chuyển động tròn đều có

Câu hỏi:

05/06/2020 84,168

Bạn đang xem: chuyển động tròn đều có

A. vectơ vận tốc ko đổi.

B. tốc độ dài phụ thuộc vào bán kính quỹ đạo.

C. tốc độ góc phụ thuộc vào bán kính quỹ đạo

D. gia tốc có độ lớn phụ thuộc vào bán kính quỹ đạo

Đáp án chủ yếu xác

Chọn D

+ Vectơ véc tơ vận tốc tức thời vô hoạt động tròn trĩnh đều luôn luôn đem phương tiếp tuyến với đàng tròn trĩnh tiến trình. Trong hoạt động tròn trĩnh đều, vectơ véc tơ vận tốc tức thời đem phương luôn luôn trực tiếp thay cho thay đổi.

+ Tốc phỏng góc của hoạt động tròn trĩnh đều là đại lượng đo vì chưng góc tuy nhiên nửa đường kính con quay quét dọn được vô một đơn vị chức năng thời hạn, ko tùy thuộc vào nửa đường kính tiến trình.

+ Tốc độ dài ko phụ thuộc vào bán kính quỹ đạo.

+ Độ rộng lớn của vận tốc phía tâm:

 28 câu trắc nghiệm Chuyển động tròn trĩnh đều cực kỳ hoặc đem đáp án (phần 1) 

luôn tùy thuộc vào nửa đường kính tiến trình.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một vật chuyển động bám theo đường tròn bán kính r = 100 centimet với gia tốc hướng tâm an=4cm/s2. Chu kì T của chuyển động vật đó là

A. 8π(s).

B. 6π(s)

C. 12π(s)

D. 10π(s)

Câu 2:

Câu nào tại đây nói về gia tốc vô chuyển động tròn đều là sai?

A. Vectơ gia tốc luôn luôn hướng vào tâm quỹ đạo.

B. Độ lớn của gia tốc a=V2R=R.ω2 , với v là vận tốc, R là bán kính quỹ đạo.

C. Gia tốc hướng trọng tâm đặc trưng mang đến sự biến thiên về độ lớn của vận tốc

D. Vectơ gia tốc luôn luôn vuông góc với vec tơ vận tốc ở mọi thời điểm.

Câu 3:

Trên mặt một chiếc đồng hồ treo tường, kim giờ dài 10 centimet, kim phút dài 15 centimet. Tốc độ góc của kim giờ và kim phút là:

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 bài 141

A. 1,52.10-4 rad/s ; 1,82.10-3rad/s.

B. 1,45.10-4 rad/s ; 1,74.10-3 rad/s.

C. 1,54.10-4 rad/s ; 1,91.10-3 rad/s

D. 1,48.10-4rad/s ; 1,78.10-3 rad/s

Câu 4:

Các công thức tương tác thân mật véc tơ vận tốc tức thời nhiều năm với véc tơ vận tốc tức thời góc, và vận tốc hướng trọng tâm với vận tốc nhiều năm của hóa học điểm hoạt động tròn trĩnh đều là:

A. v=ωr,αht=v2r

B.ω=v.r, αht=v2r

Cv=ωr,αht=v2r

D. v=ωr,αht=vr

Câu 5:

Chọn câu trúng.

A. Trong những chuyển động tròn đều có nằm trong nửa đường kính, hoạt động nào là đem chu kỳ luân hồi con quay to hơn thì đem véc tơ vận tốc tức thời nhiều năm to hơn.

B. Trong hoạt động tròn trĩnh đều, hoạt động nào là đem chu kỳ luân hồi con quay nhỏ hơn vậy thì đem véc tơ vận tốc tức thời góc nhỏ rộng lớn.

C. Trong những hoạt động tròn trĩnh đều, hoạt động nào là đem tần số to hơn thì đem chu kỳ luân hồi nhỏ hơn

D. Trong những hoạt động tròn trĩnh đều, với nằm trong chu kỳ luân hồi, hoạt động nào là đem nửa đường kính nhỏ hơn vậy thì đem véc tơ vận tốc tức thời góc nhỏ rộng lớn.

Câu 6:

Các công thức tương tác thân mật vận tốc góc ω với chu kỳ luân hồi T và thân mật vận tốc góc ω với tần số f vô hoạt động tròn trĩnh đều là:

A. ω=2π/T,ω=2πf

Bω=2πT,ω=2π/f

C. ω=2πT,ω=2π/f

D. ω=2π/T,ω=2π/f

Xem thêm: công thức diện tích mặt cầu

TÀI LIỆU VIP VIETJACK