chuyển các phân số sau thành phân số thập phân

Hãy nhập thắc mắc của doanh nghiệp vô phía trên, nếu như trong trường hợp là thông tin tài khoản VIP, các bạn sẽ được ưu tiên vấn đáp.

  • Tất cả
  • Câu chất vấn hay
  • Chưa trả lời
  • Câu chất vấn vip

Trần Duy Tiến

Nhok Silver Bullet

3 mon 8 năm ngoái khi 8:36

9/30 = 3/10 = 0,3

11/25 = 44/100 = 0,44

64/400 = 16/100 = 0,16

21/50 = 42/100 = 0,42

13/250 = 48/1000 = 0,048

Nhấn chính mang lại mk nha!!!!!!!!!!!!!!

Bo Ba Sieu Hang

3 mon 8 năm ngoái khi 8:35

 trần duy tiến

Hoàng Minh Hiền

Tống Hoàng Phúc

16 mon 9 2017 khi 12:08

9/30 = 3/10

11/25 = 44/100

64/400 = 16/100

21/50 = 42/100

13/250 = 52/1000

Ko biết mk lm sở hữu chính ko???

Luu Thi Mai Phuong

16 mon 9 2017 khi 12:06

9/30=3/10

11/25=44/100

64/400=16/100

21/50=42/100

13/250=52/1000

Lê Nguyễn Thúy An

Nguyễn Gia Huân

28 mon 10 2021 khi 20:19

là sao các bạn ghi rõ rệt đi

:3MinNhớCậu

Dragon

10 mon 9 khi 19:42

Nguyễn Đức Trí

11 mon 9 khi 9:15

\(\dfrac{13}{2}=\dfrac{13x5}{2x5}=\dfrac{65}{10}\)

\(\dfrac{11}{40}=\dfrac{11x25}{40x25}=\dfrac{275}{1000}\)

\(\dfrac{32}{5}=\dfrac{32x2}{5x2}=\dfrac{64}{10}\)

\(\dfrac{21}{250}=\dfrac{21x4}{250x4}=\dfrac{84}{1000}\)

\(\dfrac{1}{200}=\dfrac{1x5}{200x5}=\dfrac{5}{1000}\)

Ẩn danh

Nguyễn Lê Phước Thịnh

17 mon 8 khi 15:46

7/5=1,4

9/8=1,125

11/25=0,44

31/50=0,62

13/20=0,65

Jackson Williams

17 mon 8 khi 15:56

Lý Khánh Ngọc

кαвαиє ѕнιяσ

10 mon 6 2021 khi 11:43

Hacker♪

12 mon 9 2021 khi 16:47

\(\frac{13}{2}\)\(=\frac{65}{10}\)\(=6,5\)

\(\frac{11}{40}\)\(=\frac{11x25}{40x25}\)\(=\frac{275}{1000}\)\(=0,275\)

\(\frac{32}{5}\)\(=\frac{64}{10}\)\(=6,4\)

\(\frac{21}{250}\)\(=\frac{84}{1000}\)\(=0,084\)

\(\frac{1}{200}\)\(=\frac{5}{1000}\)\(=0,005\)

Nguyễn Thị Minh Thu

Character Debate

8 mon 9 khi 20:33

\(\dfrac{13}{2}=6,5=\dfrac{65}{10}\)

\(\dfrac{11}{40}=0,275=\dfrac{275}{1000}\)

\(\dfrac{32}{5}=6,4=\dfrac{64}{10}\)

\(\dfrac{21}{250}=0,084=\dfrac{84}{1000}\)

\(\dfrac{1}{200}=0,005=\dfrac{5}{1000}\)

Nguyễn Lê Phước Thịnh

8 mon 9 khi 20:31

loading...  

Nguyễn Diệu Linh

Lim Nayeon

27 mon 6 2018 khi 9:30

225/100=9/4

15/2=75/10

6/10=18/30

55/100=11/20

chúc bạn làm việc chất lượng nha

ủng hộ mk với nha

Nguyễn Diệu Linh

27 mon 6 2018 khi 9:43

Bạn ơi bản thân chất vấn 10 câu nhưng mà bạn

nguyen hong nhung

chuyển những phân số thập phân sau trở thành số thập phân15/10 , 675/10 , 7/10 , 79/100, 5/100 , 67/100b) viết lách phân số trở thành số thập phân 1/2 , 3/4 , 15/8 , 7/25 , 19/30 , 21/125 

Nguyễn Đình Dũng

27 mon 6 năm ngoái khi 13:58

1a, 15/10 = 1,5 , 675/10 = 67,5 , 7/10 = 0,7 , 79/100 = 0,79 , 5/100 = 0,05 , 67/100 = 0,67 1b, 50% = 5/10 = 0,5 ; 3/4 = 75/100 = 0,75 15/8 = 1875/1000 = 1,875 7/25 = 28/100 = 0,28 19/30 = 63,33 21/125 = 168/1000 = 0,168 l i k e

Christina_Linh

27 mon 6 năm ngoái khi 14:02

a) \(\frac{15}{10}=1,5\)        \(\frac{675}{10}=6,75\)          \(\frac{7}{10}=0,7\)      

\(\frac{79}{100}=0,79\)       \(\frac{5}{100}=0,05\)           \(\frac{67}{100}=0,67\)

b) \(\frac{1}{2}=1\div2=0,5\)                   \(\frac{3}{4}=3\div4=0,75\)

\(\frac{15}{8}=15\div8=1,875\)              \(\frac{7}{25}=7\div25=0,28\)

\(\frac{19}{30}=19\div30=0,63\)              \(\frac{21}{125}=21\div125=0,168\)