chứng minh 2 mặt phẳng vuông góc

Bài ghi chép Cách minh chứng nhị mặt mày phẳng lặng vuông góc vô không khí với cách thức giải cụ thể chung học viên ôn tập luyện, biết phương pháp thực hiện bài bác tập luyện Cách minh chứng nhị mặt mày phẳng lặng vuông góc vô không khí.

Cách minh chứng nhị mặt mày phẳng lặng vuông góc vô không khí đặc biệt hay

A. Phương pháp giải

Quảng cáo

Bạn đang xem: chứng minh 2 mặt phẳng vuông góc

* Chứng minh nhị mặt mày phẳng lặng vuông góc

Để minh chứng (P) ⊥ (Q), tớ rất có thể minh chứng vì như thế một trong số cơ hội sau:

- Chứng minh vô (P) sở hữu một đường thẳng liền mạch a tuy nhiên a ⊥ (Q).

- Chứng minh ((P), (Q)) = 90°

* Chứng minh đường thẳng liền mạch vuông góc với mặt mày phẳng

Để minh chứng d ⊥ (P), tớ rất có thể minh chứng vì như thế một trong số cơ hội sau:

- Chứng minh d ⊂ (Q) với (Q) ⊥ (P) và d vuông góc với giao phó tuyến c của (P) và (Q).

- Chứng minh d = (Q) ∩ (R) với (Q) ⊥ (P) và (R) ⊥ (P).

- Sử dụng những cơ hội minh chứng tiếp tục biết tại phần trước.

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Cho tứ diện ABCD sở hữu AB ⊥ (BCD) . Trong tam giác BDC vẽ những đàng cao BE và DF tách nhau ở O. Trong (ADC) vẽ DK ⊥ AC bên trên K. Khẳng tấp tểnh này tại đây sai ?

A. (ADC) ⊥ (ABE)           B. (ADC) ⊥ (DFK)

C. (ADC) ⊥ (ABC)            D. (BDC) ⊥ (ABE)

Hướng dẫn giải

Cách minh chứng nhị mặt mày phẳng lặng vuông góc vô không khí đặc biệt hay

Ta xét những phương án:

Cách minh chứng nhị mặt mày phẳng lặng vuông góc vô không khí đặc biệt hay

Cách minh chứng nhị mặt mày phẳng lặng vuông góc vô không khí đặc biệt hay

Chọn C

Ví dụ 2: Cho tứ diện ABCD sở hữu nhị mặt mày phẳng lặng (ABC) và (ABD) nằm trong vuông góc với (DBC) . Gọi BE và DF là hai tuyến đường cao của tam giác BCD, DK là đàng cao của tam giác ACD. Chọn xác định sai trong số xác định sau?

A. (ABE) ⊥ (ADC)           B. (ABD) ⊥ (ADC)

C. (ABC) ⊥ (DFK)            D. (DFK) ⊥ (ADC)

Hướng dẫn giải

Cách minh chứng nhị mặt mày phẳng lặng vuông góc vô không khí đặc biệt hay

Cách minh chứng nhị mặt mày phẳng lặng vuông góc vô không khí đặc biệt hay

Chọn B

Quảng cáo

Ví dụ 3: Cho hình chóp S.ABC sở hữu SA ⊥ (ABC) và lòng ABC là tam giác cân nặng ở A. Gọi H là hình chiếu vuông góc của A lên (SBC). Khẳng tấp tểnh này tại đây đúng?

A. H ∈ SB

B. H trùng với trọng tâm tam giác SBC.

C. H ∈ SC

D. H ∈ SI (I là trung điểm của BC).

Hướng dẫn giải

Cách minh chứng nhị mặt mày phẳng lặng vuông góc vô không khí đặc biệt hay

Chọn D

Gọi I là trung điểm của BC

⇒ AI ⊥ BC tuy nhiên BC ⊥ SA ⇒ BC ⊥ (SAI)

⇒ SI ⊥ BC   (1)

Khi bại H là hình chiếu vuông góc của A lên (SBC) .

Suy đi ra AH ⊥ BC

Lại có: SA ⊥ BC

⇒ BC ⊥ (SAH) ⇒ BC ⊥ SH    (2)

Từ (1) và (2) suy đi ra 3 điểm S; H; I trực tiếp mặt hàng.

Chọn D.

Ví dụ 4: Cho hình chóp S.ABC sở hữu nhị mặt mày mặt (SBC) và (SAC) vuông góc với lòng (ABC) . Khẳng tấp tểnh này tại đây sai?

A. SC ⊥ (ABC)

B. Nếu A’ là hình chiếu vuông góc của A lên ( SBC) thì A' ∈ SB .

C. (SAC) ⊥ (ABC)

D. BK là đàng cao của tam giác ABC thì BK ⊥ (SAC)

Hướng dẫn giải

Cách minh chứng nhị mặt mày phẳng lặng vuông góc vô không khí đặc biệt hay

Chọn B

+ Ta có: Cách minh chứng nhị mặt mày phẳng lặng vuông góc vô không khí đặc biệt hay

+ Gọi A’ là hình chiếu vuông góc của A lên (SBC)

khi bại AA' ⊥ (SBC) ⇒ AA' ⊥ BC ⇒ A' ∈ BC

Suy đi ra đáp án B sai.

