anh 10 cánh diều

Mời những em nằm trong theo đuổi dõi bài học kinh nghiệm thời điểm hôm nay với chi phí đề
Unit 10 Explain heathy activities lớp 10 trang 120, 121 | Tiếng Anh 10 Cánh diều

Bạn đang xem: anh 10 cánh diều

Với giải Unit 10 Explain heathy activities lớp 10 trang 120, 121 Tiếng Anh 10 Cánh diều chi tiết vô Unit 10: Lifestyles giúp học viên dễ dàng và đơn giản coi và đối chiếu điều giải kể từ cơ biết phương pháp thực hiện bài bác tập dượt Tiếng anh 10. Mời những em theo đuổi dõi bài học kinh nghiệm tại đây nhé:

Giải Tiếng anh lớp 10 Unit 10: Lifestyles

Communication

A (trang 120 sgk Tiếng Anh 10)Listen to tướng three pieces of music . Check the adjectives to tướng describe your feelings about the music and write your own words. (Nghe tía đoạn nhạc, khắc ghi những tính kể từ mô tả cảm xúa của khách hàng về những đoạn nhạc cơ và viết lách kể từ riêng biệt bạn)

Unit 10E lớp 10 Explain heathy activities | Tiếng Anh 10 Cánh diều Explore New Worlds

Đáp án:

Đang cập nhật

B (trang 120 sgk Tiếng Anh 10): Read about Valorie Salimpoor and answer the questions. (Đọc đoạn văn về Valorie Saimpoor và vấn đáp câu hỏi)

Valorie Salimpoor is a neuroscientist. One day, Valorie was in her xế hộp and felt unhappy. Then, suddenly there was some classical music on the radio. Immediately, she felt much better and she wanted to tướng understand why. Valorie started to tướng study what happens to tướng the brain when people listen to tướng different types of music. With her evidence, she thinks music can be good for our mental health because it’s really an exercise for your whole brain.”

1. How did she feel one day? What happened?

2. From her research, what does she think about music?

Đáp án:

1. She felt unhappy one day and Then, suddenly there was some classical music on the radio. Immediately, she felt much better.

2. She thinks music can be good for our mental health because it’s really an exercise for your whole brain.”

Hướng dẫn dịch: Bài đọc

Valorie Salimpoor là 1 trong những ngôi nhà thần kinh trung ương học tập. Một ngày nọ, Valorie đang được phía trong xe của cô ấy ấy và cảm nhận thấy ko phấn khởi. Sau cơ, đùng một cái với một trong những phiên bản nhạc truyền thống bên trên đài. Ngay ngay lập tức, cô cảm nhận thấy chất lượng rất nhiều và cô mong muốn hiểu tại vì sao. Valorie chính thức nghiên cứu và phân tích những gì xẩy ra với óc Khi người xem nghe những loại nhạc không giống nhau. Với vật chứng của tớ, cô ấy nhận định rằng âm thanh rất có thể chất lượng mang đến sức mạnh lòng tin của tất cả chúng ta vì như thế nó thực sự là 1 trong những bài bác tập dượt thể thao cho tất cả khối óc của khách hàng. “

C (trang 120 sgk Tiếng Anh 10)Do you agree with Valorie’s ideas about music? What types of music make you feel better? (Bạn với đồng ý ý kiến của Valorie về âm thanh hoặc không? Thể loại âm thanh nào là loài kiến chúng ta cảm nhận thấy chất lượng hơn)

Hướng dẫn trả lời:

Yes, I bởi. Whenever I feel sad, I will listen to tướng some pop tuy vậy to tướng make mạ better.(Có, tớ đồng ý với chủ kiến của Valorie. Mỗi Khi tớ buồn, tớ tiếp tục nghe nhạc pop nhằm cảm nhận thấy chất lượng hơn)

D (trang 120 sgk Tiếng Anh 10)In pairs, discuss which of the activities in the box to tướng the left are good for your mental health. Give reasons. Do you think any of these activities are bad for your mental health? Compare your ideas in small groups. (Theo cặp, thảo luận coi hoạt động và sinh hoạt nào là vô dù phía trái chất lượng mang đến sức mạnh tinh thần của khách hàng. Đưa rời khỏi nguyên nhân. quý khách hàng với cho rằng ngẫu nhiên hoạt động và sinh hoạt nào là vô số này còn có hãi mang đến sức mạnh lòng tin của khách hàng không? So sánh ý tưởng phát minh của khách hàng trong số group nhỏ.)

