bị động đặc biệt

Tìm hiểu một số trong những dạng/trường phù hợp đặc trưng tương quan cho tới Passive Voice (Câu bị động) và dùng Passive Voice vô tiếp xúc, phát biểu và viết lách giờ Anh.

1. Câu thụ động với 2 tân ngữ

Nhiều động kể từ vô giờ Anh rất có thể được theo gót sau vày nhì tân ngữ (chỉ người và chỉ vật) ở dạng thức: “V + someone + something”. 

Bạn đang xem: bị động đặc biệt

Đặc biệt những câu này rất có thể được fake quý phái dạng bị động (passive voice) theo nhì cơ hội không giống nhau, bằng sự việc fake kể từ tân ngữ rời khỏi đầu câu thực hiện ngôi nhà ngữ. 

Ví dụ:

Give (cho, tặng)My mother gave mạ a new shirt on my birthday. (Mẹ tặng tôi một cái áo mới nhất trong thời gian ngày sinh nhật)
I was given a new shirt by my mother on my birthday.
A new shirt was given đồ sộ me by my mother on my birthday.
Tell (Nói)Minh told Lan the truth. (Minh phát biểu với Lan sự thật)
⟶ Lan was told the truth by Minh.
⟶ The truth was told đồ sộ Lan by Minh.
Show (cho xem)The salesman is showing the customers the new apartment. (Anh ấy đang được ra mắt với người tiêu dùng chung cư mới nhất.)
The customers are being shown the new apartment by the salesman.
The apartment is being shown đồ sộ the customers by the salesman.
Buy (mua) He bought a new xanh rì hat for mạ.. (Anh mua sắm cho tới tôi loại nón mới)
This new xanh rì hat was bought for me.
I was bought a new xanh rì hat.

2. Câu thụ động với V + V-ing

Dạng chủ động: V + somebody + V-ing
⟶ Dạng bị động: V +somebody/something + being + V(P2)

Động kể từ áp dụng: love, lượt thích, dislike, enjoy, fancy, hate, imagine, admit, involve, deny, avoid, regret, mind….etc

I don’t mind you opening the window. (Tôi ko lo ngại việc chúng ta xuất hiện bong đâu)
I don’t mind the window being opened.

3. Câu thụ động với động kể từ tri giác

Với những động kể từ tri giác (verb of perception) như see, watch, notice, hear, look…

Dạng chủ động: S + V + somebody + V-ing/to V-inf
⟶ Dạng bị động: S + đồ sộ be + V(P2) + V-ing/to V-inf

Ví dụ:

Someone saw her running out of the house. (Ai này đã phát hiện ra cô ấy chạy ngoài ngôi nhà.)
She was seen running out of the house.

I noticed them come and leave in just 10 min. (Tôi nhằm ý bọn họ cho tới và chuồn vô 10 phút)
They were noticed đồ sộ come and leave in just 10 min

4. Câu thụ động “kép”

People/they + think/say/suppose/believe/consider/report…..+ that + clause
It+ đồ sộ be + thought/said/ supposed/believed/considered/reported…+ that + clause hoặc
S + đồ sộ be + thought/ said/supposed… + đồ sộ + V-inf

Ví dụ:

Lots of people say he is a good teacher. (Nhiều người bảo rằng anh là 1 trong ngôi nhà giáo tốt)
It’s said that he’s a good teacher.
He is said đồ sộ be a good teacher.

5. Bị động với câu mệnh lệnh

It’s one’s duty đồ sộ + V-inf
⟶ S + đồ sộ be + supposed to+V inf

It’s your duty đồ sộ clean the house today. (Nhiệm vụ của người tiêu dùng là nên dọn ngôi nhà hôm nay)
You are supposed to clean the house today.

It’s necessary đồ sộ + V-inf
⟶ S + should/ must + be +P2

Xem thêm: truyện gió ấm không bằng anh thâm tình

It’s necessary đồ sộ raise the problem in the next meeting. (Việc thể hiện yếu tố này vô cuộc họp cho tới là cực kỳ cần thiết thiết)
The problem should be raised in the next meeting

Câu khẩu lệnh thức
S + should/ must + be +P2

Turn on the light, please!
The light should be turned on.

6. Câu thụ động với cấu hình “Nhờ ai thực hiện gì”

S + have + somebody + V S + have + something + P2
S + get + somebody + to-V S + get + something + P2

have my father repair my xe đạp. (Tôi với thân phụ sửa xe pháo cho)
have my xe đạp repaired by my father.

get my friend đồ sộ cut my hair (Tôi nhờ chúng ta hạn chế tóc)
get my hair cut by my friend.

7. Câu thụ động với MAKE/LET

S + make + sb + V-inf S +be+ made + đồ sộ + V-inf
S + let + sb + V-infLet + sb/st + be P2  hoặc  be allowed đồ sộ V-inf 

They make me tự all the chores alone. (Họ bắt tôi thực hiện toàn bộ việc ngôi nhà một mình)
am made đồ sộ tự all the chores alone.


My parents never let mạ drive the xế hộp by myself. (Bố u ko khi nào cho tới tôi tự động lái xe)
I am never let đồ sộ drive the car by myself
I am never allowed đồ sộ drive the xế hộp by myself.

8. Câu thụ động với 7 động kể từ quánh biệt

S + suggest/require/request/… + that + Clause (S + (should) + V -inf + O)
It + đồ sộ be + P2 (of 7 verbs) + that + something + đồ sộ be + P2

Động kể từ áp dụng: suggest/require/request/order/demand/insist/recommend

The parents suggested that the children (should) take the exam early. (Phụ huynh khuyến cáo rằng lũ trẻ con nên thực hiện bài xích thi đua sớm hơn)
It was suggested that the exam should be taken early.
It was suggested that the exam be taken early.

9. Câu thụ động với ngôi nhà ngữ fake IT

It + đồ sộ be + adj + for somebody + đồ sộ V + đồ sộ tự something
It + đồ sộ be + adj + for something + đồ sộ be done.

It is challenging for us to launch the new product by next Monday. ( Việc tung rời khỏi thành phầm mới nhất vô Thứ Hai tuần cho tới là 1 trong thử thách với bọn chúng tôi)
It is challenging for the new product đồ sộ be launched by next Monday.

Xem thêm: diện tích hình tứ giác

Tạm kết

Trên đấy là một số trong những dạng đặc trưng của câu thụ động (passive voice) và Note Lúc fake kể từ câu dữ thế chủ động quý phái câu thụ động vô giờ Anh. Thông qua loa nội dung bài viết bên trên, mong chờ chúng ta cũng có thể dùng thành thục câu thụ động vô giờ Anh ở nhiều mục tiêu không giống nhau và rời gặp gỡ nên những lỗi ko ước muốn.

Làm bài xích tets xác lập trình độ chuyên môn bên trên trên đây.

Test trình độ chuyên môn miễn phí

Tham khảo khóa học Freshman để nắm vững kỹ năng và kiến thức ngữ pháp về Câu bị động cũng giống như những trăng tròn chủ thể ngữ pháp nên biết vô IELTS phát biểu riêng biệt và giờ Anh phát biểu công cộng.

the ielts workshop câu bị động