chứng minh 2 tam giác đồng dạng

Tam giác đồng dạng luôn luôn là dạng bài xích xuất hiện nay vô đề đua học tập kì môn Toán lớp 9 tương đương vô quy trình ôn đua vô 10 môn Toán toàn bộ trong năm mới đây. Tuy nhiên, đó cũng là dạng bài xích khiến cho thật nhiều em học viên gặp gỡ trở ngại vô quy trình thực hiện. Chính chính vì thế, HOCMAI tiếp tục share một trong những cơ hội chứng minh 2 tam giác đồng dạng nhằm những em học viên hoàn toàn có thể bắt được và hoàn toàn có thể dễ dàng và đơn giản băng qua dạng bài xích này. Hãy nằm trong HOCMAI lần hiểu.

 

Bạn đang xem: chứng minh 2 tam giác đồng dạng

Tham khảo thêm:

Cách minh chứng tứ giác nội tiếp

Các xác lập tâm lối tròn xoe nước ngoài tiếp 

A. Các tình huống tam giác đồng dạng

Trường phù hợp đồng dạng số 1 : 2 tam giác với 3 cạnh ứng tỉ trọng cùng nhau (cạnh – cạnh – cạnh)

xét 2 tam giác ∆ABC và ∆DEF, tớ với những tỉ số:

AB/DE = BC/EF = AC/DF

=> Ta hoàn toàn có thể kết luận: ∆ABC ~ ∆DEF (c – c – c)

Trường phù hợp đồng dạng số 2 : 2 tam giác với 2 cạnh ứng tỉ trọng cùng nhau – góc xen thân ái nhì cạnh đều bằng nhau (cạnh – góc – cạnh)

xét ∆ABC và ∆DEF, tớ với những tỉ số:

AB/DE = AC/DF

Góc BAC = góc EDF

=> Ta hoàn toàn có thể kết luận: ∆ABC ~ ∆DEF (c – g – c)

Trường phù hợp đồng dạng số 3 : 2 tam giác với nhì góc ứng đều bằng nhau (góc – góc)

xét ∆ABC và ∆DEF, tớ với :

Góc ABC = Góc DEF

Góc BAC = Góc EDF

=> ∆ABC ~ ∆DEF (g – g)

 

B. Các ấn định lí đồng dạng của nhì tam giác vuông 

Định lí của 2 tam giác vuông số 1 : (cạnh huyền – cạnh góc vuông)

Nếu 2 tam giác vuông thỏa mãn nhu cầu điều kiện: cạnh huyền và cạnh góc vuông của tam giác này còn có nằm trong tỉ trọng với cạnh huyền và cạnh góc vuông của tam giác cơ thì nhì tam giác vuông này đồng dạng cùng nhau.

Định lí của 2 tam giác vuông số 2: (hai cạnh góc vuông)

Nếu nhì cạnh góc vuông của tam giác này theo lần lượt với nằm trong tỉ trọng với nhì cạnh góc vuông của tam giác cơ thì nhì tam giác vuông cơ đồng dạng cùng nhau.

Định lí của 3 tam giác vuông số 3: (góc)

Nếu một trong những 2 góc nhọn của tam giác này bởi vì một trong những 2 góc nhọn của tam giác cơ thì 2 tam giác vuông cơ đồng dạng cùng nhau.

 

C. Một số dạng bài xích và phương pháp chứng minh tam giác đồng dạng

Dạng 1: Phương pháp chứng minh 2 tam giác đồng dạng – Sử dụng hệ thức:

Bài luyện số 1: Cho ∆ABC (điều khiếu nại phỏng nhiều năm cạnh AB < AC), với đoạn trực tiếp AD là lối phân giác vô. Tại miền ngoài ∆ABC tớ góc BCx = góc BAD vẽ tia Cx sao mang lại . Gọi điểm I là phó điểm của đường thẳng liền mạch Cx và đường thẳng liền mạch trải qua 2 điểm A, D. Chứng minh rằng:

a) Chứng minh 2 tam giác: ∆ADB đồng dạng ∆CDI.

b) Chứng minh rằng: AD/AC = AB/AI

c) Chứng minh rằng AD² = AB.AC – BD.DC

cach-chung-minh-tam-giac-dong-dang

Hướng dẫn giải

a) Xét 2 tam giác ∆ADB và ∆CDI ,

ta có:

Góc BCx = góc BAD (theo fake thuyết)

Góc D1 = Góc D2 (đối đỉnh)

=> ∆ADB ~ ∆CDI

b) Xét 2 tam giác ∆ABD và ∆AIC ,

ta có:

Góc B = Góc I (do ∆ADB đồng dạng với tam giác ∆CDI)

Góc A1 = góc A2 (AD là phân giác)

=> Ta có: ∆ABD ~ ∆AIC => Vậy tỉ số AD/AC = AB/AI

c) Từ sản phẩm của câu b tớ có: AD.AI = AB.AC (1)

Ta có: ∆ADB ~ ∆CDI => tớ với AD.DI = BD.CD (2)

Từ hệ trái khoáy (1) và (2) : AB.AC – BD.CD = AD.AI – AD.DI = AD(AI – DI ) = AD.AD = AD²

Vậy AD² = AB.AC – BD.CD

 

Bài 2: Cho tam giác ABC với góc A bởi vì 90 phỏng, với lối cao AH. Hãy minh chứng những hệ thức sau:

a. Chứng minh rằng AB2 = BH.BC và AC2 = CH.BC

b. Chứng minh rằng AB2 +AC2 = BC2

c. Chứng minh rằng AH2 = BH.CH

d. Chứng minh rằng AH.BC = AB.AC

cach-chung-minh-tam-giac-dong-dang-3

Hướng dẫn giải

a.Xét nhì tam giác ∆ABC và ∆ HAC, tớ có:

