công thức tính chu kìBài ghi chép phương pháp tính chu kì, tần số của Con nhấp lên xuống lốc xoáy với cách thức giải cụ thể hùn học viên ôn luyện, biết phương pháp thực hiện bài xích luyện cách tính chu kì, tần số của Con nhấp lên xuống lốc xoáy.

Cách tính chu kì, tần số của Con nhấp lên xuống lốc xoáy (hay, chi tiết)

Loại 1: Sử dụng công thức cơ bản

Bạn đang xem: công thức tính chu kì

A. Phương pháp & Ví dụ

Quảng cáo

1.Phương pháp

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

2. Ví dụ

Ví dụ 1: Một con cái nhấp lên xuống lốc xoáy ở ngang có tính cứng K = 100 N/m được gắn vô vật nặng trĩu sở hữu lượng m = 0,1kg. Kích quí mang đến vật giao động điều tiết, xác lập chu kỳ luân hồi của con cái nhấp lên xuống lò xo? Lấy π2 = 10.

A. 0,1s          B. 5s          C. 2s          D. 0,3s.

Lời giải:

Ta có:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Ví dụ 2: Một con cái nhấp lên xuống lốc xoáy sở hữu lượng ko đáng chú ý, phỏng cứng là K, lốc xoáy treo trực tiếp đứng, bên dưới treo vật nặng trĩu sở hữu lượng m. Ta thấy ở địa điểm cân đối lốc xoáy giãn nở ra một quãng 16cm. Kích quí mang đến vật giao động điều tiết. Xác lăm le tần số của con cái nhấp lên xuống lốc xoáy. Cho g = π2(m/s2)

A. 2,5Hz          B. 5Hz         C. 3Hz          D. 1,25Hz

Lời giải:

Ta có:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Ví dụ 3: Một con cái nhấp lên xuống lốc xoáy có tính cứng là K, Một đầu gắn thắt chặt và cố định, một đầu gắn kèm với vật nặng trĩu sở hữu lượng m. Kích quí mang đến vật giao động, nó giao động điều tiết với chu kỳ luân hồi là T. Hỏi nếu như tăng gấp rất nhiều lần lượng của vật và hạn chế phỏng cứng cút gấp đôi thì chu kỳ luân hồi của con cái nhấp lên xuống lốc xoáy tiếp tục thay cho thay đổi như vậy nào?

A. Không thay đổi          B. Tăng lên gấp đôi

C. Giảm cút gấp đôi          D. Giảm 4 lần

Lời giải:

Gọi chu kỳ luân hồi ban sơ của con cái nhấp lên xuống lốc xoáy là: Vật Lý lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lý 12 sở hữu đáp án

Goị T’ là chu kỳ luân hồi của con cái nhấp lên xuống sau thời điểm thay cho thay đổi lượng và phỏng cứng của lốc xoáy.

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Loại 2. Bài toán ghép vật

1.Phương pháp

Quảng cáo

Bài hình mẫu 1: Lò xo K gắn vật nặng trĩu m1 thì giao động với chu kỳ luân hồi T1. Còn khi gắn vật nặng trĩu mét vuông thì giao động với chu kỳ luân hồi T2

Xác lăm le chu kỳ luân hồi giao động của vật khi gắn vật sở hữu lượng m = m1 + m2

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Xác lăm le chu kỳ luân hồi giao động của vật khi gắn vật sở hữu lượng m = m1 + m2 +....+ mn

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Xác lăm le chu kỳ luân hồi giao động của vật khi gắn vật sở hữu lượng m = a. m1 + b.m2:

Bài hình mẫu 2: Lò xo K gắn vật nặng trĩu m1 thì giao động với tần số ƒ1. Còn khi gắn vật nặng trĩu mét vuông thì giao động với tần số ƒ2

Xác lăm le tần số giao động của vật khi gắn vật sở hữu lượng m = m1 + m2

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Xác lăm le tần số giao động của vật khi gắn vật sở hữu lượng m = m1 + m2 +...+mn

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Xác lăm le tần số giao động của vật khi gắn vật sở hữu lượng m = a. m1 + b.m2:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

2. Ví dụ

Ví dụ 1: Một lốc xoáy có tính cứng là K. Khi gắn vật m1 vô lốc xoáy và mang đến giao động thì chu kỳ luân hồi giao động là 0,3s. Khi gắn vật sở hữu lượng m2 vô lốc xoáy bên trên và kích ứng mang đến giao động thì nó giao động với chu kỳ luân hồi là 0,4s. Hỏi nếu lúc gắn vật sở hữu lượng m = 2m1 + 3m2 thì nó giao động với chu kỳ luân hồi là bao nhiêu?

