm và chiều rộng
 • h là độ cao của hình vỏ hộp chữ nhật

- Đơn vị diện tích S: mét vuông (m2)

Ví dụ: Cho một chống học tập hình vỏ hộp chữ nhật đem chiều lâu năm là 7m, chiều rộng lớn là 5m và độ cao của chống học tập là 4m. Tính diện tích S toàn phần của căn chống đó?

Bài giải:

Diện tích xung xung quanh của chống học tập tê liệt là:

2 x 4 x (7 + 5) = 96(m2)

Tổng diện tích S nhì lòng của căn chống tê liệt là:

2 x 7 x 5 = 70 (m2)

Diện tích toàn phần của căn chống tê liệt là:

96 + 70 = 166 (m2)

Đáp số: 166 m2

3. Các dạng toán tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật

Dạng 1: Tính diện tích S xung xung quanh hoặc diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật

Phương pháp: kề dụng quy tắc tính diện tích S xung xung quanh hoặc diện tích S toàn phần.

Dạng 2: lõi diện tích S xung xung quanh hoặc diện tích S toàn phần, thăm dò chu vi lòng hoặc độ cao của hình vỏ hộp chữ nhật.

Phương pháp:

*) Từ công thức Sxq = (a + b) x 2 x h:

- Tìm độ cao h theo dõi công thức: h = Sxq : [(a + b) x 2] = Sxq : (a + b) : 2;

- Tìm tổng chu vi lòng theo dõi công thức: (a + b) x 2 = Sxq : h.

*) Nếu biết diện tích S toàn phần tao cũng thay cho nhập công thức nhằm thăm dò những đại lượng chưa chắc chắn.

Dạng 3: Toán đem câu nói. văn (thường là thăm dò diện tích S vỏ hộp, căn chống, đập tường …)

Phương pháp: Cần xác lập coi diện tích S cần thiết thăm dò là diện tích S xung xung quanh hoặc diện tích S toàn phần rồi vận dụng quy tắc tính diện tích S xung xung quanh hoặc diện tích S toàn phần.

4. Bài thói quen diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình chữ nhật

Bài 1: Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật, biết:

a) Chiều lâu năm đôi mươi m, chiều rộng lớn 10 m, độ cao 7 m

b) Chiều lâu năm 7/3 centimet, chiều rộng lớn 5/3 centimet, độ cao 2/3 cm

c) Chiều lâu năm 6,8 dm, chiều rộng lớn 3,4 dm, độ cao 2,1 dm

d) Chiều lâu năm 15 centimet, chiều rộng lớn 5 centimet, độ cao 3 cm

Bài 2: Một cái thùng hình chữ nhật đem độ cao là 2,3 centimet, chiều lâu năm là 5,4 centimet, chiều rộng lớn là 3 centimet. Hỏi:

a) Diện tích xung xung quanh của cái thùng đó?

b) Diện tích toàn phần của cái thùng đó?

Bài 3: Một bể nước hình vỏ hộp chữ nhật đem chiều lâu năm là 7 m, chiều rộng lớn bởi vì 1⁄2 chiều lâu năm và độ cao là một trong,5 m. Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của bể nước tê liệt.

Bài 4: Một chống học tập hình vỏ hộp chữ nhật lâu năm 7,8m, rộng lớn 6,2m, cao 4,3 m rất cần phải đập tường và xà nhà. Tính diện tích S cần thiết quét dọn đập của căn chống biết tổng diện tích S những cửa ngõ bởi vì 8,1 m2.

Bài 5:

Xem thêm: thao tác nào sau đây không phải là khai thác cơ sở dữ liệu quan hệ

Một hình vỏ hộp chữ nhật đem diện tích S xung xung quanh là 420 cm2 và đem độ cao là 7cm. Tính chu vi lòng của hình vỏ hộp chữ nhật tê liệt.

Bài 6:

Người tao thực hiện một chiếc vỏ hộp bởi vì bìa hình vỏ hộp chữ nhật đem chiều lâu năm 25 centimet, chiều rộng lớn 16 centimet và độ cao 12 centimet. Tính diện tích S bài bác dùng làm thực hiện ông tơ cái vỏ hộp tê liệt. (không tính mép dán)

Bài 7:

Một căn chống hình dạng vỏ hộp chữ nhật đem chiều lâu năm 6m, chiều rộng lớn 3,6m, độ cao 3,8m.

Người tao ham muốn quét dọn vôi nhập những tường ngăn xung xung quanh và trần của căn chống tê liệt. Hỏi diện tích S cần thiết quét dọn vôi là từng nào mét vuông , biết tổng diện tích S những cửa ngõ bởi vì 8 mét vuông. (chỉ quét dọn bên phía trong phòng)

Bài 8: 

Một hình vỏ hộp chữ nhật đem chiều lâu năm 3,2dm, chiều rộng lớn 0,5m và độ cao 15cm. Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp tê liệt.