Dancing Drawing and painting
Gardening Jogging Listening to tướng music
Play Clip games Singing karaokeWalking in the park
Watching TV  

Hướng dẫn trả lời: Listening to tướng music, gardening, jogging walking in the park, drawing and painting and khiêu vũ are good for your mental health because they make you feel relaxedPlaying Clip games is bad for your mental health because you will feel tired, stressed or frustrated while playing with others

Hướng dẫn dịch:

Nghe nhạc, thực hiện vườn, chạy cỗ lên đường đi dạo vô khu dã ngoại công viên, vẽ, vẽ giành và dancing rất tuyệt mang đến sức mạnh lòng tin của khách hàng vì như thế bọn chúng khiến cho chúng ta cảm nhận thấy thong thả.

Chơi trò đùa năng lượng điện tử có hại cho sức khỏe mang đến sức mạnh lòng tin của khách hàng vì như thế các bạn sẽ cảm nhận thấy mệt rũ rời, căng thẳng mệt mỏi hoặc tức bực lúc thi đấu với những người khác

Writing

E (trang 121 sgk Tiếng Anh 10)Read the paragraph about a student’s hobbies and answer the questions. (Đọc đoạn văn về sở trường của một học viên và vấn đáp thắc mắc.)

I love khiêu vũ because it’s good for my physical and mental health. First, khiêu vũ keeps mạ in good shape because I have to tướng move around a lot. By swinging my legs or shaking my body toàn thân, can burn a lot of calories and lose weight. In addition, khiêu vũ is a social activity: When joining a dance class, I can make friends with people who share the same hobbies and enjoy happy moments with them. Also, to tướng learn new dances, I have to tướng memorize them and use my brain. Scientists have found that the areas of the brain that control memory and skills, such as planning and organizing, improve with dance activities. I think everyone should go khiêu vũ to tướng be healthy.

1. What is her hobby?

2. Why is it good for her physical health?

3. Why is it good for her mental health?

Đáp án:

1. It’s dancing

2. Because it keep her in good shape.

3.Because she can make friends with same hobbies and enjoy happy moments together.

Hướng dẫn dịch:

Bài đọc

Tôi mến dancing vì như thế nó chất lượng mang đến sức mạnh thể hóa học và lòng tin của tôi. Thứ nhất, dancing canh ty tôi giữ vị phong thái chất lượng vì như thế tôi cần dịch rời nhiều. phẳng cơ hội đung đem chân hoặc rung lắc người, rất có thể châm cháy nhiều năng lượng và tách cân nặng. Hình như, dancing là 1 trong những hoạt động và sinh hoạt xã hội: Khi nhập cuộc lớp học tập dancing, tôi rất có thể kết chúng ta với những người dân với nằm trong sở trường và tận thưởng những khoảng thời gian ngắn niềm hạnh phúc nằm trong bọn họ. Hình như, nhằm học tập những điệu nhảy mới nhất, tôi cần ghi lưu giữ bọn chúng và dùng trí não của tớ. Các ngôi nhà khoa học tập tiếp tục vạc xuất hiện rằng những vùng óc trấn áp trí lưu giữ và những khả năng, ví dụ như lập plan và tổ chức triển khai, được nâng cấp nhờ những hoạt động và sinh hoạt dancing. Tôi suy nghĩ người xem nên lên đường dancing nhằm chất lượng mang đến sức mạnh.

F (trang 121 sgk Tiếng Anh 10)Read the information about paragraph structure. Then find the topic sentence, supporting sentences, and concluding sentence in the paragraph in E(Đọc vấn đề về cấu tạo đoạn văn. Sau cơ mò mẫm câu chủ thể, câu hỗ trợ và câu Tóm lại trong khúc văn E.)