Góc BAC = góc AHC = 90 độ

Góc C là góc chung

=> Vậy tam giác ∆ABC ~ ∆HAC (theo ấn định lý g – g vô tam giác vuông)

Vậy AC/HC = BC/AC

=> AC2 = CH.BC (1)

Chứng minh bám theo cách thức tương tự động tớ với : AB2 = BH.BC (2)

b. Từ (1) và (2) tớ một vừa hai phải minh chứng phía trên tớ với, tớ với :

AB2 +AC2 = BH.BC + CH.BC = (BH + CH)BC = BC2

c. Xét nhì 2 tam giác ∆HBA và ∆HAC, tớ với :

Góc BHC = góc AHC = 90 độ

Góc ABH = góc HAC nằm trong phụ góc BAH

=> Vậy tớ hoàn toàn có thể tóm lại ∆HBA ~ ∆HAC (theo đặc điểm g – g vô tam giác vuông)

Xem thêm: hình con vật cute

=> HA/HC = HB/HA

Vậy suy ra: AH2 = BH.CH

d. Ta với vì thế ∆ABC ~ ∆HAC

=> HA/AB = AC/BC

Vậy suy ra: HA.BC = AB.AC

 

Dạng 2 : Cách minh chứng nhì tam giác đồng dạng – Định lí Talet + hai tuyến phố trực tiếp tuy nhiên song

Bài toán: Cho ∆ABC là tam giác nhọn. Vẽ 2 lối cao được vẽ kể từ những đỉnh B và C theo lần lượt là BD và CE. Lần lượt vẽ những lối cao DF và EG của ∆ADE. Yêu cầu:

a) Hãy minh chứng rằng ∆ABD ~ ∆AEG.

b) Hãy minh chứng rằng AD.AE = AB.AG = AC.AF

c) Hãy minh chứng rằng FG // BC

cach-chung-minh-tam-giac-dong-dang-2

 

Hướng dẫn giải

a) Xét ∆ABD và ∆AEG,

ta với :

BD AC (BD là lối cao)

EG AC (EG là lối cao)

=> BD // EG

=> ∆ABD ~ ∆AGE

b) Ta với AB/AE = AD/AG

=> AD.AE = AB.AG (1)

Chứng minh tương tự động, tớ được : AD.AE = AC.AF (2)

Từ dữ khiếu nại (1) và (2) tớ suy rời khỏi : AD.AE = AB.AG = AC.AF

c) Xét ∆ABC, tớ với :

AB.AG = AC.AF (chứng minh bám theo câu b) => FG // BC (theo ấn định lí hòn đảo talet)

Dạng 3 : Phương pháp minh chứng nhì tam giác đồng dạng – góc ứng đều bằng nhau

Bài toán: Cho ∆ABC với những lối cao BD và CE rời nhau bên trên H. Yêu cầu:

a) Chứng minh rằng ∆HBE đồng dạng ∆HCE.

b) Chứng minh rằng ∆HED đồng dạng ∆HBC và góc HDE = góc HAE

c) lõi rằng BD = CD. Gọi điểm M là phó điểm của AH và BC. Chứng minh rằng: DE vuông góc EM.

cach-chung-minh-tam-giac-dong-dang-4

Hướng dẫn giải

a) Xét 2 ∆HBE và ∆HCD tớ với :

Góc BEH = góc CDG = 90 phỏng (Theo fake thuyết)

Góc H1 = góc H2 (đối đỉnh)

Suy rời khỏi tớ với ∆HBE ~ ∆HCD (theo đặc điểm g – g)

b) ∆HED và ∆HBC, tớ với :

HE/HD = HB/HC (do ∆HBE ~ ∆HCD)

=> HE/HB = HD/HC

Mà tớ với góc EHD = góc CHB (đối đỉnh)

=> Tam giác ∆HED ~ ∆HBC (do đặc điểm c – g – c)

=> Góc D1 = góc C1 (1)

mà : Đường cao BD và CE rời nhau bên trên H (theo fake thuyết)

=> Điểm H là vấn đề trực tâm. => AH vuông góc BC bên trên M.

=> góc A1 + góc ABC = 90 độ

mặt không giống tớ có:

góc C1 + góc ABC = 90 phỏng (2)

=> Từ dữ khiếu nại (1) và (2) tớ có: góc A1 = D1

hay: góc HDE = góc HAE

c) Chứng minh tương tự động câu b, tớ có: góc A2 = E2 (3)

xét ∆BCD, tớ với : DB = DC (theo fake thuyết)

=> ∆BCD là tam giác cân nặng bên trên D => góc B1 = góc ACB

mà: góc B1 = góc E1 (do ∆HED ~ ∆HBC)

=> Góc E1 = góc ACB

mà: góc A2 + góc Ngân Hàng Á Châu ACB = 90 độ

Góc A2 = góc E2 (chứng minh trên)

=> Góc E1 + góc E2 = 90 độ

hay góc DEM = 90 độ

=> ED vuông góc với EM.

Trên đấy là những cách minh chứng tam giác đồng dạng nhưng mà những em học viên rất cần được bắt được. Hy vọng với nội dung bài viết bên trên sẽ hỗ trợ những em học viên được thêm kiến thức và kỹ năng quan trọng tương đương đạt sản phẩm cao vô kì đua tới đây.

Xem thêm: hình đồ ăn cute