Chọn B.

Ví dụ 5: Cho hình chóp S.ABC sở hữu nhị mặt mày mặt (SAB) và (SAC) vuông góc với lòng (ABC) , tam giác ABC vuông cân nặng ở A và sở hữu đàng cao AH. Gọi O là hình chiếu vuông góc của A lên (SBC) . Khẳng tấp tểnh này tại đây đúng?

A. SC ⊥ (ABC)

B. (SAH) ⊥ (SBC)

C. O ∈ SC

D. Góc thân ái (SBC) và (ABC) là góc ∠SBA

Hướng dẫn giải

Cách minh chứng nhị mặt mày phẳng lặng vuông góc vô không khí đặc biệt hay

Chọn B

Ta có: Cách minh chứng nhị mặt mày phẳng lặng vuông góc vô không khí đặc biệt hay

Gọi H là trung điểm của BC ⇒ AH ⊥ BC (vì tam giác ABC vuông cân nặng bên trên A).

mà BC ⊥ SA ⇒ BC ⊥ (SAH) ⇒ (SBC) ⊥ (SAH)

Khi bại O là hình chiếu vuông góc của A lên (SBC)

Thì suy đi ra O nằm trong SH và ((SBC), (ABC)) = ∠SHA

Vậy đáp án B đúng

Quảng cáo

Ví dụ 6: Cho hình lập phương ABCD.A1B1C1D1 . Mặt phẳng lặng (A1BD) ko vuông góc với mặt mày phẳng lặng này bên dưới đây?

A. (AB1D)             B. (ACC1A1)             C. (ABD1)             D. (A1BC1)

Hướng dẫn giải

Cách minh chứng nhị mặt mày phẳng lặng vuông góc vô không khí đặc biệt hay

* Gọi I = AB1 ∩ A1B

Tam giác A1BD đều phải có DI là đàng trung tuyến nên

Cách minh chứng nhị mặt mày phẳng lặng vuông góc vô không khí đặc biệt hay

Tam giác A1BD đều phải có BJ là đàng trung tuyến nên BJ ⊥ A1D .

Cách minh chứng nhị mặt mày phẳng lặng vuông góc vô không khí đặc biệt hay

Chọn D

Ví dụ 7: Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' sở hữu cạnh vì như thế a. Khẳng tấp tểnh này tại đây sai?

A. Tam giác AB’C là tam giác đều.

B. Nếu α là góc thân ái AC’ và ( ABCD) thì cosα = √(2/3) .

C. ACC'A' là hình chữ nhật sở hữu diện tích S vì như thế 2a2.

Xem thêm: đề thi toán lớp 6 học kì 1

D. Hai mặt mày (AA'C'C) và (BB'D'D) ở vô nhị mặt mày phẳng lặng vuông góc cùng nhau.

Hướng dẫn giải

Cách minh chứng nhị mặt mày phẳng lặng vuông góc vô không khí đặc biệt hay

Chọn C

Từ fake thiết tính được AC = a√2

Mặt không giống vì như thế ABCD.A'B'C'D' là hình lập phương nên suy đi ra ∠AA'C' = 90°

Xét tứ giác ACC'A' sở hữu Cách minh chứng nhị mặt mày phẳng lặng vuông góc vô không khí đặc biệt hay

⇒ ACC'A' là hình chữ nhật sở hữu những cạnh a và a√2.

Diện tích hình chữ nhật ACC’A’ là :

S = a.a.√2 = a2√2   (đvdt)

⇒ đáp án C sai.

C. Bài tập luyện vận dụng

Câu 1: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh vì như thế a. Khẳng tấp tểnh này tại đây sai?

A. Hai mặt mày ACC'A' và BDD'B' vuông góc nhau.

B. Bốn đàng chéo cánh AC’; A’C; BD’; B’D đều bằng nhau và vì như thế .

C. Hai mặt mày ACC’A’ và BDD’B’ là nhị hình vuông vắn đều bằng nhau.

D. AC ⊥ BD'

Lời giải:

Cách minh chứng nhị mặt mày phẳng lặng vuông góc vô không khí đặc biệt hay

Chọn C

Vì theo dõi fake thiết ABCD.A’B’C’D’ tớ đơn giản đã cho thấy được:

Cách minh chứng nhị mặt mày phẳng lặng vuông góc vô không khí đặc biệt hay

⇒ đáp án A đích thị.

+ gí dụng đình lý Pytago vô tam giác B’A’D’ vuông bên trên A’ tớ có:

B'D'2 = B'A'2 + A'D'2 = a2 + a2 = 2a2

Áp dụng tấp tểnh lý Pytago vô tam giác BB’D’ vuông bên trên B’ tớ có:

BD'2 = BB'2 + B'D'2 = a2 + 2a2 = 3a2 ⇒ BD' = a√3

Hoàn toàn tương tự động tớ tính được phỏng lâu năm những đàng chéo cánh còn sót lại của hình lập phương đều đều bằng nhau và vì như thế a√3 ⇒ đáp án B đích thị.