A. 0,25s B. 0,4s C. 0,812s D. 0,3s

Lời giải:

Xác lăm le chu kỳ luân hồi giao động của vật khi gắn vật sở hữu lượng m = a. m1 + b.m2:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Loại 3. Bài toán cắt ghép lò xo

1.Phương pháp

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

a. Cắt lò xo

- Cho lốc xoáy ko có tính nhiều năm lo, hạn chế lốc xoáy thực hiện n đoạn, mò mẫm phỏng cứng của từng đoạn. Ta sở hữu công thức tổng quát tháo sau:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Quảng cáo

Nhận xét: Lò xo có tính nhiều năm tăng từng nào chuyến thì phỏng cứng giảm sút từng ấy chuyến và ngược lại.

b. Ghép lò xo

Trường phù hợp ghép nối tiếp:

Cho n lò xo nối tiếp nhau, có độ dài và độ cứng lần lượt: (l1, k1), (l2, k2), (l3, k3),...

Được một hệ lò xo (l, k), vô đó:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Hệ quả:

Một lốc xoáy (lo, ko) hạn chế đi ra thành các đoạn (l1, k1), (l2, k2), (l3, k3),... Ta được hệ thức: loko = l1k1 = l2k2 l3k3 = ...

Ghép nối tiếp độ cứng giảm. Lò xo càng ngắn càng cứng, càng dài càng mềm.

Vật m gắn vô lốc xoáy 1 có tính cứng k1 thì giao động với chu kỳ luân hồi T1, gắn vật tê liệt vô lốc xoáy 2 có tính cứng k2 thì khi gắn vật m vô 2 lốc xoáy bên trên ghép tiếp nối nhau thì T2 = T12 + T22

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Trường phù hợp ghép tuy vậy song

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Cho 2 lò xo có độ cứng lần lượt là k1, k2 ghép tuy vậy với nhau. Khi đó, tao được một hệ có độ cứng

Ghép tuy vậy song độ cứng tăng.

Vật m gắn vô lốc xoáy 1 có tính cứng k1 thì giao động với chu kỳ luân hồi T1, gắn vật tê liệt vô lốc xoáy 2 có tính cứng k2 thì khi gắn vật m vô 2 lốc xoáy bên trên ghép tuy vậy song thì

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

2. Ví dụ

Ví dụ 1: Một lốc xoáy có tính nhiều năm l = 50 centimet, phỏng cứng K = 50 N/m. Cắt lốc xoáy thực hiện 2 phần sở hữu chiều nhiều năm theo thứ tự là l1 = trăng tròn centimet, l2 = 30 centimet. Tìm phỏng cứng của từng đoạn:

A. 150N/m; 83,3N/m B. 125N/m; 133,3N/m

C. 150N/m; 135,3N/m D. 125N/m; 83,33N/m

Lời giải:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Ví dụ 2: Một lốc xoáy sở hữu chiều nhiều năm lo, phỏng cứng Ko = 100N/m. Cắt lốc xoáy thực hiện 3 đoạn tỉ lệ thành phần 1:2:3. Xác lăm le phỏng cứng của từng đoạn.

A. 200; 400; 600 N/m          B. 100; 300; 500 N/m

C. 200; 300; 400 N/m          D. 200; 300; 600 N/m

Lời giải:

Ta có: Ko.lo = K1.l1 = K2.l2 = K3.l3

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Tương tự động mang đến k3

Ví dụ 3: lò xo 1 có tính cứng K1 = 400 N/m, lốc xoáy 2 có tính cứng là K2 = 600 N/m. Hỏi nếu như ghép tuy vậy song 2 lốc xoáy thì phỏng cứng là bao nhiêu?

A. 600 N/m          B. 500 N/m          C. 1000 N/m          D. 2400N/m

Lời giải:

Ta có: Vì lốc xoáy ghép // K = K1 + K2 = 40 + 60 = 100 N/m.

