cơ quan hô hấp của nhóm động vật nào trao đổi khí hiệu quả nhất

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

- Đối chiếu với 4 Đặc điểm của mặt phẳng trao thay đổi khí, hãy lí giải tại vì sao phổi là phòng ban trao thay đổi khí hiệu quả?

- Bảng 17 sau đây đã cho chúng ta thấy tỉ lệ thành phần xác suất thể tích khí O2 và CO2 trong không gian hít vô và thở đi ra ở người. Giải quí tại vì sao sở hữu sự không giống nhau về tỉ lệ thành phần những loại khí O2 và CO2 trong không gian khi hít vô và thở đi ra.

Xem thêm: anime k màu

Câu 2:

Đối chiếu với 4 Đặc điểm của mặt phẳng trao thay đổi khí, hãy lí giải tại vì sao trao thay đổi khí của đem cá xương đạt hiệu quả tuyệt vời (tham khảo tăng hình 17.3 và 17.4)

Câu 3:

Hãy liệt kê những kiểu dáng thở của động vật hoang dã ở nước và ở cạn.

Câu 4:

Sự trao thay đổi khí với môi trường xung quanh xung xung quanh ở côn trùng nhỏ, cá, lưỡng thê, trườn sát, chim và thú được tiến hành như vậy nào?

Câu 5:

Sự trao thay đổi khí với môi trường xung quanh xung xung quanh ở động vật hoang dã đơn bào và động vật hoang dã nhiều bào sở hữu tổ chức triển khai thấp (ví dụ thủy tức) được tiến hành như vậy nào?

Câu 6:

Nếu bắt giun khu đất nhằm lên phía trên mặt khu đất thoáng đãng, giun tiếp tục nhanh chóng bị bị tiêu diệt. Tại sao?

TÀI LIỆU VIP VIETJACK