+ Xét tứ giác ACC’A’ sở hữu

Cách minh chứng nhị mặt mày phẳng lặng vuông góc vô không khí đặc biệt hay

⇒ ACC'A' là hình chữ nhật

hoàn toàn tương tự động tớ cũng đã cho thấy BDD’B’ cũng chính là hình chữ nhật sở hữu những cạnh là a và a√3

Hai mặt mày ACC'A' và BDD'B' là nhị hình chữ nhật đều bằng nhau

⇒ đáp án C sai.

Câu 2: Cho hình lăng trụ ABCD.A'B'C'D' . Hình chiếu vuông góc của A’ lên (ABC) trùng với trực tâm H của tam giác ABC . Khẳng tấp tểnh này tại đây ko đúng?

A. (AA'B'B) ⊥ (BB'C'C)

B. (AA'H) ⊥ (A'B'C')

C. BB'C'C là hình chữ nhật

D. (BB'C'C) ⊥ (AA'H)

Lời giải:

Cách minh chứng nhị mặt mày phẳng lặng vuông góc vô không khí đặc biệt hay

Chọn A

Gọi K là hình chiếu vuông góc của A lên BC

Cách minh chứng nhị mặt mày phẳng lặng vuông góc vô không khí đặc biệt hay

Quảng cáo

Câu 3: Cho hình lăng trụ tứ giác đều ABCD.A'B'C'D' sở hữu cạnh lòng vì như thế a, góc thân ái nhị mặt mày phẳng lặng (ABCD) và (ABC’) sở hữu số đo vì như thế 60°. Cạnh mặt mày của hình lăng trụ bằng:

A. 3a            B. a√3            C. 2a            D. a√2

Lời giải:

Cách minh chứng nhị mặt mày phẳng lặng vuông góc vô không khí đặc biệt hay

Chọn B.

Ta có: (ABCD) ∩ (ABC') = AB

Ta có: AB ⊥ BC và AB ⊥ BB' (vì lăng trụ tiếp tục cho rằng lăng trụ tứ giác đều)

⇒ AB ⊥ (BB'C'C) tuy nhiên C'B ⊂ (BB'C'C) ⇒ AB ⊥ C'B

Mặt khác: CB ⊥ AB

⇒ ((ABCD), (ABC')) = (CB, C'B) = ∠ CBC' = 60°

Áp dụng hệ thức lượng vô tam giác BCC’ vuông bên trên C tớ có:

tan(CBC') = CC'/CB ⇒ CC' = CB.tan(CBC') = a.tan60° = a√3

Câu 4: Cho nhị tam giác ACD và BCD phía trên nhị mặt mày phẳng lặng vuông góc cùng nhau và AC = AD = BC = BD = a; CD = 2x. với độ quý hiếm này của x thì nhị mặt mày phẳng lặng (ABC) và (ABD) vuông góc.

Cách minh chứng nhị mặt mày phẳng lặng vuông góc vô không khí đặc biệt hay

Lời giải:

Gọi I và J chuyến lượt là trung điểm của CD và AB

Do AC = BC nên tam giác Ngân Hàng Á Châu cân nặng bên trên C sở hữu CJ là đàng trung tuyến

⇒ CJ vuông AB    (1)

Tương tự động tớ có: DJ vuông góc AB.   (2)

Lại có: (ABC) ∩ (ABD)= AB   (3)

Từ (1), (2), (3) ⇒ ((ABC); (ABD))= ∠CJD

Vậy nhằm 2 mp(ABC) và (ABD) vuông góc cùng nhau thì tam giác CJD vuông cân nặng bên trên J

(chú ý: ΔCAB = ΔDAB (c.c.c) nên CJ = DJ)

Cách minh chứng nhị mặt mày phẳng lặng vuông góc vô không khí đặc biệt hay

Vậy lựa chọn đáp án A

Câu 5: Cho hình chóp S.ABC sở hữu SA ⊥ (ABC) và lòng ABC vuông ở A. Khẳng tấp tểnh này tại đây sai ?

A. (SAB) ⊥ (ABC)

B. (SAB) ⊥ (SAC) .

C. Vẽ AH ⊥ BC, H ∈ BC ⇒ góc AHS là góc thân ái nhị mặt mày phẳng lặng (SBC) và (ABC) .

D. Góc thân ái nhị mặt mày phẳng lặng (SBC) và (SAC) là góc ∠SCB

Lời giải:

Cách minh chứng nhị mặt mày phẳng lặng vuông góc vô không khí đặc biệt hay

Chọn D

Cách minh chứng nhị mặt mày phẳng lặng vuông góc vô không khí đặc biệt hay

⇒ đáp án D sai

Săn SALE shopee mon 11:

  • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá khá mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua giành riêng cho nhà giáo và gia sư giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu ứng dụng VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.


Giải bài bác tập luyện lớp 11 sách mới nhất những môn học