bảng phân quyền cho phép

 • Câu hỏi:

  Bảng phân quyền mang đến phép:

  • A. Phân những quyền truy vấn so với người dùng
  • B. Giúp người tiêu dùng coi được vấn đề CSDL
  • C. Giúp người quản ngại lí coi được những đối tượng người sử dụng truy vấn hệ thống
  • D. Đếm được con số visitor hệ thống

  Lời giải tham lam khảo:

  Bạn đang xem: bảng phân quyền cho phép

  Đáp án đúng: A

  Bảng phân quyền được cho phép phân những quyền truy vấn so với người dùng

Mã câu hỏi: 4334

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Xem thêm: cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại có nguồn gốc sâu xa từ

Môn học:

Câu chất vấn này nằm trong đề ganh đua trắc nghiệm sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

Xem thêm: they are having their house being painted by a construction company

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC

 • Phát biểu nào là sau đây ko nên là bảo mật thông tin vấn đề nhập hệ CSDL?
 • Các biện pháp mang đến việc bảo mật thông tin CSDL bao gồm có:
 • Bảo mật CSDL:
 • Chọn những tuyên bố sai trong số tuyên bố bên dưới đây?
 • Bảng phân quyền mang đến phép:
 • Người sở hữu công dụng phân quyền truy vấn là:
 • Trong những tuyên bố sau, tuyên bố nào là sai khi nói tới phần quyền truy cập?
 • Nhận dạng người tiêu dùng là công dụng của:
 • Trong bảng phân quyền, những quyền truy vấn tài liệu, bao gồm có:
 • Trong những tuyên bố sau, tuyên bố nào là ko nên là công dụng của biên bạn dạng hệ thống?