Hướng dẫn thực hiện bài:

Topic sentence:

Xem thêm: este có mùi hoa nhài

+ I love khiêu vũ because it’s good for my physical and mental health.

Supporting sentences

+ First, khiêu vũ keeps mạ in good shape because I have to tướng move around a lot. By swinging my legs or shaking my body toàn thân, can burn a lot of calories and lose weight.

+ In addition, khiêu vũ is a social activity: When joining a dance class, I can make friends with people who share the same hobbies and enjoy happy moments with them.

+ Also, to tướng learn new dances, I have to tướng memorize them and use my brain. Scientists have found that the areas of the brain that control memory and skills, such as planning and organizing, improve with dance activities.

Concluding sentence:

+ I think everyone should go khiêu vũ to tướng be healthy.

G (trang 121 sgk Tiếng Anh 10)Make a new paragraph. Put these sentences in the correct order from 1 to tướng 5. (Tạo đoạn văn mới nhất. Sắp xếp những câu theo đuổi trật tự trúng từ một cho tới 5)

____In addition, when I grow my own vegetables, I eat healthy food. Using homegrown vegetables as cooking ingredients is a great way to tướng get protein, vitamins, and fiber.

____Third, I spend time outside with nature, ví it’s stress-free and very relaxing. Outdoor activities lượt thích gardening are a perfect way to tướng improve my mood and increase my ability to tướng focus on the positive aspects of life.

____In my không lấy phí time, I lượt thích gardening because it’s good for my physical and mental health.

_____First, I have to tướng move around a lot, ví it’s good exercise. When I remove weeds or reach for various plants and tools, my muscles work and become stronger.

_____ To sum up, I think gardening is great for my body toàn thân and my brain.

Đáp án:

___3_In addition, when I grow my own vegetables, I eat healthy food. Using homegrown vegetables as cooking ingredients is a great way to tướng get protein, vitamins, and fiber.

__4__Third, I spend time outside with nature, ví it’s stress-free and very relaxing. Outdoor activities lượt thích gardening are a perfect way to tướng improve my mood and increase my ability to tướng focus on the positive aspects of life.

__1__In my không lấy phí time, I lượt thích gardening because it’s good for my physical and mental health.

__2___First, I have to tướng move around a lot, ví it’s good exercise. When I remove weeds or reach for various plants and tools, my muscles work and become stronger.

___5__ To sum up, I think gardening is great for my body toàn thân and my brain.

Hướng dẫn dịch:

Lúc rảnh rỗi, tớthích thực hiện vườn vì như thế nó chất lượng mang đến sức mạnh thể hóa học và lòng tin, loại nhất, tớphải dịch rời nhiều nên tập dượt thể thao rất tuyệt. Khi tớnhổ cỏ hoặc tiếp cận với những loại cây và công cụ không giống nhau, cơ bắp của tớhoạt động và trở thành khỏe mạnh rộng lớn. Hình như, Khi tớtự trồng rau củ, tớăn thức ăn trong mát. Sử dụng rau củ ngôi nhà thực hiện vật liệu nấu bếp là 1 trong những cơ hội ấn tượng nhằm hỗ trợ protein, Vi-Ta-Min và hóa học xơ. Thứ tía, tớdành thời hạn phía bên ngoài với vạn vật thiên nhiên, chính vì vậy nó không trở nên căng thẳng mệt mỏi và đặc biệt thư giãn và giải trí. Các hoạt động và sinh hoạt ngoài thiên nhiên như thực hiện vườn là 1 trong những cơ hội hoàn hảo nhất nhằm nâng cấp thể trạng và tăng kĩ năng triệu tập vô những góc cạnh tích đặc biệt của cuộc sống đời thường. Tóm lại, tớnghĩ thực hiện vườn rất tuyệt mang đến khung hình và trí não của tôi.

