axit axetic không phản ứng với chất nào sau đây

Câu hỏi:

09/07/2022 2,162

Đáp án chính là: C
Axit axetic ko phản xạ được với Cu vì thế Cu là sắt kẽm kim loại đứng sau H nhập sản phẩm hoạt động và sinh hoạt chất hóa học.
Các phản xạ không giống xảy ra:
CH3COOH + NaOH CH3COONa + H2O
2CH3COOH + Na2CO3 2CH3COONa + H2O + CO2
2CH3COOH + CuO (CH3COO)2Cu + H2O

Bạn đang xem: axit axetic không phản ứng với chất nào sau đây

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Có sơ thiết bị phản xạ sau: (RCOO)3C3H5 + NaOH to A + RCOONa. A là hóa học này sau đây?

A. C3H5OH;

B. C2H5OH;

C. C3H5(OH)2;

D. C3H5(OH)3;

Câu 2:

Đốt cháy trọn vẹn 0,39 gam một hợp ý hóa học cơ học A. Sau phản xạ nhận được 0,672 lít CO2 (đktc) và 0,27 gam H2O. Tìm công thức phân tử của A. thạo 25 < MA < 30.

Câu 3:

Cho 28 gam láo lếu hợp ý bao gồm CH4 và C2H4 tính năng một vừa hai phải đầy đủ với 80 gam Br2.
a) Viết phương trình chất hóa học của phản xạ.
b) Tính bộ phận % theo gót lượng của từng hóa học với nhập láo lếu hợp ý.

Câu 4:

Cho sơ thiết bị phản ứng: NaHCO3 to Na2CO3 + ... + H2O. Chất không đủ nhập phản xạ là

A. Na2SO4;

Xem thêm: công thức tính thể tích hình chóp

B. CO2;

C. CO;

D. CO3;

Câu 5:

Bằng cách thức chất hóa học hãy trình diễn cơ hội nhận ra những hỗn hợp bị rơi rụng nhãn sau (viết phương trình chất hóa học xẩy ra – nếu như có): C2H5OH, CH3COOH, C6H12O6.

Câu 6:

Độ rượu là

A. số ml rượu etylic với nhập 1000 ml láo lếu hợp ý rượu với nước;

B. số mol rượu etylic với nhập 100 ml láo lếu hợp ý rượu với nước;

C. số ml rượu etylic với nhập 100 ml láo lếu hợp ý rượu với nước;

Xem thêm: hành tinh gần mặt trời nhất

D. số lít rượu etylic với nhập 100 ml láo lếu hợp ý rượu với nước;