biện pháp mở rộng diện tích rừng sản xuất ở nước ta là

  1. Lớp 12

  2. Bộ Biện pháp không ngừng mở rộng rừng phát triển ở việt nam là

hint-header

Cập nhật ngày: 17-11-2022


Chia sẻ bởi: Phạm Thị Thanh Huyền


Bộ Biện pháp không ngừng mở rộng rừng phát triển ở việt nam là

A

khai quật.

B

tăng rừng đầu mối cung cấp.

C

trồng mới nhất.

D

tăng vườn vương quốc.

Chủ đề liên quan

Rừng điều tiết chính sách loại chảy của sông ngòi việt nam phân bổ triệu tập ở

A

những đồng vì chưng.

B

hạ lưu sông.

C

đầu mối cung cấp sông.

D

vùng ven bờ biển.

Biện pháp không ngừng mở rộng diện tích S rừng chống hộ của việt nam là

A

ngừng hoạt động rừng.

B

lập vườn vương quốc.

C

ngăn ngừa khai quật.

D

trồng rừng ven bờ biển.

Biện pháp không ngừng mở rộng diện tích S rừng chống hộ của việt nam là

A

ngừng hoạt động rừng.

B

lập khu vực bảo đảm.

C

giới hạn khai quật.

D

trồng rừng đầu mối cung cấp.

Biện pháp nhằm mục tiêu đảm bảo an toàn và cải tiến và phát triển rừng chống hộ ở việt nam là

A

bảo vệ rừng, trồng rừng bên trên khu đất trống không, cồn núi trọc.

B

bảo vệ phong cảnh, đa dạng mẫu mã sinh học tập những vườn vương quốc.

C

đảm bảo quy trì cải tiến và phát triển diện tích S và unique rừng.

D

áp dụng những giải pháp canh tác phù hợp bên trên khu đất dốc.

Biện pháp đảm bảo an toàn rừng phát triển ở việt nam là

A

bảo vệ những khu vực bảo đảm vạn vật thiên nhiên.

B

mở rộng lớn những khu vực dự trữ sinh quyển.

C

duy trì và cải tiến và phát triển yếu tố hoàn cảnh rừng.

D

thành lập khối hệ thống vườn vương quốc.

Biện pháp không ngừng mở rộng diện tích S rừng phát triển ở việt nam là

A

lập vườn vương quốc.

B

tăng cường khai quật.

C

tích cực kỳ trồng mới nhất.

D

làm ruộng bậc thang.

Biện pháp không ngừng mở rộng rừng đặc dụng ở việt nam là

A

lập vườn vương quốc.

B

trồng rừng lấy mộc.

C

khai thác mộc cũi.

D

trồng rừng tre nứa.

Ở việt nam, việc giữ lại và cải tiến và phát triển chừng phì, unique khu đất rừng là phép tắc cai quản lí, dùng và cải tiến và phát triển của

A

rừng đặc dụng.

B

rừng chống hộ.

C

rừng phát triển.

D

rừng ven bờ biển.

Loại rừng với tầm quan trọng cần thiết nhất trong các việc đảm bảo an toàn khu đất của vùng cồn núi là

A

rừng ven bờ biển.

B

rừng phát triển.

C

rừng ngập đậm.

D

rừng đầu mối cung cấp.

Việc khai quật mộc ở việt nam chỉ được tổ chức ở

Xem thêm: muốn tính chu vi hình chữ nhật

A

rừng phát triển.

B

rừng chống hộ.

C

các khu vực bảo đảm.

D

vườn vương quốc.

Loại rừng tăng thêm ý nghĩa cực kỳ cần thiết so với môi sinh là

A

rừng phát triển.

B

rừng ngập đậm.

C

rừng đặc dụng.

D

rừng chống hộ.

Rừng chắn cát ở việt nam phân bổ triệu tập ở

A

cồn trung du.

B

Bán bình vẹn toàn.

C

đầu mối cung cấp sông.

D

vùng ven bờ biển.

Hoạt động phát triển này tại đây của dân sinh sống miền núi hoàn toàn có thể làm mất đi rừng?

A

Thâm canh.

B

Quảng canh.

C

Du canh, du cư.

D

Đa canh.

Tính đa dạng mẫu mã sinh học tập cao của việt nam thể hiện nay ở

A

sự phân bổ loại vật.

B

sự cải tiến và phát triển của loại vật.

C

diện tích rừng rộng lớn.

D

các loại hệ sinh thái xanh.

Tính đa dạng mẫu mã sinh học tập cao thể hiện nay ở

A

số lượng bộ phận loại.

B

sự cải tiến và phát triển của loại vật.

C

diện tích rừng rộng lớn.

D

sự phân bổ loại vật.

Tính đa dạng mẫu mã sinh học tập cao thể hiện nay ở

A

sự phân bổ loại vật.

B

sự cải tiến và phát triển của loại vật.

C

diện tích rừng rộng lớn.

D

nguồn gen quý và hiếm.

chủng loại với con số suy hạn chế nhanh gọn nhất việt nam lúc bấy giờ là

A

thực vật.

B

chim.

C

cá.

D

trườn sát.

Thành phần loài sinh vật có tỉ lệ suy giảm cao nhất ở nước tớ là

A

thú.

B

cá.

C

chim.

D

thực vật.

Sự suy hạn chế đa dạng mẫu mã sinh học tập ở việt nam không với thể hiện này bên dưới đây?

A

Số lượng loại.

B

Hệ sinh thái xanh.

C

Thể trạng những thành viên.

D

Nguồn gen quý và hiếm.

Nơi lưu lưu giữ mối cung cấp gen động thực vật quý và hiếm tối đa ở việt nam là

A

rừng phát triển.

B

rừng chống hộ.

C

Xem thêm: nam trung bộ gồm những tỉnh nào

rừng ngập đậm.

D

các khu vực bảo đảm.