B. Bài luyện trắc nghiệm

Quảng cáo

Câu 1. Một con cái nhấp lên xuống lốc xoáy giao động điều hoà theo đuổi phương trực tiếp đứng, bên trên địa điểm cân đối lốc xoáy dãn 4 centimet. Bỏ qua chuyện từng ma mãnh sát, lấy g = π2 = 10. Kích quí mang đến con cái nhấp lên xuống giao động điều hoà theo đuổi phương trực tiếp đứng thì thấy thời hạn lốc xoáy bị nén vô một chu kì vì thế 0,1 (s). Biên phỏng giao động của vật là:

A. 4√2 cm     B. 4 cm      C. 6 cm     D. 8 cm

Lời giải:

Ta có:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Thời gian ngoan lốc xoáy bị nén vô một chu kì là Δt = 0,1 s = T/4 ⇒ Δl0 = (A√2)/2 ⇔ A = 4√2 centimet. Chọn A

Câu 2. Khi vướng vật m vào một trong những lốc xoáy k1, thì vật m giao động với chu kì T1 = 0,6s. Khi vướng vật m vô lốc xoáy k2, thì vật m giao động với chu kì T2 = 0,8s. Khi vướng vật m vô hệ nhị lốc xoáy k1 ghép tiếp nối nhau k2 thì chu kì giao động của m là

A. 0,48 s     B. 1,0 s

C. 2,8 s     D. 4,0 s

Xem thêm: công dụng của dấu ngoặc kép

Lời giải:

Chọn B

Gọi k là phỏng cứng khi ghép tiếp nối nhau 2 hồi hộp xo với nhau

Ta có:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Theo fake thiết:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Câu 3. Hai lốc xoáy sở hữu chiều nhiều năm đều nhau phỏng cứng ứng là k1, k2. Khi vướng vật m vào một trong những lốc xoáy k1, thì vật m giao động với chu kì T1 = 0,6 s. Khi vướng vật m vô lốc xoáy k2, thì vật m giao động với chu kì T2 = 0,8 s. Khi vướng vật m vô hệ nhị lốc xoáy k1 tuy vậy song với k2 thì chu kì giao động của m là.

A. 0,48 s     B. 0,7 s     C. 1,00 s     D. 1,4 s

Lời giải:

Gọi k là phỏng cứng khi ghép tuy vậy song 2 hồi hộp xo với nhau

Ta có:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Theo fake thiết:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Chọn A.

Câu 4. Một lốc xoáy có tính cứng 90 N/m sở hữu chiều nhiều năm l = 30 centimet, được hạn chế trở thành nhị phần theo thứ tự sở hữu chiều dài: l1 = 12 centimet và l2 = 18 centimet. Độ cứng của nhị phần vừa phải hạn chế theo thứ tự là:

A. k1 = 60 N/m; k2 = 40 N/m

B. k1 = 40 N/m; k2 = 60 N/m

C. k1 = 150 N/m; k2 = 225 N/m

D. k1 = 225 N/m; k2 = 150 N/m

Lời giải:

Gọi k1, k2 theo thứ tự là phỏng cứng của 2 lốc xoáy sở hữu chiều nhiều năm l1, l2

Ta có:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Chọn D

Câu 5. Con nhấp lên xuống lốc xoáy bao gồm vật nặng trĩu treo bên dưới loại lốc xoáy nhiều năm, sở hữu chu kì giao động là T. Nếu lốc xoáy bị sút giảm 2/3 chiều nhiều năm thì chu kì giao động của con cái nhấp lên xuống mới mẻ là

A. 3T     B. 0,5T√6     C. T/3     D. T/√3

Lời giải:

Ta có:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Chọn D

Câu 6. Quả cầu m gắn vô lốc xoáy có tính cứng k thì nó giao động với chu kì T. Hỏi nên hạn chế lốc xoáy bên trên trở thành từng nào phần đều nhau nhằm khi treo ngược cầu vào cụ thể từng phần thì chu kì giao động có mức giá trị T' = T/2

A. Cắt thực hiện 4 phần           B. Cắt thực hiện 6 phần

C. Cắt thực hiện 2 phần           D. Cắt thực hiện 8 phần

Lời giải:

Giả sử hạn chế lốc xoáy trở thành n phần đều nhau thì từng phần có tính cứng là n.k

Khi đó

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Chọn A

Câu 7. Quả cầu m gắn vô lốc xoáy có tính cứng k thì nó giao động với chu kì T. Cắt lốc xoáy bên trên trở thành 3 phần sở hữu chiều nhiều năm theo như đúng tỉ lệ thành phần 1:2:3. Lấy phần sớm nhất và treo ngược cầu vô thì chu kì giao động có mức giá trị là

A. T/3     B. T/√6     C. T/√3     D. T/6

Lời giải:

Phần sớm nhất có tính cứng là k' = 6k. Khi tê liệt

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Chọn B

Câu 8. Một con cái nhấp lên xuống lốc xoáy có tính nhiều năm 120 centimet. Cắt bớt chiều nhiều năm thì chu kì giao động mới mẻ chỉ vì thế 90% chu kì giao động ban sơ. Tính phỏng nhiều năm mới

