công thức tính chu kỳBài ghi chép phương pháp tính chu kì, tần số của Con rung lắc xoắn ốc với cách thức giải cụ thể chung học viên ôn luyện, biết phương pháp thực hiện bài bác luyện cách tính chu kì, tần số của Con rung lắc xoắn ốc.

Cách tính chu kì, tần số của Con rung lắc xoắn ốc (hay, chi tiết)

Loại 1: Sử dụng công thức cơ bản

Bạn đang xem: công thức tính chu kỳ

A. Phương pháp & Ví dụ

Quảng cáo

1.Phương pháp

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

2. Ví dụ

Ví dụ 1: Một con cái rung lắc xoắn ốc ở ngang có tính cứng K = 100 N/m được gắn nhập vật nặng nề sở hữu lượng m = 0,1kg. Kích mến mang lại vật xấp xỉ điều tiết, xác lập chu kỳ luân hồi của con cái rung lắc lò xo? Lấy π2 = 10.

A. 0,1s          B. 5s          C. 2s          D. 0,3s.

Lời giải:

Ta có:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Ví dụ 2: Một con cái rung lắc xoắn ốc sở hữu lượng ko đáng chú ý, phỏng cứng là K, xoắn ốc treo trực tiếp đứng, bên dưới treo vật nặng nề sở hữu lượng m. Ta thấy ở địa điểm thăng bằng xoắn ốc giãn nở ra một quãng 16cm. Kích mến mang lại vật xấp xỉ điều tiết. Xác lăm le tần số của con cái rung lắc xoắn ốc. Cho g = π2(m/s2)

A. 2,5Hz          B. 5Hz         C. 3Hz          D. 1,25Hz

Lời giải:

Ta có:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Ví dụ 3: Một con cái rung lắc xoắn ốc có tính cứng là K, Một đầu gắn thắt chặt và cố định, một đầu gắn kèm với vật nặng nề sở hữu lượng m. Kích mến mang lại vật xấp xỉ, nó xấp xỉ điều tiết với chu kỳ luân hồi là T. Hỏi nếu như tăng gấp hai lượng của vật và hạn chế phỏng cứng lên đường gấp đôi thì chu kỳ luân hồi của con cái rung lắc xoắn ốc tiếp tục thay cho thay đổi như vậy nào?

A. Không thay đổi          B. Tăng lên gấp đôi

C. Giảm lên đường gấp đôi          D. Giảm 4 lần

Lời giải:

Gọi chu kỳ luân hồi lúc đầu của con cái rung lắc xoắn ốc là: Vật Lý lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lý 12 sở hữu đáp án

Goị T’ là chu kỳ luân hồi của con cái rung lắc sau thời điểm thay cho thay đổi lượng và phỏng cứng của xoắn ốc.

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Loại 2. Bài toán ghép vật

1.Phương pháp

Quảng cáo

Bài kiểu mẫu 1: Lò xo K gắn vật nặng nề m1 thì xấp xỉ với chu kỳ luân hồi T1. Còn Khi gắn vật nặng nề mét vuông thì xấp xỉ với chu kỳ luân hồi T2

Xác lăm le chu kỳ luân hồi xấp xỉ của vật Khi gắn vật sở hữu lượng m = m1 + m2

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Xác lăm le chu kỳ luân hồi xấp xỉ của vật Khi gắn vật sở hữu lượng m = m1 + m2 +....+ mn

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Xác lăm le chu kỳ luân hồi xấp xỉ của vật Khi gắn vật sở hữu lượng m = a. m1 + b.m2:

Bài kiểu mẫu 2: Lò xo K gắn vật nặng nề m1 thì xấp xỉ với tần số ƒ1. Còn Khi gắn vật nặng nề mét vuông thì xấp xỉ với tần số ƒ2

Xác lăm le tần số xấp xỉ của vật Khi gắn vật sở hữu lượng m = m1 + m2

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Xác lăm le tần số xấp xỉ của vật Khi gắn vật sở hữu lượng m = m1 + m2 +...+mn

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Xác lăm le tần số xấp xỉ của vật Khi gắn vật sở hữu lượng m = a. m1 + b.m2:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

2. Ví dụ

Ví dụ 1: Một xoắn ốc có tính cứng là K. Khi gắn vật m1 nhập xoắn ốc và mang lại xấp xỉ thì chu kỳ luân hồi xấp xỉ là 0,3s. Khi gắn vật sở hữu lượng m2 nhập xoắn ốc bên trên và kích ứng mang lại xấp xỉ thì nó xấp xỉ với chu kỳ luân hồi là 0,4s. Hỏi nếu lúc gắn vật sở hữu lượng m = 2m1 + 3m2 thì nó xấp xỉ với chu kỳ luân hồi là bao nhiêu?

