1/2 giờ bằng bao nhiêu phút

Công cụ quy đổi giờ lịch sự phút Online:

Bạn đang xem: 1/2 giờ bằng bao nhiêu phút

1,2 tiếng đồng hồ vị từng nào phút là 1 trong nhập số những vấn đề về kiểu cách thay đổi giờ khoảng thời gian nhưng mà bậc tè học tập thông thường gặp gỡ nên. Tuy nhiên ko nên ai ai cũng thể hiện được đáp số đúng mực, hãy nằm trong dò xét hiểu cơ hội thay đổi giờ lịch sự phút nhé!

Lưu ý đầu tiền: vấn đề này là cơ hội thay đổi 1,2 tiếng đồng hồ lịch sự phút chứ không hề nên ½ giờ lịch sự phút nhé!

Ta có một giờ  vị 60 phút

Vậy phương pháp tính sớm nhất có thể này là lấy 1,2 x 60 = 72 phút đó là đáp số.

Hoặc một cách tính nhẩm không giống ê là: 1,2 tiếng đồng hồ = 1 giờ + 0,2 giờ

 • 1 giờ vị 60 phút
 • 0,2 tiếng đồng hồ vị 12 phút

1,2 giờ  = 60 phút + 12 phút

Vậy 1,2 tiếng đồng hồ vị 72 phút

1-2-gio-bang-bao-nhieu-phut

Đấy là một trong những nhập 2 cơ hội thay đổi giờ lịch sự phút sớm nhất có thể nhưng mà tất cả chúng ta rất có thể vận dụng một cơ hội tương tự động với những vấn đề về giờ khoảng thời gian khác!

Một số bài bác luyện ví dụ khác

Ví dụ 1: 7 giờ 50 phút vị từng nào phút

 1. 84 phút
 2. 450 phút
 3. 470 phút
 4. 570 phút

Đáp số: 7 giờ 50 phút = 470 phút (Đáp án C)

Xem thêm: hình ảnh hài cute

Ví dụ 2: 9h 2 phút vị từng nào phút

 1. 470 phút
 2. 540 phút
 3. 542 phút
 4. 552 phút

Đáp số: 9 giờ 2 phút = 542 phút (Đáp án C)

Ví dụ 3: nửa tiếng vị bao nhiêu giờ

 1. 0,2 giờ
 2. 0,5 giờ
 3. 1,3 giờ
 4. 1,4 giờ

Đáp số: 30 phút = 0,5 giờ (Đáp án B)

Ví dụ 4:  180 phút vị bao nhiêu giờ

 1. 2 giờ
 2. 3 giờ
 3. 4 giờ
 4. 5 giờ

Đáp số: 180 phút = 3h (Đáp án B)

Ví dụ 5: 2/3 giờ vị từng nào phút

 1. 40 phút
 2. 60 phút
 3. 90 phút
 4. 138 phút

Đáp số: 2/3 giờ = 40 phút (Đáp án A)

Ví dụ 6: 6,2 tiếng đồng hồ vị từng nào phút

 1. 100 phút
 2. 180 phút
 3. 362 phút
 4. 372 phút

Đáp số: 6,2 tiếng đồng hồ vị 372 phút (Đáp án D)

Xem thêm:

Xem thêm: hôm nay là ngày bao nhiêu âm

 • 1/2 giờ bằng bao nhiêu phút. Cách thay đổi giờ lịch sự phút
 • 1,4 giờ vị từng nào phút, Cách thay đổi giờ đi ra phút
 • 1,5 giờ vị từng nào phút, cơ hội thay đổi giờ lịch sự phút
 • 3/4 giờ vị từng nào phút, cơ hội thay đổi giờ đi ra phút