A. 148,148 cm     B. 133,33 cm

C. 108 cm     D. 97,2 cm

Lời giải:

Giả sử phỏng nhiều năm mới mẻ là l' = n.l, khi tê liệt k.l = n.l.k' ⇒ k' = k/n

Khi đó

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

⇒ l' = 0,81 l = 97,2 centimet. Chọn D

Câu 9. Con nhấp lên xuống lốc xoáy sở hữu chiều nhiều năm trăng tròn centimet và vật nặng trĩu lượng m, giao động điều tiết với tần số 2 Hz. Nếu hạn chế vứt lốc xoáy cút một quãng 15 centimet thì con cái nhấp lên xuống tiếp tục giao động điều tiết với tần số là

A. 4 Hz     B. 2/3 Hz     C. 1,5 Hz     D. 6 Hz

Lời giải:

Độ nhiều năm sót lại của lốc xoáy là 5 (cm) suy đi ra phỏng cứng của chính nó là k' = 4k

Ta có:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Chọn A

Câu 10. Hai lốc xoáy k1, k2 sở hữu nằm trong phỏng nhiều năm. Một vật nặng trĩu M lượng m khi treo vô lốc xoáy k1 thì giao động với chu kì T1 = 0,3 s , khi treo vô lốc xoáy k2 thì giao động với chu kì T2 = 0,4 s. Nối nhị lốc xoáy cùng nhau trở thành một lốc xoáy nhiều năm gấp rất nhiều lần rồi treo vật nặng trĩu M vô thì M tiếp tục vì thế động với chu kì bao nhiêu?

A. T = 0,24 s     B. T = 0,6 s     C. T = 0,5 s     D. T = 0,4 s

Lời giải:

Gọi k là phỏng cứng khi ghép tiếp nối nhau 2 hồi hộp xo với nhau

Ta có:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Theo fake thiết:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Chọn C

Câu 11. Ba lốc xoáy sở hữu chiều nhiều năm đều nhau có tính cứng theo thứ tự là trăng tròn N/m, 30 N/m và 60 N/m được ghép tiếp nối nhau. Một đầu thắt chặt và cố định gắn kèm với vật sở hữu lượng m = 1kg. Lấy π2 = 10. Chu kì giao động của hệ là:

A. T = 2 s     B. T = 3 s     C. T = 1 s     D. T = 5 s

Lời giải:

Độ cứng của hệ 3 hồi hộp xo vướng tiếp nối nhau là:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Câu 12. Hai lốc xoáy sở hữu nằm trong phỏng nhiều năm. Một vật nặng trĩu M lượng m khi treo vô lốc xoáy thì giao động với chu kì , khi treo vô lốc xoáy thì giao động với chu kì . Nối nhị lốc xoáy cùng nhau cả nhị đầu sẽ được một lốc xoáy nằm trong phỏng nhiều năm, một đầu gắn thắt chặt và cố định, đầu sót lại treo vật nặng trĩu M thì chu kì giao động của vật là

A. T = 0,24 s     B. T = 0,6 s

C. T = 0,5 s     D. T = 0,4 s

Lời giải:

Gọi k là phỏng cứng khi ghép tuy vậy song 2 hồi hộp xo với nhau

Ta có:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Theo fake thiết:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Chọn A

Xem thêm thắt những dạng bài xích luyện Vật Lí lớp 12 sở hữu vô đề đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

 • Dạng 1: Tính chu kì, tần số của Con nhấp lên xuống lò xo

 • Dạng 2: Tính chiều nhiều năm con cái nhấp lên xuống lốc xoáy, Lực đàn hồi, Lực phục hồi

 • Dạng 3: Tính tích điện của Con nhấp lên xuống lò xo

 • Dạng 4: Viết phương trình giao động của Con nhấp lên xuống lò xo

 • 60 Bài luyện trắc nghiệm Con nhấp lên xuống lốc xoáy sở hữu lời nói giải (Phần 1)

 • 60 Bài luyện trắc nghiệm Con nhấp lên xuống lốc xoáy sở hữu lời nói giải (Phần 2)

 • 60 Bài luyện trắc nghiệm Con nhấp lên xuống lốc xoáy sở hữu lời nói giải (Phần 3)

  Xem thêm: de thi giữa kì 2 lớp 5 môn tiếng việt có đáp an

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá thành rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng phù hợp những Clip dạy dỗ học tập kể từ những nhà giáo xuất sắc nhất - CHỈ TỪ 399K bên trên khoahoc.mamnontritueviet.edu.vn

Tổng đài tương hỗ ĐK khóa học: 084 283 45 85


con-lac-lo-xo.jsp