có mấy loại giới hạn bền

Câu hỏi:

05/06/2020 26,194

Bạn đang xem: có mấy loại giới hạn bền

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Đáp án: A

Đó là số lượng giới hạn bền kéo và số lượng giới hạn bền nén.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Độ bền là gì?

A. Biểu thị năng lực ngăn chặn biến dị mềm của vật liệu

B. Biểu thị năng lực ngăn chặn biến dị mềm của mặt phẳng vật liệu

C. Biểu thị năng lực đập bỏ của vật liệu

D. Biểu thị năng lực ngăn chặn biến dị mềm hoặc đập bỏ của vật tư bên dưới tính năng của nước ngoài lực

Câu 2:

Đặc trưng mang lại độ chất lượng của vật tư là:

A. Giới hạn bền

B. Giới hạn dẻo

C. Giới hạn cứng

D. Giới hạn kéo

Câu 3:

Tên vật tư phổ biến người sử dụng vô ngành cơ khí là?

A. Vật liệu vô cơ

B. Vật liệu hữu cơ

C. Vật liệu compozit

Xem thêm: trong các nhận định về suất điện động nhận định không đúng là

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 4:

Phát biểu nào là tại đây đúng?

A. HB dùng làm đo phỏng cứng của vật tư có tính cứng thấp

B. HRC dùng làm đo phỏng cứng của vật tư có tính cứng trung bình

C. HB dùng làm đo phỏng cứng của vật tư có tính cứng cao

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 5:

Có bao nhiêu loại đơn vị chức năng đo phỏng cứng?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 6:

Đâu là số lượng giới hạn bền?

A. Giới hạn bền kéo

B. Giới hạn bền nén

C. Giới hạn bền dẻo

D. Cả A và B

Xem thêm: bài thơ bếp lửa sgk lớp 9