A. 0,25s B. 0,4s C. 0,812s D. 0,3s

Lời giải:

Xác lăm le chu kỳ luân hồi xấp xỉ của vật Khi gắn vật sở hữu lượng m = a. m1 + b.m2:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Loại 3. Bài toán cắt ghép lò xo

1.Phương pháp

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

a. Cắt lò xo

- Cho xoắn ốc ko có tính nhiều năm lo, hạn chế xoắn ốc thực hiện n đoạn, lần phỏng cứng của từng đoạn. Ta sở hữu công thức tổng quát tháo sau:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Quảng cáo

Nhận xét: Lò xo có tính nhiều năm tăng từng nào phiên thì phỏng cứng giảm xuống từng ấy phiên và ngược lại.

b. Ghép lò xo

Trường thích hợp ghép nối tiếp:

Cho n lò xo nối tiếp nhau, có độ dài và độ cứng lần lượt: (l1, k1), (l2, k2), (l3, k3),...

Được một hệ lò xo (l, k), nhập đó:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Hệ quả:

Một xoắn ốc (lo, ko) hạn chế đi ra thành các đoạn (l1, k1), (l2, k2), (l3, k3),... Ta được hệ thức: loko = l1k1 = l2k2 l3k3 = ...

Ghép nối tiếp độ cứng giảm. Lò xo càng ngắn càng cứng, càng dài càng mềm.

Vật m gắn nhập xoắn ốc 1 có tính cứng k1 thì xấp xỉ với chu kỳ luân hồi T1, gắn vật cơ nhập xoắn ốc 2 có tính cứng k2 thì Khi gắn vật m nhập 2 xoắn ốc bên trên ghép tiếp nối đuôi nhau thì T2 = T12 + T22

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Trường thích hợp ghép tuy vậy song

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Cho 2 lò xo có độ cứng lần lượt là k1, k2 ghép tuy vậy với nhau. Khi đó, tớ được một hệ có độ cứng

Ghép tuy vậy song độ cứng tăng.

Vật m gắn nhập xoắn ốc 1 có tính cứng k1 thì xấp xỉ với chu kỳ luân hồi T1, gắn vật cơ nhập xoắn ốc 2 có tính cứng k2 thì Khi gắn vật m nhập 2 xoắn ốc bên trên ghép tuy vậy song thì

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

2. Ví dụ

Ví dụ 1: Một xoắn ốc có tính nhiều năm l = 50 centimet, phỏng cứng K = 50 N/m. Cắt xoắn ốc thực hiện 2 phần sở hữu chiều nhiều năm theo thứ tự là l1 = đôi mươi centimet, l2 = 30 centimet. Tìm phỏng cứng của từng đoạn:

A. 150N/m; 83,3N/m B. 125N/m; 133,3N/m

C. 150N/m; 135,3N/m D. 125N/m; 83,33N/m

Lời giải:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Ví dụ 2: Một xoắn ốc sở hữu chiều nhiều năm lo, phỏng cứng Ko = 100N/m. Cắt xoắn ốc thực hiện 3 đoạn tỉ lệ thành phần 1:2:3. Xác lăm le phỏng cứng của từng đoạn.

A. 200; 400; 600 N/m          B. 100; 300; 500 N/m

C. 200; 300; 400 N/m          D. 200; 300; 600 N/m

Lời giải:

Ta có: Ko.lo = K1.l1 = K2.l2 = K3.l3

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Tương tự động mang lại k3

Ví dụ 3: lò xo 1 có tính cứng K1 = 400 N/m, xoắn ốc 2 có tính cứng là K2 = 600 N/m. Hỏi nếu như ghép tuy vậy song 2 xoắn ốc thì phỏng cứng là bao nhiêu?

A. 600 N/m          B. 500 N/m          C. 1000 N/m          D. 2400N/m

Lời giải:

Ta có: Vì xoắn ốc ghép // K = K1 + K2 = 40 + 60 = 100 N/m.