Bài 9:

Hải cần thiết thực hiện 2 cái thùng hình lập phương bởi vì Fe ko có nắp đậy cạnh 2,4m. Hỏi:

a) Hải cần cần thiết từng nào m2 sắt?

b) Hải tính đập cả bên phía trong và phía bên ngoài 2 cái thùng tê liệt thì cần mua sắm từng nào kilogam đập, hiểu được cứ 20m2 thì nên 5kg sơn?

Bài 10. Một cái thùng ko nắp hình dạng vỏ hộp chữ nhật, chiều rộng lớn bởi vì 3/5 chiều lâu năm và xoàng chiều lâu năm 1,2m, độ cao lâu năm 1,5m. Người tao đập cả mặt mũi nhập và ở mặt ngoài của thùng, cứ 2m 2 thì không còn 0,5kg đập. Tính lượng đập tiếp tục đập đoạn cái thùng tê liệt.

Hướng Dẫn Giải Các Bài Tập

Bài 1: Các em tự động thực hiện bài bác tập dượt này bằng phương pháp vận dụng 2 công thức tính diện tích S hình vỏ hộp chữ nhật bên trên nhằm giải.

Bài 2: Tương tự động như bài bác tập dượt 1, dùng công thức tính Stp và Sxq.

Bài 3: Các em giải bài bác tập dượt này như sau:

- Cách 1: Tìm chiều rộng lớn của bể nước

- Cách 2: Tìm diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần bởi vì công thức tiếp tục đem.

Bài 4:

* Cách làm: Không kể diện tích S cửa ngõ thì diện tích S xung xung quanh chống học tập đó là diện tích S xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật đem chiều lâu năm, chiều rộng lớn và độ cao như đề bài bác tiếp tục mang đến.

- Diện tích cần thiết quét dọn đập của chống học tập tiếp tục bởi vì diện tích S cần thiết quét dọn đập xung xung quanh (trừ diện tích S cửa) cùng theo với diện tích S một lòng (trần nhà).

* Bài giải mẫu:

Diện tích xung xung quanh chống học tập là:

2 x 4,3 x (7,8 + 6,2) = 120,4 (m2)

Diện tích trần nhà đất của chống là:

7,8 x 6,2 = 48,36 (m2)

Diện tích cần thiết quét dọn đập của chống học tập tê liệt là:

(120,4 + 48,36) - 8,1 = 160,66 (m2)

Đáp số: 160,66 (m2)

Câu 5:

Vì diện tích S xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật bởi vì chu vi lòng nhân với độ cao nên chu vi lòng của hình vỏ hộp chữ nhật bởi vì diện tích S xung xung quanh phân chia mang đến độ cao, tao có:

Chu vi lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là:

420 : 7 = 60 (cm)

Câu 6:

Diện tích bìa dùng làm thực hiện vỏ hộp đó là diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật.

Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là:

(25 + 16) x 2 x 12 = 984 (cm2)

Diện tích bìa dùng làm thực hiện vỏ hộp là:

984 + 25 x 16 x 2 = 1784 (cm2).

Câu 7:

Bài giải:

Diện tích xung xung quanh của căn chống là:

(6 + 3,6) x 2 x 3,8 = 72,96 (m2)

Diện tích trầ của căn chống là:

6 x 3,6 = 21,6 (m2)

Diện tích cần thiết quét dọn vôi là:

Xem thêm: ai là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa lam sơn

(72,96 + 21,6) - 8 = 86,56 (m2)

Đáp số: 86,56 m2

6. Giải bài bác tập dượt Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật

 • Bài tập dượt Toán lớp 5: Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật
 • Toán lớp 5 trang 110: Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán 5 bài bác 105: Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình chữ nhật
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán 5 bài bác 106: Luyện tập dượt Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình chữ nhật

Ngoài đi ra những em học viên hoặc quý bố mẹ còn hoàn toàn có thể xem thêm tăng Công thức tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật nằm trong đề thi đua học tập kì 1 lớp 5 và đề thi đua học tập kì 2 lớp 5 những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo dõi chuẩn chỉnh thông tư 22 của cục Giáo Dục. Những đề thi đua này được VnDoc.com thuế tầm và tinh lọc kể từ những ngôi trường đái học tập bên trên toàn nước nhằm mục tiêu tạo nên mang đến học viên lớp 5 những đề ôn thi đua học tập kì 1 quality nhất. Mời những em nằm trong quý bố mẹ chuyển vận không tính tiền đề thi đua về và ôn luyện.