cho tam giác abc có

Câu hỏi:

18/06/2019 32,067

Bạn đang xem: cho tam giác abc có

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Chọn B.

Ta có  suy ra

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho tam giác ABC  thoả mãn hệ thức  b + c = 2a. Trong những mệnh đề sau, mệnh đề này trúng ?

A. cosB + cosC = 2cos A

B. sinB + sinC = 2sinA

C. sin C = cosA + sin B

D. sinB + cosA = cosC

Câu 2:

Tam giác ABC với a = 6; b = 42 ; c = 2; gọi M là vấn đề bên trên cạnh BC sao cho tới BM = 3 . Độ lâu năm đoạn AM  bởi vì từng nào ?

A. 5

B. 9

C. 3

D. 6

Câu 3:

Cho tam giác ABC. Đẳng thức này sai ?

A. sin( A + B - 2C) = sin3C

B. 

Xem thêm: at the moment là thì gì

C. sin( A + B) = sinC

D. 

Câu 4:

Cho nhị điểm  A( -3;2) : B(4;3). Tìm điểm M  nằm trong trục Ox và với hoành chừng dương nhằm tam giác MAB vuông bên trên M

A. M(7; 0)

B. M(5; 0)

C. M(3; 0)

D. tất cả sai

Câu 5:

Cho nhị vecto a: b. tường a = 2; b = 3 và (a;b) = 120o. Tính a+b

A. 7+3

B. 7-3

C. 7-23

D. 7+23

Câu 6:

Tính độ quý hiếm biểu thức Phường = sin300.cos600 + cos300.sin600

A. 1

B. 0

C. 2

D. 3

Xem thêm: điểm chuẩn đh giao thông vận tải