biện pháp mở rộng diện tích đất nông nghiệp ở nước ta là

Câu hỏi:

02/04/2023 2,279

D. khai khẩn khu đất hoang phí.

Bạn đang xem: biện pháp mở rộng diện tích đất nông nghiệp ở nước ta là

Đáp án chủ yếu xác

Biện pháp không ngừng mở rộng diện tích S khu đất nông nghiệp ở VN là khai khẩn khu đất hoang phí. 

Chọn D. 

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phần bờ cõi phía Nam VN với nền sức nóng độ ẩm cao đa số tự hiệu quả của những nhân tố  này sau đây? 

A. Thời lừa lọc phát sáng lâu năm, bão tây-nam kể từ Bắc nén Độ Dương thổi cho tới và bão. 

B. Vị trí ngay gần xích đạo, lượng sự phản xạ rộng lớn, bão phía tây-nam, dải quy tụ nhiệt đới gió mùa. 

C. Vị trí nằm trong vùng nội chí tuyến, bão Tín phong chào bán cầu Bắc, bão Tây và bão. 

D. Gió mùa Tây Nam, gió bấc Đông Bắc, thời hạn Mặt Trời qua quýt thiên đỉnh, frông. 

Câu 2:

Gió mùa Đông Bắc ko xóa cút đặc điểm nhiệt đới gió mùa của nhiệt độ và cảnh sắc VN là do

A. bờ cõi VN ở trọn vẹn vô vùng nội chí tuyến. 

B. VN chịu đựng tác động của gió bấc mùa hè rét độ ẩm. 

C. gió bấc Đông Bắc chỉ hoạt động và sinh hoạt các mùa ở miền Bắc. 

D. sức nóng chừng khoảng năm bên trên toàn nước đều to hơn 200C. 

Câu 3:

Nguyên nhân này sau đó là đa số thực hiện cho tới yếu tố nâng lên unique cuộc sống thường ngày ở  VN còn gặp gỡ nhiều khó khăn khăn? 

A. Dân số tăng thời gian nhanh, unique dạy dỗ còn nhiều giới hạn. 

B. Chuyển dịch cơ cấu tổ chức tài chính chậm rãi, năng suất làm việc cao. 

C. Trình chừng làm việc thấp, phân bổ làm việc ko đồng đều. 

D. Quy tế bào dân sinh nhộn nhịp, chuyên môn trở nên tân tiến tài chính không lớn. 

Câu 4:

Quá trình chủ yếu vô sự tạo hình và chuyển đổi địa hình vùng ven bờ biển VN là

A. xâm thực - thổi ngót.

Xem thêm: cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại có nguồn gốc sâu xa từ

B. xâm thực - bồi tụ.

C. bồi tụ - xói ngót.

D. chuốt ngót - bồi tụ.

Câu 5:

Cho biểu thiết bị về sản lượng ngành thủy sản VN quy trình tiến độ 2010 - 2020.

Cho biểu thiết bị về sản lượng ngành thủy sản VN quy trình tiến độ 2010 - 2020.    (Nguồn: Niên giám Thống kê VN 2020, NXB Thống kê 2021).  Biểu thiết bị thể hiện nay nội dung này sau đây?  A. Thay thay đổi cơ cấu tổ chức sản lượng thủy sản VN.  B. Tốc chừng phát triển sản lượng thủy sản VN.  C. Quy tế bào sản lượng ngành thủy sản VN.  D. Cơ cấu sản lượng ngành thủy sản VN.  (ảnh 1)

(Nguồn: Niên giám Thống kê VN 2020, NXB Thống kê 2021). 

Biểu thiết bị thể hiện nay nội dung này sau đây? 

A. Thay thay đổi cơ cấu tổ chức sản lượng thủy sản VN.

B. Tốc chừng phát triển sản lượng thủy sản VN.

C. Quy tế bào sản lượng ngành thủy sản VN.

D. Cơ cấu sản lượng ngành thủy sản VN.

Câu 6:

Điểm khác lạ của địa hình vùng Đồng vị sông Hồng đối với vùng Đồng vị sông Cửu  Long đa số tự hiệu quả của 

A. kỹ năng bồi tụ phù rơi, cấu tạo địa hóa học, hiệu quả của loài người. 

B. những quy trình nước ngoài lực, diện tích S lưu vực sông, quy trình canh tác. 

C. tỷ lệ sông ngòi, lịch sử vẻ vang khai quật bờ cõi và hoạt động thổi lên. 

D. biên chừng sụt võng, kỹ năng bồi tụ phù rơi, hiệu quả của loài người. 

Câu 7:

Ảnh tận hưởng của địa điểm địa lí và hình dạng bờ cõi cho tới sông ngòi VN là

A. phần rộng lớn lưu vực ở ngoài bờ cõi, sông cụt, dốc. 

B. phần rộng lớn sông nhỏ, nhiều nước, thủy chế theo dõi mùa. 

C. sông cụt, dốc, phần rộng lớn được bố trí theo hướng tây-bắc - nhộn nhịp phái mạnh. 

Xem thêm: tiếng việt lớp 3 kết nối tri thức

D. thủy chế theo dõi mùa, biểu diễn vươn lên là thất thông thường, chừng dốc rộng lớn.