cách vẽ biểu đồ tròn

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hoặc, chi tiết

Tải xuống

1. Dấu hiệu nhận biết

Bạn đang xem: cách vẽ biểu đồ tròn

- Khả năng thể hiện nay : Biểu thiết bị tròn trĩnh tế bào miêu tả được cơ cấu tổ chức, tỉ lệ thành phần những bộ phận vô một tổng thể.

- Dấu hiệu nhận biết

+ Thường xuất hiện nay những cụm từ: cơ cấu tổ chức, tỉ trọng, quy tế bào, tỉ tệ, quy tế bào và cơ cấu tổ chức, thay cho thay đổi cơ cấu tổ chức, di chuyển cơ cấu tổ chức,…

+ Mốc thời gian: =< 3 năm hoặc =< 3 vị trí.

+ Chọn biểu thiết bị tròn trĩnh khi “ít năm, nhiều trở nên phần”.

- Một số dạng biểu thiết bị cột thông thường bắt gặp : Biểu thiết bị tròn trĩnh đơn, tròn trĩnh với buôn bán kín

2. Cách vẽ biểu thiết bị tròn

Bước 1 : Phân tích bảng số liệu và kiến thiết hệ trục tọa độ

- Một số công cụ cụ dùng: compa, thước đo góc, PC, cây viết chì,…

- Phân tích và xử lí số liệu (Nếu số liệu của đề bài bác nghĩ rằng số liệu thô ví như tỷ đồng, triệu con người thì tớ cần thay đổi lịch sự số liệu về dạng %).

Công thức: %Giá trị A = Giá trị A / Tổng độ quý hiếm x 100%.

- Không được tự động bố trí lại trật tự số liệu (nếu không tồn tại yêu thương cầu).

- Nếu với đòi hỏi thể hiện nay quy tế bào thì rất cần được xác lập nửa đường kính của hình tròn trụ.

Bước 2 : Vẽ biểu đồ

- Kẻ đường thẳng liền mạch nửa đường kính trước lúc vẽ lối tròn trĩnh.

- Khi vẽ nên chính thức kể từ tia 12 giờ và theo lần lượt vẽ theo hướng cù của kim đồng hồ thời trang. Thứ tự động những bộ phận của những biểu thiết bị cần tương tự nhau nhằm tiện cho tới việc đối chiếu.

- Nếu vẽ 2, 3 lối tròn trĩnh thì nên xác lập tâm những lối tròn trĩnh phía trên một đường thẳng liền mạch.

- Hình tròn trĩnh là 360o ứng tỉ lệ thành phần 100% ⇒ tỉ lệ thành phần 1% ứng với 3,6o bên trên hình tròn trụ.

Bước 3 : Hoàn thiện biểu đồ

- Điền vừa đủ số liệu lên biểu thiết bị, tỉ lệ thành phần % này quá nhỏ hoàn toàn có thể nhằm cạnh nan quạt ngoài biểu thiết bị.

- Chọn kí hiệu thể hiện nay bên trên biểu thiết bị.

- Hoàn chỉnh bảng chú thích và thương hiệu biểu thiết bị.

* Lưu ý :

- Bán kính của hình tròn trụ cần thiết phù phù hợp với mẫu giấy nhằm đáp ứng tính trực quan liêu và mĩ thuật cho tới phiên bản thiết bị.

- Hình tròn trĩnh (quy tế bào và cơ cấu tổ chức Xuất-Nhập khẩu) là 180o ứng tỉ lệ thành phần 100% (tỉ lệ 1% ứng với cùng 1,8o bên trên nửa hình tròn).

3. Cách đánh giá biểu thiết bị tròn

* Khi chỉ tồn tại một vòng tròn

- Nhận quyết định cơ cấu tổ chức tổng quát lác lớn số 1.

- So sánh là cái này nhất, nhì, phụ thân,… và cho biết thêm đối sánh Một trong những nguyên tố (gấp bao nhiêu phen hoặc thông thường nhau từng nào %, từng nào lần)?

- Đưa đi ra một vài phân tích và lý giải.

* Khi với kể từ nhị vòng tròn trĩnh trở lên trên (giới hạn tối nhiều là phụ thân hình tròn trụ cho 1 bài)

- Nhận xét cái công cộng nhất (nhìn tổng thế): Tăng/giảm như vậy nào?

- Nhận xét tăng hoặc rời trước, nếu như với phụ thân vòng trở lên trên thì tăng liên tiếp hay là không liên tiếp, tăng (giảm) bao nhiêu?

- Sau bại liệt mới nhất đánh giá về nhất, nhì, phụ thân,… của những nguyên tố vào cụ thể từng năm, nếu như tương tự nhau thì tớ gom chung quy cho những năm một phen thôi (không nói lại 2, 3 lần).

