anh 12 unit 10Unit 10: Endangered Species

A. Reading (Trang 106-107-108-109 SGK Tiếng Anh 12)

Bạn đang xem: anh 12 unit 10

Before you read (Trước khi chúng ta đọc)

Work in pairs. Look at the pictures and answer the questions. (Làm việc theo đòi cặp. Nhìn vô những hình ảnh và vấn đáp những thắc mắc.)

a) tortoise: rùab) rhinoceros: bại giácc) monkey: con cái khỉ
d) elephants: con cái voie) leopard: con cái báof) frog: ếch nhái
g) mosquito: muỗih) parrot: con cái vẹt

1. Which of the animals and insects below can be found in Vietnam? (Loài động vật hoang dã và côn trùng nhỏ nào là sau đây rất có thể nhìn thấy ở Việt Nam?)

=> All of these animals and insects except for leopards can be found in Vietnam.

2. Which of them is/are in danger of becoming extinct?(Loài nào là vô số bọn chúng đang xuất hiện nguy cơ tiềm ẩn tuyệt chủng?)

=> I think rhinoceros is in danger of extinction.

Quảng cáo

While you read (Trong khi chúng ta đọc)

Read the text then tự the tasks that follow. (Đọc đoạn văn tiếp sau đó thực hiện bài xích tập luyện theo đòi sau.)

Bài nghe:

Nội dung bài xích nghe:

Endangered species are plant and animal species which are in danger of extinction. Over 8,300 plant species and 7,200 animal species around the globe are threatened with extinction, and many thousands more become extinct each year before biologists can identify them.

The primary causes of species extinction are habitat destruction, commercial exploitation and pollution. The drainage of wetlands, cutting of forests, urbanization and road and dam construction have destroyed or seriously damaged natural habitats. Since the 1600s, worldwide commercial exploitation of animals for food and other products has seriously reduced the number of rare species. Toxic chemicals in the air and land, contaminated water and increased water temperatures have also driven many species to tướng the verge of extinction.

Plant and animal extinction leads to tướng a loss of biodiversity. Maintaining biodiversity is important for us in many ways. For example, humans depend on species diversity to tướng have food, clean air and water, and fertile soil for agriculture. In addition, we benefit greatly from the many medicines and other products that biodiversity provides.

Different conservation efforts have been made in order to tướng save endangered species. The Red List - a global list of endangered and vulnerable animal species - has been introduced to tướng raise people's awareness of conservation needs. Governments have enacted laws to tướng protect wildlife from commercial trade and overhunting. A number of wildlife habitat reserves have been established sánh that a wide range of endangered species can have a chance to tướng survive and develop.

Hướng dẫn dịch:

Các loại đang được gặp gỡ nguy khốn là những loại động thực vật đang xuất hiện nguy cơ tiềm ẩn bị tuyệt diệt. Hơn 8 300 loại thực vật và 7 200 loại động vật hoang dã bên trên ngược khu đất với nguy cơ tiềm ẩn tuyệt diệt, và thêm thắt hàng nghìn loại bị tuyệt diệt từng năm vừa qua Lúc những ngôi nhà loại vật học tập rất có thể nhận ra bọn chúng.

Nguyên nhân đa phần tạo ra tuyệt diệt những tương đương loại là vì sự tàn huỷ môi trường thiên nhiên sinh sống, việc khai quật nhằm mục đích mục tiêu thương nghiệp và sự ô nhiễm và độc hại. Việc túa nước ngoài những vùng váy lội, nàn huỷ rừng, sự đô thị mới nằm trong việc kiến tạo đàng sá và đập nước tiếp tục tiêu diệt hoặc thực hiện tổn sợ hãi nguy hiểm môi trường thiên nhiên đương nhiên. Từ thời điểm đầu thế kỷ 17, việc săn bắn phun động vật hoang dã thực hiện đồ ăn và những thành phầm không giống nhằm đáp ứng mang lại mục tiêu thương nghiệp đã từng hạn chế đáng chú ý con số những loại quý và hiếm bên trên trái đất. Hóa hóa học ô nhiễm và độc hại vô khu đất và bầu không khí, nước ô nhiễm và độc hại và sức nóng phỏng nước tăng vọt tiếp tục đẩy nhiều loại cho tới bờ vực tuyệt diệt.

Sự tuyệt diệt của những loại động thực vật sẽ gây ra tổn sợ hãi cho tới hệ sinh thái xanh. Đối với tất cả chúng ta, việc lưu giữ gìn hệ sinh thái xanh cần thiết về nhiều mặt mày. Thí dụ, nhờ việc nhiều những chủng loại tuy nhiên con cái người dân có đồ ăn, bầu không khí và nước sạch sẽ, khu đất phì nhiêu màu mỡ nhằm trồng trọt. Hình như, tất cả chúng ta còn trải nghiệm được rất nhiều quyền lợi từ khá nhiều loại thuốc chữa bệnh và thành phầm không giống tuy nhiên hệ sinh thái xanh tạo nên.

