cao su buna là sản phẩm trùng hợp của

Câu hỏi:

18/06/2019 34,687

Bạn đang xem: cao su buna là sản phẩm trùng hợp của

A. Trùng hợp ý butilen, xúc tác natri

B. Trùng hợp ý buta –1,3– đien, xúc tác natri

Đáp án chủ yếu xác

C. Polime hoá cao su thiên nhiên thiên nhiên

D. Đồng trùng khớp buta –1,3– đien với natri

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số đồng phân anken ứng với công thức C5H10 là:

A. 2

B. 3

C. 5

D. 6

Câu 2:

Ankađien CH2=CH–CH=CH2 mang tên gọi quốc tế là :

A. đivinyl

B. 1,3-butađien

C. butađien-1,3

D. buta-1,3-đien

Câu 3:

Monome của thành phầm trùng khớp mang tên gọi là polipropilen (P.P) là:

A. (-CH2-CH2-)n

B. (-CH2(CH3)-CH-)n  

C. CH2 =CH2

Xem thêm: avatar cô đơn nam

D. CH2=CH-CH

Câu 4:

Tính hóa học này tại đây ko nên đặc điểm vật lí của anken :

A. Tan nhập dầu mỡ

B. Nhẹ rộng lớn nước

C. Chất ko màu

D. Tan nhập nước

Câu 5:

Cho những hóa học sau:

(1)CH2=CHCH2CH2CH=CH2;                 

(2)CH2=CH-CH=CHCH2CH3        

(3)CH3C(CH3)=CHCH2;

(4)CH2=CH-CH2CH=CH2;

(5)CH3CH2CH=CHCH2CH3;

(6)CH3C(CH3)=CH2;

(7)CH3CH2C(CH3)=C(C2H5)CH(CH3)2;   

(8)CH3CH=CHCH3.

Số hóa học sở hữu đồng phân hình học tập là:

A. 4

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 6:

Trong phân tử axetilen links phụ vương thân ái 2 cacbon bao gồm :

A. 1 links pi (π) và 2 links xích yêu tinh (σ)

B. 2 links pi (π) và 1 links xích yêu tinh (σ)

C. 3 links pi (π)

D. 3 links xích yêu tinh (σ )

Xem thêm: hình ảnh gái xinh việt nam