- Cuối nằm trong, cho tới Kết luận về côn trùng đối sánh Một trong những nguyên tố.

- Giải quí về yếu tố.

Lưu ý

- Tỉ trọng hoàn toàn có thể rời tuy nhiên số thực là tăng, vì vậy cần thiết ghi rõ ràng (%).

- Cần đánh giá bổ sung cập nhật cả số thực và người sử dụng cụm kể từ “tỉ trọng” khi đánh giá biểu thiết bị.

4. Những lỗi thông thường bắt gặp khi vẽ biểu thiết bị tròn

- Các nguyên tố chủ yếu bên trên biểu đồ

+ Thiếu số liệu bên trên hình tròn trụ, và một đối tượng người dùng tuy vậy với kí hiệu không giống nhau.

+ Tâm lối tròn trĩnh ko phía trên một đường thẳng liền mạch.

+ Không bám theo quy luật (giá trị trước tiên ở bên phải kim 12h, độ quý hiếm sau cuối phía trái kim 12h).

- Các nguyên tố vô biểu đồ: đơn vị chức năng, số chừng, độ quý hiếm vô cùng, những đối tượng người dùng, thời hạn nằm trong biểu thiết bị.

- Các nguyên tố phụ ngoài biểu đồ: thiếu hụt thương hiệu biểu thiết bị hoặc bảng chú thích.

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hoặc, chi tiết

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hoặc, chi tiết

5. Một số bài bác luyện minh họa về biểu thiết bị tròn

Bài luyện 1 : Cho bảng số liệu sau:

CƠ CẤU GDP CỦA MỘT SỐ NƯỚC ĐÔNG NAM Á QUA CÁC NĂM

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên thống kê )

a) Vẽ biểu thiết bị quí thống nhất thể hiện nay cơ cấu tổ chức GDP của Cam-pu-chia năm 2017?

b) Nhận xét và phân tích và lý giải cơ cấu tổ chức GDP của Cam-pu-chia năm 2017?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hoặc, chi tiết

BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN CƠ CẤU GDP CỦA CAM-PU-CHIA NĂM 2017

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Cơ cấu GDP của Cam-pu-chia với sự không giống nhau Một trong những chống.

- Khu vực III lúc lắc tỉ trọng lớn số 1 (42,2%), tiếp cho tới là chống II (32,9%) và lúc lắc tỉ trọng nhỏ nhất là chống I (24,9%).

- Qua bảng số liệu, tớ thấy chống I rời và chống II, III tăng.

* Giải thích

- GDP của Cam-pu-chia với sự thay cho thay đổi là vì đa số những vương quốc đang được vô quy trình công nghiệp hóa, tiến bộ hóa và hội nhập nền kinh tế tài chính quốc tế.

- Cơ cấu GDP của Cam-pu-chia với ngành cty lúc lắc tỉ trọng tối đa ⇒ Cơ cấu GDP đang được dần dần tiến bộ cho tới sự đầy đủ, tiến bộ.

Xem thêm: the telephone by alexander graham bell

Bài luyện 2 : Cho bảng số liệu sau:

LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ Tại NƯỚC TA,

NĂM 2000 VÀ NĂM 2013 (Đơn vị: Nghìn người)

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên đo đếm )

a) Vẽ biểu thiết bị thể hiện nay quy tế bào và cơ cấu tổ chức làm việc đang được thao tác làm việc phân bám theo ngành kinh tế tài chính ở việt nam, năm 2000 và năm 2013?

b) Nhận xét và phân tích và lý giải quy tế bào làm việc đang được thao tác làm việc và sự thay cho thay đổi cơ cấu tổ chức của chính nó bám theo ngành kinh tế tài chính ở việt nam, năm 2000 và năm 2013?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

* Xử lí bảng số liệu

- Công thức: % Giá trị A = Giá trị A / Tổng độ quý hiếm x 100%.

- sát dụng công thức bên trên, tớ tính được bảng bên dưới đây:

CƠ CẤU LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ Tại NƯỚC TA,

NĂM 2000 VÀ NĂM 2013 (Đơn vị: %)

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hoặc, chi tiết

- Tính buôn bán kính:

Chọn r2000 = 1,0 đơn vị chức năng nửa đường kính (ĐVBK).

⇒ r2013 = Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hoặc, chi tiết

* Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hoặc, chi tiết

QUY MÔ VÀ CƠ CẤU LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ Tại NƯỚC TA, NĂM 2000 VÀ NĂM 2013

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Quy tế bào làm việc đang được thao tác làm việc ở việt nam tăng. Tổng dân sinh tăng 15133 ngàn người (ngành nông - lâm - ngư gia tăng 263 ngàn người; công nghiệp - cty tăng 6229 ngàn người; cty tăng 8641 ngàn người).