Goal check

Explain Healthy Activities

1 (trang 121 sgk Tiếng Anh 10): Plan a paragraph (120-150 words) about a healthy hobby or activity. Make notes and list the different reasons why it is good for your health. (Lập plan cho 1 đoạn văn (120-150 từ) về một sở trường hoặc hoạt động và sinh hoạt trong mát. Ghi chú và liệt kê những nguyên nhân không giống nhau tại vì sao này lại chất lượng mang đến sức mạnh của bạn)

Hướng dẫn thực hiện bài:

Hobby: Play sports

Reasons

+ Help mạ reduce stress

+ Build better relationship with people

+ Strengthen your immune system

2 (trang 121 sgk Tiếng Anh 10): Write your paragraph using your notes. (Viết một quãng văn dùng chú giải của bạn)

Hướng dẫn thực hiện bài: In my không lấy phí time, I lượt thích playing sports because it is good for my health. First, it helps mạ reduce stress. When I am physically active, my mind gets a chance to tướng unplug from daily stresses and strains of life. Physical exercise reduces the stress hormones in my body toàn thân and stimulates the release of endorphins, which may give mạ more energy and focus for whatever life has. Next, sports enables mạ to tướng build better relationships with people. Through frequent sport I can get to tướng know a lot about an individual’s personality, their strengths and weaknesses. Thể Thao with colleagues is a good opportunity to tướng build better relationships and networks that may help I in your job. Last but not least, it strengthens immune system. When playing sports, the body toàn thân is protected from different types of harmful bacteria and virus. To sum up, people should play sports regularly because it brings lots of advantages.

Hướng dẫn dịch:

Những khi rảnh rỗi, tớthích đùa thể thao vì như thế nó chất lượng mang đến sức mạnh. Thứ nhất, nó canh ty tớgiảm bớt căng thẳng mệt mỏi. Khi tớhoạt động thể hóa học, tâm trí của tớcó thời cơ bay ngoài những căng thẳng mệt mỏi và căng thẳng mệt mỏi hằng ngày của cuộc sống đời thường. Tập thể thao thực hiện tách những kích ứng tố căng thẳng mệt mỏi vô khung hình tớvà kích ứng hóa giải endorphin, rất có thể mang đến mang đến tớnhiều tích điện và triệu tập rộng lớn mang đến bất kể điều gì cuộc sống đời thường với. Tiếp theo đuổi, thể thao canh ty tớxây dựng quan hệ chất lượng rộng lớn với người xem. Thông qua quýt những môn thể thao thông thường xuyên, tớcó thể biết nhiều điều về tính chất cơ hội của một cá thể, ưu thế và điểm yếu kém của mình. Thể thao với người cùng cơ quan là thời cơ chất lượng nhằm kiến thiết những quan hệ và màng lưới chất lượng rộng lớn rất có thể canh ty tớtrong việc làm của khách hàng. Cuối nằm trong tuy nhiên ko xoàng xĩnh phần cần thiết, nó tăng mạnh khối hệ thống miễn kháng. Khi đùa thể thao, khung hình được bảo đảm ngoài những loại vi trùng và vi rút có hại cho sức khỏe. Tóm lại, người xem nên đùa thể thao thông thường xuyên vì như thế nó mang đến thật nhiều quyền lợi.

3 (trang 121 sgk Tiếng Anh 10): Exchange your paragraph with a partner. Does your partner’s paragraph have:

• a topic sentence?

• supporting sentences?

• a concluding sentence?(Trao thay đổi đoạn văn của khách hàng với cùng một đối tác chiến lược. Đoạn văn của đối tác chiến lược của khách hàng có:

• câu công ty đề?

• câu bửa nghĩa?

• một liên kết luận?)

Hướng dẫn thực hiện bài:

Học sinh tự động thực hành

Trên đấy là toàn cỗ nội dung về bài bác học
Unit 10 Explain heathy activities lớp 10 trang 120, 121 | Tiếng Anh 10 Cánh diều
. Hy vọng được xem là tư liệu hữu ích canh ty những em hoàn thành xong chất lượng bài bác tập dượt của tớ.

Đăng bởi: http://mamnontritueviet.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Xem thêm: 1/2+1/4+1/8