B. Bài luyện trắc nghiệm

Quảng cáo

Câu 1. Một con cái rung lắc xoắn ốc xấp xỉ điều hoà theo đuổi phương trực tiếp đứng, bên trên địa điểm thăng bằng xoắn ốc dãn 4 centimet. Bỏ qua loa từng quỷ sát, lấy g = π2 = 10. Kích mến mang lại con cái rung lắc xấp xỉ điều hoà theo đuổi phương trực tiếp đứng thì thấy thời hạn xoắn ốc bị nén nhập một chu kì bởi 0,1 (s). Biên phỏng xấp xỉ của vật là:

A. 4√2 cm     B. 4 cm      C. 6 cm     D. 8 cm

Lời giải:

Ta có:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Thời gian lận xoắn ốc bị nén nhập một chu kì là Δt = 0,1 s = T/4 ⇒ Δl0 = (A√2)/2 ⇔ A = 4√2 centimet. Chọn A

Câu 2. Khi vướng vật m vào một trong những xoắn ốc k1, thì vật m xấp xỉ với chu kì T1 = 0,6s. Khi vướng vật m nhập xoắn ốc k2, thì vật m xấp xỉ với chu kì T2 = 0,8s. Khi vướng vật m nhập hệ nhì xoắn ốc k1 ghép tiếp nối đuôi nhau k2 thì chu kì xấp xỉ của m là

A. 0,48 s     B. 1,0 s

C. 2,8 s     D. 4,0 s

Xem thêm: vở bài tập lịch sử lớp 4

Lời giải:

Chọn B

Gọi k là phỏng cứng Khi ghép tiếp nối đuôi nhau 2 băn khoăn xo với nhau

Ta có:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Theo fake thiết:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Câu 3. Hai xoắn ốc sở hữu chiều nhiều năm đều nhau phỏng cứng ứng là k1, k2. Khi vướng vật m vào một trong những xoắn ốc k1, thì vật m xấp xỉ với chu kì T1 = 0,6 s. Khi vướng vật m nhập xoắn ốc k2, thì vật m xấp xỉ với chu kì T2 = 0,8 s. Khi vướng vật m nhập hệ nhì xoắn ốc k1 tuy vậy song với k2 thì chu kì xấp xỉ của m là.

A. 0,48 s     B. 0,7 s     C. 1,00 s     D. 1,4 s

Lời giải:

Gọi k là phỏng cứng Khi ghép tuy vậy song 2 băn khoăn xo với nhau

Ta có:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Theo fake thiết:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Chọn A.

Câu 4. Một xoắn ốc có tính cứng 90 N/m sở hữu chiều nhiều năm l = 30 centimet, được hạn chế trở thành nhì phần theo thứ tự sở hữu chiều dài: l1 = 12 centimet và l2 = 18 centimet. Độ cứng của nhì phần vừa vặn hạn chế theo thứ tự là:

A. k1 = 60 N/m; k2 = 40 N/m

B. k1 = 40 N/m; k2 = 60 N/m

C. k1 = 150 N/m; k2 = 225 N/m

D. k1 = 225 N/m; k2 = 150 N/m

Lời giải:

Gọi k1, k2 theo thứ tự là phỏng cứng của 2 xoắn ốc sở hữu chiều nhiều năm l1, l2

Ta có:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Chọn D

Câu 5. Con rung lắc xoắn ốc bao gồm vật nặng nề treo bên dưới loại xoắn ốc nhiều năm, sở hữu chu kì xấp xỉ là T. Nếu xoắn ốc bị sút giảm 2/3 chiều nhiều năm thì chu kì xấp xỉ của con cái rung lắc mới mẻ là

A. 3T     B. 0,5T√6     C. T/3     D. T/√3

Lời giải:

Ta có:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Chọn D

Câu 6. Quả cầu m gắn nhập xoắn ốc có tính cứng k thì nó xấp xỉ với chu kì T. Hỏi cần hạn chế xoắn ốc bên trên trở thành từng nào phần đều nhau nhằm Khi treo trái khoáy cầu vào cụ thể từng phần thì chu kì xấp xỉ có mức giá trị T' = T/2

A. Cắt thực hiện 4 phần           B. Cắt thực hiện 6 phần

C. Cắt thực hiện 2 phần           D. Cắt thực hiện 8 phần

Lời giải:

Giả sử hạn chế xoắn ốc trở thành n phần đều nhau thì từng phần có tính cứng là n.k

Khi đó

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Chọn A

Câu 7. Quả cầu m gắn nhập xoắn ốc có tính cứng k thì nó xấp xỉ với chu kì T. Cắt xoắn ốc bên trên trở thành 3 phần sở hữu chiều nhiều năm theo như đúng tỉ lệ thành phần 1:2:3. Lấy phần sớm nhất và treo trái khoáy cầu nhập thì chu kì xấp xỉ có mức giá trị là

A. T/3     B. T/√6     C. T/√3     D. T/6

Lời giải:

Phần sớm nhất có tính cứng là k' = 6k. Khi cơ

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Chọn B

Câu 8. Một con cái rung lắc xoắn ốc có tính nhiều năm 120 centimet. Cắt giảm bớt chiều nhiều năm thì chu kì xấp xỉ mới mẻ chỉ bởi 90% chu kì xấp xỉ lúc đầu. Tính phỏng nhiều năm mới