Người tớ tiếp tục có tương đối nhiều nỗ lực bảo đảm nhằm mục đích đảm bảo những tương đương loại với nguy cơ tiềm ẩn tuyệt diệt. Sách Đỏ - list trái đất về những loại động vật hoang dã với nguy cơ tiềm ẩn tuyệt diệt và dễ dẫn đến nguy cấp sợ hãi - đã và đang được ra mắt nhằm mục đích nâng lên trí tuệ của loài người về việc quan trọng bảo đảm môi trường thiên nhiên vạn vật thiên nhiên. nhà nước các nước tiếp tục phát hành những luật đạo nghiêm cấm việc kinh doanh và săn bắn bắt bừa kho bãi động vật hoang dã hoang dại nhằm mục đích đảm bảo những loại này. hầu hết khu vực bảo đảm động thực vật hoang dại đã và đang được xây dựng nhằm nhiều loại với nguy cơ tiềm ẩn tuyệt diệt với cơ may sinh sống sót và cải cách và phát triển.

Task 1. The nouns in column A all appear in the passage. Match each of them with a suitable definition in column B. (Các danh kể từ ở cột A đều xuất hiện trong khúc văn. Ghép từng kể từ với khái niệm phù hợp ở cột B.)

Soạn Unit 10 lớp 12: Reading | Tiếng Anh 12 và giải bài xích tập luyện giờ Anh lớp 12 | Để học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh 12

Gợi ý:

Quảng cáo

Task 2. Choose A, B, C or D to tướng complete the following sentences about the reading passage. (Chọn A, B, C hoặc D nhằm triển khai xong những câu sau về bài xích gọi.)

Gợi ý:

1. D2. B3 A4. A5. D

Task 3. Find evidence in the passage to tướng tư vấn these statements. (Tìm những hội chứng cứ ở đoạn văn nhằm tương hỗ những tuyên bố này.)

Gợi ý:

Xem thêm: karaoke trịnh công sơn

1. Nạn ô nhiễm và độc hại là 1 trong trong mỗi vẹn toàn nhân đa phần tạo ra tuyệt diệt của những loại.

=> Câu 1, đoạn văn 2

2. Sự đa dạng chủng loại chủng loại tạo nên mang lại loài người nhiều quyền lợi.

=> Đoạn văn 3

3. Có nhiều phương án bảo đảm những loại với nguy cơ tiềm ẩn tuyệt diệt.

=> Đoạn văn 4

Quảng cáo

After you read (Sau khi chúng ta đọc)

Work in pairs. Summarize the reading passage by writing ONE sentence for each paragraph. (Làm việc theo đòi cặp. Tóm tắt đoạn văn bằng phương pháp viết lách MỘT câu mang lại từng đoạn văn.)

Gợi ý:

- Paragragh 1: Over fifteen thousand plant and animal species around the globe are threatened with extinction.

- Paragraph 2: The main causes of species extinction are habitat destruction, commercial exploitation and pollution.

- Paragraph 3: Biodiversity is important for humans since it provides food, clean water, air, fertile soil, many medicines and other products.

- Paragraph 4: Different efforts have been made to tướng save and conserve endangered species.

Xem thêm thắt những bài xích biên soạn, giải bài xích tập luyện Tiếng Anh lớp 12 Unit 10 khác:

 • Unit 10: Endangered Species
 • A. Reading (trang 106-107-108-109 SGK Tiếng Anh 12) Before you read. Work in pairs. Look at the pictures and answer the questions. 1. Which of the ...

 • B. Speaking (trang 109-110 SGK Tiếng Anh 12) Task 1. Work in pairs. Ask and answer the following questions. Task 2. Work in pairs. Look at the ...

 • C. Listening (trang 111-112-113 SGK Tiếng Anh 12) Before you listen. Work in pairs. Discuss and choose the best answer A, B or C. While you listen. Task 1. Listen ...

 • D. Writing (trang 113 SGK Tiếng Anh 12) Task 1. Work in pairs. Suggest possible measures that should be taken to tướng solve the following problems. Task 2. Write a paragraph ...

 • E. Language Focus (trang 114-115 SGK Tiếng Anh 12) Exercise 1. Complete sentences, using may/might with one of the verbs in the box. Exercise 2. Complete the sentences, using ...

 • Test Yourself D (trang 116-117 SGK Tiếng Anh 12) I. Listening (2.5 points) Listen to tướng the passage and complete the note with NO MORE THAN THREE words. II. Reading (2.5 points) ...

 • Từ vựng Unit 10

 • Ngữ pháp Tiếng Anh 12 Unit 0:

 • Bài tập luyện trắc nghiệm Unit 0: Đề 1

Xem thêm thắt tư liệu chung học tập đảm bảo chất lượng môn Tiếng Anh lớp 12 hoặc khác:

 • 960 bài xích tập luyện trắc nghiệm Tiếng Anh 12 với đáp án
 • Bộ Đề thi đua Tiếng Anh 12 năm 2021 - 2022 với đáp án

Săn SALE shopee mon 7:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi đua, bài xích giảng powerpoint, khóa huấn luyện và đào tạo giành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây tạo ra bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


unit-10-endangered-species.jsp

Xem thêm: hình đồ ăn cute