- Cơ cấu làm việc phân bám theo ngành kinh tế tài chính với sự thay cho thay đổi theo phía rời tỉ trọng làm việc nông - lâm - thủy sản; tăng tỉ trọng làm việc công nghiệp - kiến thiết và cty, vô bại liệt tỉ trọng làm việc cty tăng tối đa.

+ Tỉ trọng ngành nông - lâm - ngư nghiệp rời 18,4%.

+ Tỉ trọng ngành công nghiệp - kiến thiết tăng 8,1%.

+ Tỉ trọng ngành cty tăng 10,3%.

* Giải thích

- Quy tế bào làm việc đang được thao tác làm việc tăng là vì công việc Đổi mới nhất, nền kinh tế tài chính của việt nam cải cách và phát triển nhanh chóng nên vẫn đưa đến được rất nhiều việc thực hiện,...

- Cơ cấu làm việc thay cho thay đổi hầu hết nhờ sản phẩm của quy trình di chuyển cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính theo phía công nghiệp hóa, tiến bộ hóa. Riêng chống cty cải cách và phát triển mạnh với một loạt ngành mới nhất nhằm mục đích thỏa mãn nhu cầu nhu yếu càng ngày càng tăng cho tới tạo ra và cuộc sống nên vẫn lôi cuốn tăng nhiều làm việc nhất,...

Bài luyện 3 : Cho bảng số liệu sau:

GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP PHÂN THEP NGÀNH CỦA NƯỚC TA,

NĂM 2005 VÀ NĂM năm ngoái (Đơn vị: Nghìn tỉ đồng)

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên thống kê )

a) Vẽ biểu thiết bị quí thống nhất thể hiện nay quy tế bào và cơ cấu tổ chức độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp phân bám theo ngành ở việt nam, năm 2005 và năm 2015?

b) Nhận xét và phân tích và lý giải cơ cấu tổ chức độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp phân bám theo ngành ở việt nam, năm 2005 và năm 2015?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

* Xử lí bảng số liệu

- Công thức: % Giá trị A = Giá trị A / Tổng độ quý hiếm x 100%.

- sát dụng công thức bên trên, tớ tính được bảng bên dưới đây:

CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP PHÂN THEO NGÀNH CỦA NƯỚC TA, NĂM 2005 VÀ NĂM năm ngoái (Đơn vị: %)

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hoặc, chi tiết

- Tính buôn bán kính:

Chọn r2005 = 1,0 đơn vị chức năng nửa đường kính (ĐVBK).

⇒ r2015 = Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hoặc, chi tiết

* Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hoặc, chi tiết

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Trồng trọt với tỉ trọng tối đa, tiếp cho tới là chăn nuôi, thấp nhất là một trong những loại dịch vụ.

- Có sự thay cho đổi: Tỉ trọng ngành chăn nuôi tăng, trồng trọt và cty rời.

* Giải thích

- Trồng trọt lúc lắc tru thế bởi nhu yếu rộng lớn về thực phẩm cho tới nội địa và xuất khẩu, chăn nuôi đang rất được giang sơn quan hoài, cty ko thiệt sự cải cách và phát triển mạnh nhằm đáp ứng cho tới trồng trọt và chăn nuôi.

- Chủ trương fake chăn nuôi trở nên ngành chủ yếu, hiệu quả của nền kinh tế tài chính thị ngôi trường,...

Tải xuống

Xem tăng những nội dung bài viết gom tập luyện tài năng địa lí rất rất hoặc khác:

 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu thiết bị cột Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu thiết bị lối Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu thiết bị miền Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu thiết bị phối hợp Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Cách phân tách và đánh giá bảng số liệu địa lí rất rất hay
 • Cách phát âm, cơ hội dùng Atlat Địa lí nước Việt Nam hiệu quả

Đã với câu nói. giải bài bác luyện lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài bác luyện Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài bác luyện Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài bác luyện Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá cả tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn trăng tròn.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 với đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua dành riêng cho nghề giáo và khóa huấn luyện và đào tạo dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với tiện ích VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Đề ganh đua vô lớp 10 môn Địa Lí (có đáp án) được những Giáo viên tiên phong hàng đầu biên soạn bám theo cấu hình đi ra đề ganh đua Trắc nghiệm mới nhất giúp đỡ bạn ôn luyện và giành được điểm trên cao vô kì ganh đua vô lớp 10 môn Địa Lí.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.