A. 148,148 cm     B. 133,33 cm

C. 108 cm     D. 97,2 cm

Lời giải:

Giả sử phỏng nhiều năm mới mẻ là l' = n.l, Khi cơ k.l = n.l.k' ⇒ k' = k/n

Khi đó

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

⇒ l' = 0,81 l = 97,2 centimet. Chọn D

Câu 9. Con rung lắc xoắn ốc sở hữu chiều nhiều năm đôi mươi centimet và vật nặng nề lượng m, xấp xỉ điều tiết với tần số 2 Hz. Nếu hạn chế quăng quật xoắn ốc lên đường một quãng 15 centimet thì con cái rung lắc tiếp tục xấp xỉ điều tiết với tần số là

A. 4 Hz     B. 2/3 Hz     C. 1,5 Hz     D. 6 Hz

Lời giải:

Độ nhiều năm còn sót lại của xoắn ốc là 5 (cm) suy đi ra phỏng cứng của chính nó là k' = 4k

Ta có:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Chọn A

Câu 10. Hai xoắn ốc k1, k2 sở hữu nằm trong phỏng nhiều năm. Một vật nặng nề M lượng m Khi treo nhập xoắn ốc k1 thì xấp xỉ với chu kì T1 = 0,3 s , Khi treo nhập xoắn ốc k2 thì xấp xỉ với chu kì T2 = 0,4 s. Nối nhì xoắn ốc cùng nhau trở thành một xoắn ốc nhiều năm gấp hai rồi treo vật nặng nề M nhập thì M tiếp tục bởi động với chu kì bao nhiêu?

A. T = 0,24 s     B. T = 0,6 s     C. T = 0,5 s     D. T = 0,4 s

Lời giải:

Gọi k là phỏng cứng Khi ghép tiếp nối đuôi nhau 2 băn khoăn xo với nhau

Ta có:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Theo fake thiết:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Chọn C

Câu 11. Ba xoắn ốc sở hữu chiều nhiều năm đều nhau có tính cứng theo thứ tự là đôi mươi N/m, 30 N/m và 60 N/m được ghép tiếp nối đuôi nhau. Một đầu thắt chặt và cố định gắn kèm với vật sở hữu lượng m = 1kg. Lấy π2 = 10. Chu kì xấp xỉ của hệ là:

A. T = 2 s     B. T = 3 s     C. T = 1 s     D. T = 5 s

Lời giải:

Độ cứng của hệ 3 băn khoăn xo vướng tiếp nối đuôi nhau là:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Câu 12. Hai xoắn ốc sở hữu nằm trong phỏng nhiều năm. Một vật nặng nề M lượng m Khi treo nhập xoắn ốc thì xấp xỉ với chu kì , Khi treo nhập xoắn ốc thì xấp xỉ với chu kì . Nối nhì xoắn ốc cùng nhau cả nhì đầu và để được một xoắn ốc nằm trong phỏng nhiều năm, một đầu gắn thắt chặt và cố định, đầu còn sót lại treo vật nặng nề M thì chu kì xấp xỉ của vật là

A. T = 0,24 s     B. T = 0,6 s

C. T = 0,5 s     D. T = 0,4 s

Lời giải:

Gọi k là phỏng cứng Khi ghép tuy vậy song 2 băn khoăn xo với nhau

Ta có:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Theo fake thiết:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Chọn A

Xem tăng những dạng bài bác luyện Vật Lí lớp 12 sở hữu nhập đề thi đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

 • Dạng 1: Tính chu kì, tần số của Con rung lắc lò xo

 • Dạng 2: Tính chiều nhiều năm con cái rung lắc xoắn ốc, Lực đàn hồi, Lực phục hồi

 • Dạng 3: Tính tích điện của Con rung lắc lò xo

 • Dạng 4: Viết phương trình xấp xỉ của Con rung lắc lò xo

 • 60 Bài luyện trắc nghiệm Con rung lắc xoắn ốc sở hữu điều giải (Phần 1)

 • 60 Bài luyện trắc nghiệm Con rung lắc xoắn ốc sở hữu điều giải (Phần 2)

 • 60 Bài luyện trắc nghiệm Con rung lắc xoắn ốc sở hữu điều giải (Phần 3)

  Xem thêm: định luật cu lông

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng thích hợp những video clip dạy dỗ học tập kể từ những nhà giáo cực tốt - CHỈ TỪ 399K bên trên khoahoc.mamnontritueviet.edu.vn

Tổng đài tương hỗ ĐK khóa học: 084 283 45 85


con-lac-lo-xo.jsp