công thức nào sau đây tính cảm ứng từ tại tâm của vòng dây tròn có bán kính r mang dòng điện i

Câu hỏi:

14/05/2020 73,730

Đáp án A

Cảm ứng kể từ bên trên tâm của vòng chão tròn trặn đem nửa đường kính R đem loại năng lượng điện I là: B = 2.10-7I/R.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu này bên dưới đấy là sai? Lực kể từ là lực tương tác

A. Giữa nhị nam giới châm

B. Giữa một nam châm hút và một loại điện

C. Giữa nhị loại điện 

D. Giữa nhị năng lượng điện đứng yên

Câu 2:

Một chão dẫn đem loại năng lượng điện được sắp xếp bám theo phương ở ngang, đem chiều kể từ Bắc cho tới Nam. Nếu chão dẫn chịu đựng lực kể từ thuộc tính lên chão đem chiều kể từ bên trên xuống bên dưới thì chạm màn hình kể từ đem chiều:

A. Từ Đông sang trọng Tây.

B. Từ Tây sang trọng Đông.

C. Từ bên trên xuống bên dưới.

D. Từ bên dưới lên bên trên.

Câu 3:

Lực Lorenxo thuộc tính lên một năng lượng điện q vận động tròn trặn vô kể từ trường

A. chỉ hướng về phía tâm khi q > 0.

B. luôn luôn khuynh hướng về tâm của tiến trình.

Xem thêm: dàn ý tả con chó

C. ko tóm lại được vì thế còn tùy thuộc vào vị trí hướng của véc - tơ chạm màn hình kể từ.

D. luôn tiếp tuyến với tiến trình.

Câu 4:

Đặc điểm này tại đây ko cần Đặc điểm của vecto chạm màn hình kể từ bên trên một điểm vô kể từ trường?

A. Có phương tiếp tuyến với đàng mức độ kể từ bên trên điểm cơ.

B. Có chiều nằm trong chiều với kể từ ngôi trường bên trên điểm cơ.

C. Điểm bịa đặt đặt bên trên trung điểm của chão dẫn đang tạo ra đi ra kể từ ngôi trường cơ.

D. Có sự cân đối tùy thuộc vào loại năng lượng điện phát sinh kể từ ngôi trường.

Câu 5:

Chọn câu sai

A. Từ ngôi trường ko thuộc tính lực lên một năng lượng điện vận động tuy vậy song với những đàng mức độ kể từ.

B. Lực kể từ tiếp tục đạt độ quý hiếm cực to khi năng lượng điện vận động vuông góc với kể từ ngôi trường.

C. Qũy đạo của electron vận động vô kể từ ngôi trường là 1 trong đàng tròn trặn.

D. Độ rộng lớn của lực Lorenxo tỉ trọng với q và v.

Câu 6:

Một đoạn chão trực tiếp đem loại năng lượng điện I được bịa đặt vô một kể từ ngôi trường đều sở hữu chạm màn hình kể từ B. Để lực thuộc tính lên chão đạt độ quý hiếm cực to thì góc thân ái chão dẫn và B cần bằng

A. α=900

B. α=00

C. α=600

Xem thêm: lịch sử 12 bài 4

D. α=1800